Håndværkere og forretninger m.m. i Vrensted

En oversigt med billeder og adresse, hvor der har været drevet forretning, håndværk m.v. i Vrensted og opland.

Vrensted – luftfoto 2017

Her kan man se vejnavne i Vrensted foto fra 2016

Oversigtskort over Vrensted 2016 med samtlige ejendomme i Landsbyen Vrensted –

Følgende forretninger og håndværkere m.m. har været drevet i Vrensted og opland.

===========================================================================

Vrenstedvej 297

Aasendrup Skole , nedlagt i 1954. Anvendes nu som bolig.

I Aasendrup var der et selvstændigt ejerlav, også med egen fast skole fra omkring 1800-tallet. Nogen skolebygning var der dog næppe tale om. Der var opført en lille hytte til bopæl og ophold for skoleholderen. Skolen har antagelig været en såkaldt omgangsskole, hvor læreren gik rundt til beboerne for at undervise børnene i hjemmene. Samtidig fik læreren så kosten som en ikke uvæsentlig del af den beskedne løn.   Selv om det jo nok ikke er helt de samme bygninger, så står skolen der endnu, dels med beboelse, dels med skolestue, der dog nu er indrettet til andet formål.

Aasendrup skole bestod som sådan indtil 1. april 1954. Lærer C.M. Pedersen havde taget sin afsked året før, og det sidste år undervistes der ved vikar. Da overflyttedes børnene til Vrensted byskole, som derved samtidig omdannedes til 5-klasset skole, og det var dengang første klasse blev undervist i præstegårdens konfirmandstue.

================================================================================

Vrenstedvej 461

Vrensted Foderstofforretning nu nedlagt og solgt til Autogården, Vrensted.

Autogården, Vrensted.

Den store røde lagerbygning som er den sidste bygning man kører forbi, når man kører ud af Vrensted by mod Løkken/Børglum Kloster, husede i mange år Vrensted Andels Foderstofforretning. Denne virksomhed var for mange år siden blevet udskildt fra Vrensted Brugsforening hvor man i tidernes morgen udover med kolonialvarer også handlede med foderstoffer, gødning og iøvrigt med de forskellige varer landmændene skulle bruge.

Udviklingen gik fortsat stærk. Tiderne forandrede sig. Konkurrencen blev størr.  Alt skulle være større enheder og det blev så vedtaget efter mange års virke, at sælge/overdrage Vrensteds foderstofforretning til den store virksomhed Vraa Andel i Vraa. I 1983 blev Vrensted Foderstofforretning så overtaget af Vraa Andel som i en kort periode videreførte afdelingen i Vrensted som lager.

Pr. 12.06.1993 sælges ejendommen på Vrenstedvej 461 til mekaniker Svend Andersen, Stationsvej 23, Vrensted, hvorfra han driver et autoværksted og salg af brugte biler.

Svend Andersen der er specialist i Volvo biler etablerer og indretter i de gamle lagerlokaler under navnet Autogården, Vrensted, et stort lager med Volvo reservedele og en mindre udstilling af brugte Volvo biler. Her i 2019

Herfra drives nu Autogården v/ mekaniker Svend Andersen, Vrenstedvej 461, og med værksted på Stationsvej 23a og 23b i Vrensted.

================================================================================

Vrenstedvej 462

Træskoforretning v/ Jens Wittrup, Købmandsforretning v/ Martin Jensen, forretningen er nu lukket og indrettet til bolig

Martins købmandshandel i Mejeribyen

Vrenstedvej 462: Træskoforretning v/ Jens Wittrup, Købmandsforretning v/ Martin Jensen, forretningen er nu lukket og indrettet til bolig
Købmand Martin Jensen, i Mejeribyen overfor Forsamlingshuset,  lukker den gamle velkendte købmandsbutik pr. 01.05.1983, for derefter sammen med hustruen Ellen at nyde en mere fredelig tilværelse, efter de mange år bag disken.
Det er et resultat af udviklingen – eller nedviklingen siger Martin Jensen.
Der er tilsyneladende ikke plads til så mange mindre butikker i små byer som forhen. Desværre vil mange nok sige, for det er nu engang ikke det samme at få udleveret en kurv i et supermarked, vandre rundt og fylde i, som det er at møde et venligt købmands-smil, og et «Hvad skal det være», samtidig med at kunden får at vide, at vejret måske ikke er så godt i dag, men at det nok bliver bedre i morgen.
Men talen om nærdemokrati: om at komme hinanden ved, er ikke nok. Kendsgerningen er, at det ikke kan betale sig at af stå fra tidlig morgen til sen aften i købmandsbutikken, udtalte Martin Jensen.
– Min far, Jens Jensen, kaldet Vittrup, startede butikken 1920, og drev den som blandet landhandel, med alt hvad kun kunderne i by og på land havde brug for.
Jeg kom hjem som kommis i 1949, og jeg skal love for, der var omsætning. Der var langt flere kunder for en købmand dengang. Der var mange piger og karle beskæftiget rundt på gårdene, og de kom efter dagens gerning for at handle. De købte alt fra arbejdstøj til gå-i-by skjorter, og så naturligvis til daglige fornødenheder. Der var ikke noget med at tage til større byer, undtagen måske til novemberskifte.
– Du føler, du får for lidt ud af dit arbejde?
– Ja helt bestemt. Alt er blevet så specialiseret, og vi handler ikke mere med næsten alting, men har da altid sørget for at have et godt varelager af købmandsvarer. Men det kan ikke give nok til en dagløn, selv om jeg står til tjeneste bag disken hver dag fra morgen til aften. Nu går jeg på efterløn, og indretter butikslokalerne til en lejlighed. Butikken skal ikke sælges eller forpagtes ud. Der kan blive en god lejlighed her i stueetagen, hvorfra lillemor og jeg kan sidde og se ud på gaden, slutter Martin Jensen.
================================================================================

Vrenstedvej 463:

Is- og brødudsalg. Murerforretning v/ murermester Charles Andersen. Huset er nu nedrevet.

