Håndværkere og forretninger m.m. i Vrensted

En oversigt over hvor der har været drevet forretning, håndværk m.v.

Luftfoto 2017: Vrensted

Klik på kort og billeder for at forstørre:

Her kan man se vejnavne i Vrensted fra 2016

Oversigtskort over Vrensted 2016 med samtlige ejendomme i Landsbyen Vrensted – hvor meget er udgået fra, “lidt verdens navle”

Følgende forretninger og håndværkere m.m. har været drevet fra nedennævnte adresser:

Vrenstedvej 297: Aasendrup Skole , nedlagt i 1954

Vrenstedvej 461: Vrensted Foderstofforretning nu nedlagt. Herfra drives nu Autogården

Vrenstedvej 462: Træskoforretning v/ Jens Wittrup, Købmandsforretning v/ Martin Jensen

Murermester Charles Anderssn

Vrenstedvej 463: Is- og brødudsalg. Murerforretning v/ murermester Charles Andersen

Charles Andersens hus er nu nedrevet.

Vrenstedvej 464 opr. købmandsforretning v/ Søren Kragbak

Vrensted Brugsforening foto 1946-52

Vrenstedvej 464

Vrensted  Brugsforening.Etabl. i 1932 og nedlagt i 1983.

Bygninger solgt og omdannet til Købmandsforretning. Da denne forretning lukkede efter kort tid, solgtes lokalerne til Hobbygården v/ Doris og Bjarne Svenningsen.

foto 1946-52

Vrenstedvej 465: Vrensted Forsamlingshus opført i 1935 og tilbygget i 1978. Husflidsskole i forbindelse med lejlighed på 1. sal. solgt og flyttet til Byens Hus i 2018

Vrenstedvej 466: Maskinsnedkeri v/ Christian Roden, Morten Roden, Bjarne Svenningsen

Vrensted Andelsmejeri “Lykkens Prøve” nedlagt i 1970
foto ca. 1946-1952

Vrenstedvej 467: Vrensted Andelsmejeri “Lykkens Prøve” opført 1915, Bestyrer: Hansen og Chr. Baand

Vrenstedvej 473: fhv. tømrermester Chr. Roden – Håndkøbsudsalg for Løkken Apotek

garageanlæg og beboelse foto1946-52

Vrenstedvej 474: Henry Nielsen, Frank Nielsen med garager.

Vrenstedvej 475: Smedeværksted v/ smed Christensen, Brødudsalg, Cykelhandel v/ Henry Christensen

Vrenstedvej 477: Skrædder forretning v/ Jens Møller, EL-forretning v/ Knud Erik Jensen, Viggo Pedersen senere overtaget af Lewis A. Sloth, Løkken

Vrenstedvej 480: Frysehus med udlejning af Bokse til Vrensted borgere, Det lille rødstens andels frysehus nu ombygget til beboelse

Vrenstedvej 482: Brevsamlingssted/Posthus v/ Else Nielsen indtil 1986

Vrenstedvej 484: Murerforretning v/murermester Svend Nielsen senere fra Anders Olesensvej 3

Vrenstedvej 487 A: Karetmagervirksomhed v/ karetmager Willy Kristensen, senere tømrerforretning v/ Elmer Kristensen.

Vrenstedvej 487 B: Cykelhandel og benzinstation v/cykelhandler A.C. Christensen, Damefrisørsalon v/ Lisbeth Andersen

Vrenstedvej 489: Skomagerforretning v/ Pedersen

Vrenstedvej 491: Møbelsnedkeri v/ Oluf Jensen

Vrenstedvej 492: Malerfirma v/ Poul Jensen

Maler Pouls hus med værksted forneden og beboelse på 1. sal

Vrenstedvej 493: Dame- og Herrefrisør v/ Magda og Simoni Sørensen, Gartnerforretningen Gardenia v/ Rigmor og Kaj Jørgensen, Brødshoppen v/ Hanna Helledie Nielsen

foto 1946-52

Vrenstedvej 494: Vognmandsforretning med lastbiler og lillebil (Taxa) v/ Reinholdt Nielsen

Vrenstedvej 495: brødudsalg v/ Dagny Kragh

Vrenstedvej 496: Cykelhandel, Autoværksted og benzintank (BP, Uno-X)v/ cykelhandler A.C. Christensen

Tidligere cykelhandel, slagter, gartner, brødudsalg, sparekasse nu alene bolig. Foto 1946-52

Vrenstedvej 502: Cykelhandel og Radioforretning v/ Gilbert Mikkelsen, Slagterforretning v/ Erik Eriksen, Knud Haugaard, Gartnerforretning v/ Ejgor Sloth, Rigmor og Kaj Jørgensen, Brødhjørnet og Brevsamlingssted v/ Hanna Helledie Nielsen, Løkken Sparekasse

Frisørsalon og Ishus
tv. en svend
øverst Kirsten Romedahl
th. Vilhelm Romedahl
foto fra 1950 er Vrenstedvej 507: Iskiosk v/Kirsten Romedahl, barberforretning, herrefrisør v/ Vilhelm Romedahl.

minkfarm og bolig foto 1946-52

Bystien 6: Min kfarm og Pelseri v/ Kristian Nielsen

Det lille røde vandværk kan lige skimtes.

