En Amerikatur i 1965, Vejmand Niels Jensen – kaldet Jordemor Niels

foto fra 1977 af Niels jensen hvor han deltog i Vrensted Idrætsforenings 40 års jubilæumsfest

Fhv. vejmand Niels Jensen, Åsendrup også kaldet jordemor Niels i daglig tale, hvilket navn også kom til at hænge på hans børn. Niels Jensen havde for år tilbage købt et hus på jordemor bakken som den blev kaldt og hans lille ejendom blev kaldt Jordemoderhuset, fordi der engang havde boet en jordemoder i huset. Mere skulle der ikke til dengang.

Niels Jensen gjorde som pensionist en rejse til Amerika i 3 måneder, for at besøge nogle søskende. Turen er beskrevet i nedenstående avisartikel fra 1965.

Kilde VT 1965.

Niels Jensen og hustru
Her Niels Jensen og hustru med de 8 børn heriblandt traktor Charles

august 2019-jens otto madsen