Murermester Charles Andersen, gik i faderens fodspor og etablerede sig med egen forretning som murermester i 1935.
Utallige er de huse og gårde og institutioner, han har været mester for at opføre. Bl.a. opførte han det nye Vrensted Forsamlingshus i 1935.
Restaureringsarbejderne på omegnens kirker i Tolstrup, Stenum og Vrensted blev også hurtigt lagt i hænderne på Charles Andersen, der har sat sit præg på såvel Thise Kirke, Tolstrup Kirke og Vrensted Kirke
Udover at virke som murermester virkede han i mere end 25 år som husflidslærer i Tolstrup, Stenum og Vrensted.
Han havde også tillidshverv. Var en årrække kasserer for Vrensted Forsamlingshus og var medlem af Svendekommissionen og i bestyrelsen for Murerforbundet 4. hovedkreds.
Fritiden brugte Charles Andersen på musikken. Han spillede i 17 år til folkedans og komponerede også. Han underholdt ofte sammen med sønnen Keld Martin.

================================================================================

Vrenstedvej 464 opr. købmandsforretning v/ Søren Kragbak- lukket.

Vrenstedvej 464 Vrensted  Brugsforening.

Etabl. i 1932 og nedlagt i 1983.Bygninger blev solgt og omdannet til Købmandsforretning. Da denne forretning lukkede efter kort tid, solgtes lokalerne til Hobbygården v/ Doris og Bjarne Svenningsen. Der drives ikke længere forretning fra ejendommen.

Efter godt 50 års virke i Vrensted, blev det på en generalforsamling i 1983 besluttet, at Vrensted Brugsforening skulle lukkes.

Den var i en lang periode den største forretning i Vrensted.

Den oprindelige ejendom med Vrensted Brugsforening, var blevet opført i 1915 og blev dengang drevet som købmandsforretning.

I 1932 gik så nogle mennesker, fortrinsvis gårdejere, sammen om at etablere Vrensted Brugsforening, som en andelsejet forretning, som så overtog de bestående bygninger og drev forretningen videre derfra.

Ejendommen blev senere ombygget til 2 etager med lagerfaciliteter m.m.

Den blev gennem mange år drevet som en almindelige kolonialforretning, men handlede desuden også med korn, foderstoffer og brændsel.

På et tidspunkt i 1970 erne, blev korn og foderstofdelen solgt fra og der blev etableret en ny andelsejet Vrensted Foderstofforretning og opført nye bygninger dertil, mellem Tilsiggaard og Forsamlingshuset. (Har lige været omtalt).

Som tiden gik blev der mindre handel i Brugsforeningen, kunderne forsvandt til de store supermarkeder som begyndte at skyde op i de større byer så i 1983 besluttede andelshaverne at nedlægge Brugsforeningen pr. 31.12.1983.

Brugsforeningens bestyrelse afsluttede efterfølgende sit arbejde med at sælge ejendommen til videredrift som købmandsforretning. Det betød samtidig, at registrerede medlemmer så kunne få deres indestående i Brugsen udbetalt.

Købmandsforretningen havde dog kun en kort levetid og måtte lukke.

I dag er den gamle brugsforening indrettet med lejligheder m.m.

================================================================================

Vrenstedvej 465:

Vrensted Forsamlingshus

opført i 1935 og tilbygget i 1978. Husflidsskole i forbindelse med lejlighed på 1. sal. Forsamlingshuset solgt og flyttet til Byens Hus i 2018. I 2019 er der nu indrettet en fin Antikvitetsforretning i det gamle Forsamlingshus.

VRENSTED FORSAMLINGSHUS

Vrensted sogn fik sit første forsamlingshus i 1895. Det blev opført i den nordlige del af Vrensted By, kaldet ”Mejeribyen”. Det opførtes på et areal over for Vrensted Mejeri ”Lykkens Prøve” og det har ligget der lige siden. Det gamle blev revet ned i 1935 og der genopførtes et helt nyt og tidssvarende forsamlingshus på samme grund hvor det gamle var blevet nedrevet. Det var murermester Charles Andersen, Vrensted, der forestod byggeriet.

Det flotte nye forsamlingshus fra 1935, opførtes med lille sal og stor sal med scene. På 1. sal lejlighed til værtsparret.

I 1978 blev forsamlingshuset udvidet med en ny tilbygning.

Nedenfor billede af det store Vrensted forsamlingshus, som det ser ud i 2017.

Bestyrere eller værter som de blev kaldt, i det nye forsamlingshus fra 1935, hvor der var en lejlighed på første sal til værtsparret, har været følgende:

fra 1935 til 1945, Mary og Reinholdt Nielsen (vognmand)

fra 1945 til først i 50erne Ingeborg og Svend Christoffersen (landpost)

i 50erne Valborg og Aage Kristiansen (rutebilejer)

i 60erne Johanne og Vilhelm Andersen (pedel på skolen i 70erne)

i 70erne Åse og Kaj Svenningsen indtil 16.10 1976

i 1976/1977 Grethe og Poul Erik Ulrick

Fra 1977 har der ikke været flere værter/bestyrer. Arbejdet er blevet udført ved frivillig arbejdskraft.