Vingevej 3: Vrensted Vandværk, senere indrettet til beboelse, ejendommen er nu nedrevet.

Her i to stuer mod vest var Vrensted Sognebibliotek opr.

Vingevej  4: Vrensted Sognebibliotek og samtidig Taxaforretning v/ Jens Madsen

Smedemester Søren Nielsen skoer  en hest i 1930erne

Vingevej 5: Smedeværksted siden 1934: Søren Nielsen, Jens Villumsen, Peer Hvarregaard, Brdr. Mortensen, Oluf B. Nielsen

Vingevej 6: Telefoncentral v/ Marinus Jensen, Inger Nielsen

Vingevej 11: Sadelmagerværksted v/ Frederik Christensen, Murerforretning v/ Murermester Christian Nielsen

Vingevej 14: Landmand og Mælkemand Ejler Kjær

Vingevej 20: Smedeværksted v/ Søren Nielsen, Jens Vollertsen, Kontrolstedsted/Fagforeningskontor for Arbejdsmænd v/ Rosa Nielsen

Rosa og Valdemar Pedersens hus med kontrolsted for arbejdsmænd i Vrensted

Gilbert Mikkelsens cykelværksted lån opr. foran Rosa og Valdemars hus kaldet “Blækhuset”. Det blev fjernet ved flytningen til Vingevej 22: Cykelhandel v/ Gilbert Mikkelsen, men han flyttede senere forretningen til Trehjørnet  på Vrenstedvej i 1936

Vingevej 31: Vrensted Mølle, Ornecentral v/ Ejnar Christensen

Vingevej 38, foto 1946-52

Vingevej 38: Taxa forretning v/ Harald Nielsen som overtog Møllen i 1938

Sidevej til Vingevej: Birkedommergården og Kro

Brønderslevvej 44: Børstenbinderforretning v/ Theodor Jensen

Brønderslevvej 83: Gartner Hans Jensen, senere murer Chresten Sloth

Den Østre smed Simoni Pedersen, foto 1946-52

Brønderslevvej 229: Smedeværksted v/ Simoni Pedersen

foto 1946-52
Købmand Larsen (Lassen) den store vinkelejendom

Brønderslevvej 232: Købmandsforretning v/ Karl Larsen

Sundstedvej 2: Vrensted Østre Skole, nedlagt 1959

Gl. Byvej 9: Slagterforretning v/ Christian Damsgaard, ejendommen er nedrevet.

Gl. Byvej 11: Tømrerfirmaet Ejner Miller

Gl. Byvej 30: Maskinstation v/ Charles Jensen

Gl. Byvej 34: Cykelhandel v/ Christian Sørensen

Ingstrupvej 2: Vrensted Tårnurfabrik v/ Christian Ørnholm

Ingstrupvej 2A: Træsko- og cykelhandel

Det hvide hus til højre, cykel- og træskohandler Annie og Niels Jensen, kaldet “bette niels

I boligen var der også in drettet klinik og venteværelse som fungerede indtil 1970

Ingstrupvej 3: Gartnerforretning v/ Lars Holmen, fra 1946/47 lægeklinik til 1970 og lægebolig for, læge P.M. Sørensen, herefter læge Jørgen Schierup

Ingstrupvej 5: Sæbehus og snedkerværksted v/ Marius Ejersted

Ingstrupvej 7: Skomagerværksted v/ Niels Kr. Gade & Sønner, senere Gunnar Gade

Ingstrupvej 13: Dameskrædderforretning v/ Augusta Westergaard

Stationsvej 1: Kommunekontor for Vrensted-Thise Kommune indtil Kommunesammenlægningen i 1970. I 1970 indrettet til Lægehus med lægerne,P.M. Sørensen, O. Bojsen, Ingvardsen. Herefter er der afgået og kommet nye læger til, bl.a. søn og barnebarn efter P.M. Sørensen.