Ved udlejning har man selv medbragt kogekone og rengøringshjælp.

Det var foregangsmænd i Vrensted, der tog initiativ til et samlingssted for beboerne i Vrensted Sogn. Et hus som kunne bruges til mange formål og som gennem årene har været meget brugt af Vrensteds befolkning og forskellige foreninger til fester, møder m.m.

Huset er blevet meget brugt af private, der lejede sig ind til forskellige ting. Det være sig bryllup, sølvbryllup, guldbryllup, fødselsdage og meget mere. Man kunne medbringe egen kogekone til madlavningen.

Da spillefilm kom frem, kom der ofte tilrejsende med filmapparat og lejede sig ind for forevisning af biograffilm for sognets beboere. Der blev afholdt danseskole for sognets børn. Der var udstillinger, foredragsaftener i foreningsregi, der blev afholdt aftenskole og meget mere.

Den store sal var oprindelig indrettet med ribber i den ene side, så der også kunne lave gymnastik. Der var ingen gymnastiksal i den gamle skolen på det tidspunkt.Der blev så trænet og afholdt en årlig gymnastikopvisning.

Vrensted havde bl.a. 2 foreninger for ungdommen. Det var Vrensted Idrætsforening og Vrensted Ungdomsforening hvor der var megen aktivitet. Idrætslige og kulturelle.

I 1960erne og 1970erne var der megen ungdom på landet. Der var mange medhjælpere på landet og det var også almindeligt med piger til hjælp i husholdningen, og det sammen med folks egne unge mennesker gjorde, at der var mange aktiviteter i de små bysamfund.

Baller for ungdommen havde en storhedstid på det tidspunkt. Det kom på mode, at ballerne startede kl. 22 og sluttede kl. 03,00. Så blev der spillet op til dans af forskellige orkestre og der blev danset på livet løs indtil slut. Mange venskaber og efterfølgende ægteskaber er blevet etableret på denne måde.

De senere år har forsamlingshuset ved hjælp af frivillige, selv afholdt ugentlige bankospil, hvortil der kommer mennesker fra hele Vendsyssel. På den måde har det været muligt at skabe indtægter til forsamlingshusets drift, der sammen med den almindelig udlejning til forskellige arrangementer har kunnet få driften til at løbe rundt.

Siden Vrensted Lokalhistoriske Arkiv blev etableret, har det holdt til i den gamle ”lille sal” i Forsamlingshuset.

Forsamlingshuset er nu flyttet til ”Byens Hus”. Den nedlagte Vrensted skole er blevet indrettet til et borgerhus til samtlige byens foreninger, hvor alle aktiviter i fremtiden kan foregå.

Forsamlingshusets bestyrelse har på en generalforsamling fået vedtaget, at det gamle forsamlingshus blev solgt og det er blevet solgt til Ingstrup Antik som har indrettet det til antikvitetsforretning.

================================================================================

 

Vrenstedvej 466:

Tømrer og -Maskinsnedkeri v/ Christian Roden, Morten Roden, Bjarne Svenningsen. Der drives stadig en tømrervirksomhed fra ejendommen.

Vrenstedvej 466, Vrensted – Tømrervirksomhed

Chr. Roden, uddannede sig i tømrerfaget og allerede i 1913 etablerede han sig i Vrensted som tømrermester, hvor han havde virksomhed helt til 1947, da en søn Morten Roden overtog virksomheden. De var dygtige håndværkere og manglede sjældent arbejde. De var med til at bygge adskillig af de huse og ejendomme der er opført i Vrensted og omegn.

Morten Roden drev dygtigt virksomheden indtil 1979 hvor hans svend, Bjarne Svenningsen, overtog virksomheden. Bjarne havde stået i lære hos Morten Roden. Fremgangen for virksomheden fortsatte med Bjarne ved roret. I 1988 blev der pladsmangel og virksomheden måtte udvides med et nyt værksted således at der kunne rådes over 220 m2 værksted incl. Kontor, lager og mandskabsrum. Bjarne drev virksomheden indtil 2015.

Der drives fortsat tømrervirksomhed fra adressen nu af  Lars Nielsen Tømrer-snedker ApS.

 ================================================================================

 

foto 1946-52

Vrenstedvej 467:

Vrensted Andelsmejeri “Lykkens Prøve” opført 1915, Bestyrer: Hansen og Chr. Baand. Mejeriet var aktivt i 50 år inden det lukkede og der drives nu en Erhversvirksomhed fra ejendommen.

Mejeriet ”Lykkens Prøve” Vrensted
De små landbrug med køer eksisterer her i 2019 ikke længere, idet der i dag skal være stordrift for at det kan blive rentabelt for landmanden.
Vrensted Mejeri, ”Lykkens Prøve” har en lang historie bag sig, idet det blev etableret allerede i 1890 og blev ombygget i 1915 til et stort flot mejeri.
Det udmærkede sig med fine resultater på smør og var et meget anerkendt mejeri, som i mange år var dygtigt ledet af Mejeribestyrer Chr. Baand.
I mange år gik hovedparten af mejeriets smørproduktion til eksport til England. Smørret kom dengang i store dritler, bl.a. lavet af tidl. smedemester Søren Nielsen og karetmager Villy Christensen, Vrensted. Transporten til Aalborg hvor det blev udskibet blev kørt af Vrensted vognmænd.
I 1932 er der 154 leverandører med 1350 køer og heraf 13 leverandører med mere end 20 køer.
Der var 70 leverandøer med mere end 4 køer eller mindre.
I 1963 er der 134 leverandører, der leverede 5,25 mio. kg mælk. Mejeriet har da følgende ansatte: en mejeribestyrer, 2 mejerister og 1 ufaglært.
I 1970 Vrensted andelsmejeri ”Lykkens Prøve” blev nedlagt og solgt til andet formål.
I 2019 – er der i Vrensted sogn kun to store landbrug tilbage med kvægdrift.
De to kvæggårde er:
Vestergaard I/S med ca. 700 køer
og
Kærgaard med ca. 500 køer.
Her en lille ordveksling, som har fundet sted med to gårdejere i Vrensted der havde lige mange køer:
Den ene siger til den anden:
Hvorfor leverer du ikke så meget mælk som jeg gør ?
Hvortil den anden svarer:
Hvorfor betaler du ikke så meget i skat som jeg gør?
Og hvad kan man udlede af det?
I dag ejes de gamle mejeribygninger af Jørgen Michaelsen. De inderholder også bolig, som benyttes af ejer. Der har tidligere været drevet en vinduesfabrik fra de ombyggede lokaler.

 

================================================================================

Vrenstedvej 473: fhv. tømrermester Chr. Roden –Håndkøbsudsalg for Løkken Apotek. Anvendes i dag kun som bolig. 

Han fik han overdraget adskillige tillidsposter og var bl.a. formand for Vrensted Sogns sygekasse og fra 1937 til 1967 var han formand for Almindelig Brand landbrugsforsikringer og fra 1937 til 1971 for Hjørring Amts Kær Herreders Brandforsikring. Chr. Roden opførte ved salget af sin tømrerforretning til sønnen Morten et nyt hus på den modsatte side af vejen og havde der Apoteksudsalg fra Løkken Apotek i mange år.

Her var det så muligt for Vrensted boerne af hente bestilt medicin og købe forskelligt håndkøbsmedicin.

I stuen stod et stort mørkt skab med glasdøre i, hvor medicinen var låst inde.

================================================================================

garageanlæg og beboelse foto 1946-1952

 

Vrenstedvej 474:

vognmand Henry Nielsen og senere sønnen Frank Nielsen

Til ejendommen var der et tilhørende garageanlæg.

Der drives ikke længere erhverv fra ejendommen.

Henry Nielsen drev en almindelig vognmandsforretning, med kørsel med alt fra sand, grus, foderstoffer m.m. Desuden kørte han med Kommunes sneplov. I perioder havde han 2 lastbiler og en chauffør. Henry kom fra en vognmandsfamilie i Stenum hvor faderen og broderen drev vognmandsforretning. Sjovt nok blev Henry gift med vognmand Reinholdt Nielsens søster, Stinne. Hos Henry var Thyge Jensen og Herman Nielsen, Vrensted ansat om chauffører gennem en del år.

Sønnen Frank Nielsen overtog forretningen efter faderen og drev den indtil kort før sin død i 2008 hovedsageligt med renovationskørsel.

 

================================================================================

 

Vrenstedvej 475:

Her har bl.a. været drevet Smedeværksted v/ smed  N.C. Christensen, der i annonce har anbefalet sig med alt til faget henhørende. Desuden sælger han nye vogne og avlsredskaber samt landbrugsmaskiner. Ligeledes udføres alt pumpe og rørledningsarbejde.

Fra ejendommen har der også engang været drevet et brødudsalg og endvidere har der fra ejendommen også været drevet Cykelhandel v/ Henry Christensen.

Nord for beboelsen ligger det tidligere smedeværksted. Husker ikke at der har været drevet erhverv fra ejendommen efter 1960 erne.

Ejendommen anvendes i dag alene til bolig .

============================================================================

 

Vrenstedvej 477:

Fra denne ejendom har der i tidens løb været drevet forskellige erhverv.

Skrædderforretning v/ N.J. Nielsen  og senere v/ Jens Møller. Husker skrædder Møller sad på arbejdsbordet og syede med benene over kors og der i forretning hang en masse tøj på store bøjlestativer. Desuden var der en speciel lugt i rummet som stammede fra  det varme dampstrygejern.

Jeg husker skrædder Møller ude i mejeribyen. Her fik vi syet og omforandret tøj og min far delte avisen Information med ham. Den hentede jeg mange gange om eftermiddagen. 

Midt i 1950erne etableredes i ejendommen  en EL-forretning v/ Knud Erik Jensen, som efter en årrække solgte til  el-installatør Viggo Pedersen  og senere blev forretningen overtaget af Lewis A. Sloth, Løkken og flyttet til Løkken.

Under VM i fodbold i Sverige i 1958, blev der stillet et stort fjernsyn op i forretningsvinduet, så vi børn kunne følge fodboldkampene. Et stort tilløbsstykke.

Vrensted Elforretning var efter datidens forhold en stor forretning, med op til syv personer ansat. Ud over almindelig installationsarbejde, havde man også arbejdet ved alle de omkringliggende transformatorforeninger .

I 2019 anvendes ejendommen til bolig og i de gamle forretningslokaler og værksted, her drives  nu en lille loppeforretning .