Stationsvej 12: Vrensted Skole, Ibrugtagning 01.08.1959, tilbygning 1977 og 1998

Stationsvej 24: Sadelmagerværksted

Stationsvej 28: Malerforretning

Stationsvej 30: Dame- og Herrefrisørforretning v/ Magda og Simoni Sørensen

Stationsvej 32: Vrensted Station og Posthus fra 1913-1963 hvor jernbanen Hjørring – Løkken – Åbybrobanen blev nedlagt. Stationsforstander Cecilie Christensen

Sct. Thøgers Plads 2: Vrensted Alderdomshjem, 1959 til 1990. Senere brugt som Vandrerhjem

Henning Simonsen udvidede forretningen ca 1970
Den midterste købmand v/Kæmnerkontoret, foto 1946-52

Bådstedhedevej 8: Købmandsforretning v/ Møller Mortensen, Alfred Pedersen, Poul E. Christoffersen, Henning Simonsen, P.V. Marked nu Let køb i 2016

Bådstedhedevej 10: Vrensted Fællesvaskeri

Vrensted Fælles Vaskeri, med rum for vask og tørretumbling, tørrerum til ophængning af tøjet, samt strygerum med en stor varmerulle.

foto 1915
foto 1910

Bådstedhedevej  21: Købmandsforretning med Benzintank v/ Valdemar Jensen som tillige var vognmand, N.H Schiønning, K. Frederiksen, Magnus Andersen, Møller Jacobsen, Maren Christensen, Dahl, Kristiansen, købmand Riis, Søren Steffensen

foto 1946-52

Bådstedhedevej 23: Slagterforretning v/ slagter Damsgaard

Bådstedhedevej 28: Vagabondavisen blev skrevet og udgivet her. Redaktør tidligere hotelkarl Harry Jørgensen, som blev gift med enken Anna Ørnholm.

Bådstedhedevej 35: Vrensted Præstegård

Bådstedhedevej 167: Snedker- og Tømrerforretning v/ Ejner Mille

Bådstedhedevej 239: I denne Ejendom holdtes Sognerådsmøder i Vrensted- Thise Kommune ved skellet mellem Vrensted og Thise “Rørbækken”, som løber øst for ejendommen

???

Bådstedhedevej 243: Snedker- og Tømrerforretning

Vrensted Byskole ca. 1950
Vrensted Byskole

Sct. Thøgersvej 1: Vrensted Byskole indtil august 1959

Sct. Thøgersvej 2: Manufaktur, bøger og papir v/ Johanne Riis, Senere Agnes Bak indtil midt i 1970 erne. Det hvide hus bag telefonmasten.

Sct. Thøgersvej 6: Fra 1911 Bageri, konditori med cafe og mødelokaler v/ Chr. J. Bedholm, fra 1952 Brdr. Bedholm, v/ 3 søskende, Søster, Lassen og Peter, forretningen lukkede først i 1980 erne.

Ane Maries Hus, foto 1946-52

Sct. Thøgersvej 10,  Ane Maries Hus, opr. et hus for enlige fra sognVrensted, senere anvendt til børnehave, men forventes solgt som et Kulturhus i 2020

Sct. Thøgersvej 8: Salg af træsko, gummistøvler og arbejdstøj v/ Lars Ovesen og senere fru Landbo

Sct. Thøgersvej 13: Håndkøbsudsalg fra Løkken Apotek v/ Høker Maren

Sct. Thøgersvej 16: Vognmandsforretning m/ 2 lastbiler. Alm. lastvognskørsel med svin, kreaturer, foderstoffer, sand og grus. Desuden fragtruten dagligt. Vrensted, Stenum, Tolstrup, Brønderslev, Aalborg til fragtmandscentralen og retur. v/ Mathias Vestergaard. Systue v/ Dagny Vestergaard

Den store garage til 2 lastbiler ligger bag ved huset til venstre ved indkørslen

Sct. Thøgersvej 26: Borgerforenings Festplads, Kaldet “Anlægget” flyttet hertil fra Logehaven, Bådstedhedevej 19

Anlægget lå nedenfor Autoforhandler Svend Andersens værksted.

Heller ikke Vrensted har undgået butiksdøden. I dag er der kun en daglivarebutik tilbage. Nogle enkelte håndværksmestre og et stort og yderst velfungerende Lægehus vel nok Vrensteds største arbejdsplads p.t. En velfungerende børnehave. Et godt foreningsliv samlet i en paraplyforening kaldet “Foreningssamvirket”. Vrensted skole er nedlagt men ombygget  2018 og indrettet som “BYENS HUS” Et fælles projekt med Hjørring Kommune og samtlige foreninger i Vrensted med stor opbakning fra Lokalbefolkningen og hvortil også Forsamlingshuset og Børnehaven flytter.

jens otto madsen 2016/2018

891total visits,5visits today