==================================================================================

Vrenstedvej 480:

Det oprindelige lille røde hus var påført  med fine sølvbogstaver “Vrensted Andelsfrysehus” blev opført i 1950 erne, var oprindelig et andelsejet frysehus, hvor andelshaverne lejede bokse, hvori de kunne have deres kød fra slagtede dyr og grøntsager liggende.  Huset blev bestyret af Else Nielsen der boede i det stor gulstens hus lige ved siden af,  nord for hendes eget hus. Der var en ugentlig åbningstid hvor Else modtog pakker og udleverede frysepakker. Husker hun havde store vanter, frakke og hue på, idet der jo var rigtig koldt i fryseskabene og boksen.

Det lille rødstens andels frysehus blev senere ombygget og udvidet og lavet til beboelse som på foto. Desværre mangler der et billede af det oprindelige frysehus.

================================================================================

Vrenstedvej 482:

Brevsamlingssted/Posthus v/ Else Nielsen indtil 1986.

Else var en flittig og dygtig kvinde og havde i årenes løb forskelligt arbejde. Hun var gennem mange år opkræver for Vrensted Transformatorforening. Hun blev bestyrer af Vrensted Frysehus indtil det lukkede og da jernbanen mellem Hjørring og Aabybro med stationen i Vrensted lukkede i 1963, indrettede hun en stue i sin bolig midt i Vrensted, ved siden af det gamle frysehus og Vrensted Brevsamlingssted blev etableret. Det havde Else indtil hun blev 70 år i 1986, som er pensionsalder for tjenestemænd. Brevsamlingsstedet blev flyttet til andre lokaler men er senere blevet nedlagt.

Else har i tidens løb haft forskellige kaldenavne: Lys Else, fryse Else og til sidst post Else.

Huset anvendes i 2019  til bolig og et lille galleri.

================================================================================

 

Vrenstedvej 484:

Murerforretning v/murermester Svend Nielsen som  senere flyttede til ny bolig  på Anders Olesensvej 3.

Ejendommen anvendes i 2019 alene til bolig.

Faderen, murermester Christian Nielsen startede opr. på Vingevej fra sin ejendom der.

Murermester Christian Nielsen var født og opvokset i Vrensted på Nørkær. Faderen var også murer. Chr. Nielsen etablerede sig som selvstændig murermester i 1927. Utallige er de arbejder som Chr. Nielsen har været med i. Sammen med Charles Andersen havde han murerarbejdet på Vrensted Alderdomshjem og Vrensted Skole i 1959 da de blev opført. Desuden arbejder på Vrensted kirke, landbrugsejendomme og huse i Vrensted og omegn. I 1960 gik han i kompagni med sin søn Svend Nielsen og otte år senere overtog Svend Nielsen forretningen. Chr. Nielsen fortsatte med at arbejde en tid herefter. Han tog sig af småreparationer og mindre arbejder indtil han blev 80 år. Da byggeriet var på sit højeste havde han mellem 15 og 20 mand i sving.

Murermester Svend Nielsen som jf. ovenfor tog over efter sin far, fortsatte med at have mange arbejder inden for parcelhusbyggeri og landbrugsbyggeri og fortsatte med den store mandskabsstyrke. Efter en brand på gården Haugaard, opførte han der, de nye stalde og lade. Byggeboomet satte ind i 1960erne så der var nok at lave. Svend Nielsen havde en stor del af nybyggeriet, ombygninger og reparationer i Vrensted og omegn. Ved sin pensionering lukke han forretningen.

================================================================================

Vrenstedvej 487 A:

Karetmagervirksomhed v/ karetmager Willy Kristensen, senere tømrerforretning v/ Elmer Kristensen.

Ejendommen anvendes nu alene til bolig.

Karetmager og snedkermester Villy Christensen, drev forretning i mange år,  bl.a.  med fremstilling af smørdritler til mejeriet og fremstilling af vognhjul m.m.  Senere da tiden løb fra at fremstille de forskellige varer, blev forretningen efterhånder til en alm. tømrer forretning med en stor kundekreds. Ved sin pensionering overtog sønnen Elmer Christensen forretningen som han drev i en årrække.

Villy Christensen opførte også naboejendommen Vrenstedve487 B hvorfra han i en del år solgte brugte møbler som han købte i Aalborg. Senere blev ejendommen ombygget og udlejet til andet formål.

Snedker/tømrer forretningen er nu lukket ned.

================================================================================

Vrenstedvej 487 B:

Cykelhandel og benzinstation v/cykelhandler A.C. Christensen, Damefrisørsalon v/ Lisbeth Andersen, taxaforretning Vrensted Taxa v/ Kaj Andersen alle fra lejede lokaler.

I 2019 anvendes  ejendommen til bolig.

Cykelhandler A.C.Christensen og hustruen Gerda kom  til Vrensted engang i 1950 erne og etablerede en cykelforretning  fra lejede lokaler  indrettet med forretningsmoralen med udstilling og reparationsværksted bag ved forretningslokalet.  Her fik man sin cykel ordnet og senere kom der knallerter til. Der var indrettet lejlighed oven på forretningen på 1. sal.  I en periode var der også salg af benzin fra benzintanken, der var placeret lige udenfor forretningen. Senere da lokalerne blev for små flyttede de til en nyopført ejendom længere mod syd i byen.

Lokalerne blev herefter indrettet til damefrisør salon, hvor Lisbeth Andersen etablerede sig og drev forretning i en årrække. Ægtefællen Kaj drev  taxaforretning fra adressen med Vrensted Taxa indtil  damefrisørsalonen lukkede og de flyttede til ny bolig.

================================================================================

Vrenstedvej 489:

Her har det for mange år siden været et Skomagerværksted v/  ? Pedersen

I 2019 anvendelse alene som bolig.

==========================================

Vrenstedvej 486

Systue v/Helga Mikkelsen desuden drev samleveren Dusinus Christensen en skrothandlende fra ejendommen.

Helga Mikkelsen mistede tidligt sin mand, der drev en cykelforretning på Trehjørnet. Hun flyttede efter ægtefællens død  i nyt hus på nævnte adresse.  I systuen syede Helga og  lavede omforandringer for  folk i by og på land gennem mange år og Dusinus kørte rundt med sin lastbil og samlede skrot på virksomheder og gårde.

Ejendommen anvendes nu alene til bolig.

==========================================

Vrenstedvej 491:

Møbelsnedkeri v/ Oluf Jensen.

I 2019 anvendes  ejendommen alene som bolig.

Oluf Jensen blev født i Vrensted Byskole i 1904 søn af lærer Anton Jensen. Som dreng kom han tidligt ud at tjene som hyrdedreng. Den 1. februar 1921 kom han i lære som møbelsnedker i Hjørring. Han fik svendebrev den 1. februar 1926 med følgende anbefaling ”Jeg kan anbefale ham som en dygtig og pålidelig snedker, såvel til poleret som alt andet møbelsnedker arbejde”. I efteråret 1930 begyndte han på Kunsthåndværkerskolen i København. Tiden på Kunsthåndværkerskolen gav ham stor inspiration og lærdom, som skulle blive ham til gavn senere hen i livet, både som håndværker og kunstner.

I 1935 opførte han værksted i Vrensted på en nyindkøbt grund og i 1938 opførtes beboelsen. Værksted og beboelsen blev rammen om Oluf Jensen virke resten af hans liv.

Oluf Jensen blev efterhånden en kendt kunstner og møbelsnedker. Han boede i det lille hus med udstilling og bagved værksted  på “Hovedgaden” mellem  Trehjørnet og forsamlingshuset  i Vrensted. Han lavede fine møbler, både på bestilling og til salg. Han restaurerede møbler for museer og begyndte senere at lave skulpturer og var med på flere store udstillinger i Danmark. Herunder Vraa udstillingen som fast medlem.

================================================================================

 

Vrenstedvej 492:

Malerfirma v/ Poul Jensen. Maler Pouls hus med værksted forneden og beboelse på 1. sal.

I 2019 anvendes ejendommen alene som bolig.

Malermester Poul Jensen boede i et lille nybygget hus fra omkring 1945-50. Han var ugift og boede alene i huset, hvor der var værksted nedenunder og bolig på 1. sal. I mange år kørte han rundt i en meget lille varevogn med plads til sit grej.  Maler Poul havde et stift ben. Det var et noget specielt syn når man så ham gående. Vi børn syntes det så sjovt ud når han gik der med strakt/stift ben. Poul Jensen kom vidt omkring, så det stive ben forhindrede ham ikke i at udføre sit arbejde. Selv på malerstigen gik det fint med at komme op. Han havde arbejder i Vrensted og omegns kommunerne og blev benyttet af rigtig mange, når der skulle friskes op med nyt tapet eller maling af boligen.

================================================================================

 

Vrenstedvej 493: Dame- og Herrefrisør v/ Magda og Simoni Sørensen, Gartnerforretningen Gardenia v/ Rigmor og Kaj Jørgensen, Brødshoppen v/ Hanna Helledie Nielsen. I 2019 anvendes alene som bolig.

foto 1946-52

Vrenstedvej 494: Vognmandsforretning med lastbiler og lillebil (Taxa) v/ Reinholdt Nielsen. I 2019 anvendes alene som bolig.

Vrenstedvej 495: brødudsalg v/ Dagny Krag. I 2019 anvendes alene som bolig.

Vrenstedvej 496: Cykelhandel, Autoværksted og benzintank (BP, Uno-X)v/ cykelhandler A.C. Christensen. Værksted og forretning nedlagt og ejendommen anvendes alene som bolig

Tidligere cykelhandel, slagter, gartner, brødudsalg, sparekasse nu alene bolig. Foto 1946-52 . Her i 2019 nu indrettet som bolig.

Vrenstedvej 502: Cykelhandel og Radioforretning v/ Gilbert Mikkelsen, Slagterforretning v/ Erik Eriksen, Knud Haugaard, Gartnerforretning v/ Ejgor Sloth, Rigmor og Kaj Jørgensen, Brødhjørnet og Brevsamlingssted v/ Hanna Helledie Nielsen, Løkken Sparekasse. Ejendommen er nu indrettet med lejligheder.

Vrenstedvej,  Trehjørnet, barber Vilhelm Romedahl med det lille blå ishus. Anvendes i 2019 alene som bolig.

Minkfarm og bolig foto 1946-52

Bystien 6: Minkfarm og Pelseri v/ Kristian Nielsen. Her i 2019 drives ikke længere minkfarm anvendes alene som bolig.

Det lille røde vandværk kan lige skimtes.

Vingevej 3: Vrensted Vandværk, senere indrettet til beboelse, ejendommen er nu nedrevet.

Her i de to stuer i vestenden af stuehuset etableredes Vrensted Sogne Bibliotek, som flyttede til den nye skole i 1959

Vingevej  4: Vrensted Sognebibliotek og samtidig Taxaforretning v/ Jens Madsen. Ejendommen anvendes alene som bolig her i 2019.

Smedemester Søren Nielsen skoer en hest i 1930erne

Vingevej 5: Smedeværksted siden 1934: Søren Nielsen, Jens Villumsen, Peer Hvarregaard, Brdr. Mortensen, Oluf B. Nielsen. Virksomhed lukket og anvendes nu alene som bolig.

Vingevej 6: Telefoncentral v/ Marinus Jensen, Inger Nielsen. Anvendelse nu alene som bolig.

Vingevej 11: Sadelmagerværksted v/ Frederik Christensen, Murerforretning v/ Murermester Christian Nielsen. I 2019 anvendes alene som bolig.

 

Ejler Kjær på sin mælketur rundt i Vrensted by

Vingevej 14

Vingevej 14: Landmand og Mælkemand Ejler Kjær. Ejendom anvendes alene som bolig.

Vingevej 20: Smedeværksted v/ Søren Nielsen, Jens Vollertsen, Kontrolstedsted/Fagforeningskontor for Arbejdsmænd v/ Rosa Nielsen

Rosa og Valdemar Pedersens hus med kontrolsted for arbejdsmænd i Vrensted. Anvendes alene som bolig i 2019.

Gilbert Mikkelsens cykelværksted lån opr. foran Rosa og Valdemars hus kaldet “Blækhuset”. Det blev fjernet ved flytningen til Vingevej 22: Cykelhandel v/ Gilbert Mikkelsen, men han flyttede senere forretningen til Trehjørnet  på Vrenstedvej i 1936. Anvendes nu alene som bolig.

 

Vingevej 31: Vrensted Mølle, Ornecentral v/ Ejnar Christensen. Møllen blev for mange år siden fjernet.

 

foto 1946-52

Vingevej 38: Taxa forretning v/ Harald Nielsen som overtog Møllen i 1938. Anvendes nu alene som bolig.

1963

Sidevej til Vingevej: Birkedommergården og Kro

Brønderslevvej 44: Børstenbinderforretning v/ Theodor Jensen. Anvendes nu alene som bolig.

Brønderslevvej 83: Gartner Hans Jensen, senere murer Chresten Sloth. Anvendes nu alene som bolig

Den Østre smed Simoni Pedersen, foto 1946-52

Brønderslevvej 229: Smedeværksted v/ Simoni Pedersen. Anvendes nu alene som bolig.

Brønderslevvej 232: Købmandsforretning v/ Karl Larsen. Anvendes nu alene som bolig.

Sundstedvej 2: Vrensted Østre Skole, nedlagt 1959. Anvendes nu alene som bolig.

 

Ingen billede

Gl. Byvej 9: Slagterforretning v/ Christian Damsgaard, ejendommen er nedrevet.

Gl. Byvej 11: Tømrerfirmaet Einer Miller. Anvendes nu alene som bolig.

1967

 

Gl. Byvej 30: Maskinstation v/ Charles Jensen. Anvendes nu alene som bolig

Gl. Byvej 34: Cykelhandel v/ Christian Sørensen. Anvendes nu alene som bolig.

Ørnholms Tårnurfabrik er huset foran kirkedammen med det hvide værksteds bygning ved kirkegårdsdiget

Ingstrupvej 2: Vrensted Tårnurfabrik v/ Chresten Ørnholm. Ejendommen er nu nedrevet.

 

 

Ingstrupvej 2A: Træsko- og cykelhandel det hvide hus

Det hvide hus tv. var der cykelværksted i bygning med fladt tag

Det hvide hus til højre, cykel- og træskohandler Annie og Niels Jensen, kaldet “Bette Niels”. Ejendommen er nu nedrevet.

I boligen var der også in drettet klinik og venteværelse som fungerede indtil 1970

Ingstrupvej 3: Gartnerforretning v/ Lars Holmen, fra 1946/47 lægeklinik til 1970 og lægebolig for, læge P.M. Sørensen, herefter læge Jørgen Schierup. anvendes alene som bolig.

 

Fra huset til venstre med værksted bagved blev der drevet tømrerværksted

Ingstrupvej 5: Sæbehus og snedkerværksted v/ Marius Ejersted. Anvendes nu alene som bolig.

 

Fra huset til venstre blev der drevet skomager forretning – læs historien

Ingstrupvej 7: Skomagerværksted v/ Niels Kr. Gade & Sønner, senere Gunnar Gade. Anvendes nu alene som bolig.

Ingstrupvej 13: Dameskrædderforretning v/ Augusta Westergaard. Anvendes nu alene som bolig.

 

Stationsvej 1: Kommunekontor for Vrensted-Thise Kommune indtil Kommunesammenlægningen i 1970. I 1970 indrettet til Lægehus med lægerne,P.M. Sørensen, O. Bojsen, Ingvardsen. Herefter er der afgået og kommet nye læger til, bl.a. søn og barnebarn efter P.M. Sørensen.

Stationsvej 12: Vrensted Skole, Ibrugtagning 01.08.1959, tilbygning 1977 og 1998 nedlagt 2011.

I 2018 er skolen ombygget og blevet til Byens Hus, med forsamlingshus. Desuden er det stillet til rådighed for alle byens foreninger med mødelokaler, omklædningsrum, gymnastiksal, køkkenfaciliteter m.m. Desuden er der indrettet lokaler til en evt. børnehave. Huset står åbent hverdag fra kl.8,00 til 23,00 til fri afbenyttelse.

 

Her på trekanten hvor Sct. Thøgers vej og Stationsvej mødes og hvor det gamle lystanlæg lå har  Kathrine og mekaniker Svend Andersen i snart 50 år drevet forretning med autoværksted og salg af biler.

Stationsvej 24: Sadelmagerværksted. Anvendes nu alene som bolig.

Stationsvej 28: Malerforretning. Anvendes nu alene som bolig.

Stationsvej 30: Dame- og Herrefrisørforretning v/ Magda og Simoni Sørensen. Anvendes nu alene som bolig.

Stationsvej 32: Vrensted Station og Posthus fra 1913-1963 hvor jernbanen Hjørring – Løkken – Åbybrobanen blev nedlagt. Stationsforstander Cecilie Christensen. Anvendes nu alene som bolig.

Sct. Thøgers Plads 2: Vrensted Alderdomshjem, 1959 til 1990. Senere brugt som Vandrerhjem. I 2019 står ejendommen tom.

købmand Henning Simonsen ca. 1970
foto ca, 1952
foto 1946-52

Bådstedhedevej 8: Købmandsforretning v/ Møller Mortensen, Alfred Pedersen, Poul E. Christoffersen, Henning Simonsen, P.V. Marked nu Let køb i 2016. Her i 2019 drives der fortsat dagligvareforretning med beboelse fra ejendommen.

 

Bådstedhedevej 10: Vrensted Fællesvaskeri

Vrensted Fælles Vaskeri, med rum for vask og tørretumbling, tørrerum til ophængning af tøjet, samt strygerum med en stor varmerulle. Anvendes nu som bolig.

foto 1910

 8 

Bådstedhedevej  21: Købmandsforretning med Benzintank v/ Valdemar Jensen som tillige var vognmand, N.H Schiønning, K. Frederiksen, Magnus Andersen, Møller Jacobsen, Maren Christensen, Dahl, Kristiansen, købmand Riis, Søren Steffensen. Anvendes nu alene som bolig.

foto 1946-52

Bådstedhedevej 23: Slagterforretning v/ slagter Damsgaard. Anvendes nu alene som bolig.

Bådstedhedevej 28: Vagabondavisen blev skrevet og udgivet her. Redaktør tidligere hotelkarl Harry Jørgensen, som blev gift med enken Anna  Ørnholm. Ejendommen anvendes nu som bolig.

Bådstedhedevej 35: Vrensted Præstegård

 

Bådstedhedevej 167: Snedker- og Tømrerforretning v/ Ejner Miller. Nedlagt.

Bådstedhedevej 239: I denne Ejendom holdtes Sognerådsmøder i Vrensted- Thise Kommune ved skellet mellem Vrensted og Thise “Rørbækken”, som løber øst for ejendommen. Anvendes nu som bolig

 

Ingen Billede

Bådstedhedevej 243: Snedker- og Tømrerforretning

 

Vrensted Byskole,Sct. Thøgersvej 1

Sct. Thøgersvej 1: Vrensted Byskole indtil august 1959. Skolen er nu indrettet med to boliger.

Sct. Thøgersvej 2: Manufaktur, bøger og papir v/ Johanne Riis, Senere Agnes Bak med trikotage indtil midt i 1970 erne. Det hvide hus bag telefonmasten. Er nu alene indrettet som bolig.

Sct. Thøgersvej 6: Fra 1911 Bageri, konditori med cafe og mødelokaler v/ Chr. J. Bedholm, fra 1952 Brdr. Bedholm, v/ 3 søskende, Søster, Lassen og Peter, forretningen lukkede først i 1980 erne. Ejendommen benyttes nu alene som bolig.

Sct. Thøgersvej 8: Salg af træsko, gummistøvler og arbejdstøj v/ Lars Ovesen og senere fru Landbo. Anvendes nu alene som bolig

foto 1946-62

Sct. Thøgersvej 10,  Ane Maries Hus, opr. et hus for enlige fra sognVrensted, senere anvendt til børnehave, men forventes solgt og indrettet som et Kulturhus i 2020 oplevelsescenter for landbo kulturarv m.m.

Sct. Thøgersvej 13: Håndkøbsudsalg fra Løkken Apotek v/ Høker Maren. Anvendes alene som bolig.

 

Sct. Thøgersvej 16: Vognmandsforretning m/ 2 lastbiler. Alm. lastvognskørsel med svin, kreaturer, foderstoffer, sand og grus. Desuden fragtruten dagligt. Vrensted, Stenum, Tolstrup, Brønderslev, Aalborg til fragtmandscentralen og retur. v/ Mathias Vestergaard. Systue v/ Dagny Vestergaard

Den store garage til 2 lastbiler ligger bag ved huset til venstre ved indkørslen. Anvendes nu alene som bolig.

——————————————————————-

Ingen billeder

Sct. Thøgersvej 26: Borgerforenings Festplads, Kaldet “Anlægget” flyttet hertil fra Logehaven, Bådstedhedevej 19

Anlægget lå nedenfor Autoforhandler Svend Andersens værksted.

——————————————————————

Heller ikke Vrensted har undgået butiksdøden. I dag er der kun en daglivarebutik tilbage. Nogle enkelte håndværksmestre og et stort og yderst velfungerende Lægehus vel nok Vrensteds største arbejdsplads p.t.

Børnehaven er lukket.

Der er i 2019 etableret ny Antikvitetsforretning i det gamle forsamlingshus

Et godt foreningsliv samlet i en paraplyforening kaldet “Foreningssamvirket”.

Vrensted skole er nedlagt men ombygget  2018 og indrettet som “BYENS HUS” Et fælles projekt med Hjørring Kommune og samtlige foreninger i Vrensted med stor opbakning fra Lokalbefolkningen og hvortil også Forsamlingshuset og Børnehaven flytter.

jens otto madsen 2016/2019

Total Page Visits: 1819 - Today Page Visits: 2