Håndværkere og forretninger m.m. i Vrensted

En oversigt med billeder og adresse, hvor der har været drevet forretning, håndværk m.v. i Vrensted og opland.

Vrensted – luftfoto 2017

Her kan man se vejnavne i Vrensted foto fra 2016

Oversigtskort over Vrensted 2016 med samtlige ejendomme i Landsbyen Vrensted –

Følgende forretninger og håndværkere m.m. har været drevet i Vrensted og opland.

Vrenstedvej 297: Aasendrup Skole , nedlagt i 1954. Anvendes nu som bolig.

Vrenstedvej 461: Vrensted Foderstofforretning nu nedlagt.

Herfra drives nu Autogården

 

Vrenstedvej 462: Træskoforretning v/ Jens Wittrup, Købmandsforretning v/ Martin Jensen, forretningen er nu lukket og indrettet til bolig

Vrenstedvej 463: Is- og brødudsalg. Murerforretning v/ murermester Charles Andersen. Huset er nu nedrevet.

Vrenstedvej 464 opr. købmandsforretning v/ Søren Kragnak- lukket.

Vrenstedvej 464 Vrensted  Brugsforening.Etabl. i 1932 og nedlagt i 1983.Bygninger blev solgt og omdannet til Købmandsforretning. Da denne forretning lukkede efter kort tid, solgtes lokalerne til Hobbygården v/ Doris og Bjarne Svenningsen. Der drives ikke længere forretning fra ejendommen.

Vrenstedvej 465: Vrensted Forsamlingshus opført i 1935 og tilbygget i 1978. Husflidsskole i forbindelse med lejlighed på 1. sal. Forsamlingshuset solgt og flyttet til Byens Hus i 2018. I 2019 er der nu indrettet en fin Antikvitetsforretning i det gamle Forsamlingshus.

Vrenstedvej 466: Maskinsnedkeri v/ Christian Roden, Morten Roden, Bjarne Svenningsen. Der drives stadig en tømrervirksomhed fra ejendommen.

 

foto 1946-52

Vrenstedvej 467: Vrensted Andelsmejeri “Lykkens Prøve” opført 1915, Bestyrer: Hansen og Chr. Baand. Mejeriet var aktivt i 50 år inden det lukkede og der drives nu en Erhversvirksomhed fra ejendommen.

Vrenstedvej 473: fhv. tømrermester Chr. Roden – Håndkøbsudsalg for Løkken Apotek. Anvendes i dag kun som bolig.

garageanlæg og beboelse foto 1946-1952

Vrenstedvej 474: vognmand Henry Nielsen, Frank Nielsen med garager. Der drives ikke længere erhverv fra ejendommen.

Vrenstedvej 475: Smedeværksted v/ smed Christensen, Brødudsalg, Cykelhandel v/ Henry Christensen. Ejendommen anvendes alene til bolig i dag.

Vrenstedvej 477: Skrædder forretning v/ Jens Møller, EL-forretning v/ Knud Erik Jensen, Viggo Pedersen senere overtaget af Lewis A. Sloth, Løkken. I 2019 anvendes til bolig og der drives en lille loppeforretning fra ejendommen.

Vrenstedvej 480: Frysehus med udlejning af Bokse til Vrensted borgere, Det lille rødstens andels frysehus nu ombygget til beboelse

Vrenstedvej 482: Brevsamlingssted/Posthus v/ Else Nielsen indtil 1986. Anvendes i 2019 til bolig og et lille galleri.

Vrenstedvej 484: Murerforretning v/murermester Svend Nielsen senere fra Anders Olesensvej 3. Anvendes i 2019 alene til bolig.

Vrenstedvej 487 A: Karetmagervirksomhed v/ karetmager Willy Kristensen, senere tømrerforretning v/ Elmer Kristensen. I 2019 er virksomheden lukket og anvendes alene til bolig.

Vrenstedvej 487 B: Cykelhandel og benzinstation v/cykelhandler A.C. Christensen, Damefrisørsalon v/ Lisbeth Andersen. I 2019 alene anvendelse til bolig.

Vrenstedvej 489: Skomagerforretning v/ Pedersen I 2019 anvendelse alene som bolig.

Vrenstedvej 491: Møbelsnedkeri v/ Oluf Jensen I 2019 anvendes alene som bolig.

Vrenstedvej 492: Malerfirma v/ Poul Jensen. Maler Pouls hus med værksted forneden og beboelse på 1. sal. I 2019 anvendes alene som bolig.

Vrenstedvej 493: Dame- og Herrefrisør v/ Magda og Simoni Sørensen, Gartnerforretningen Gardenia v/ Rigmor og Kaj Jørgensen, Brødshoppen v/ Hanna Helledie Nielsen. I 2019 anvendes alene som bolig.

foto 1946-52

Vrenstedvej 494: Vognmandsforretning med lastbiler og lillebil (Taxa) v/ Reinholdt Nielsen. I 2019 anvendes alene som bolig.

Vrenstedvej 495: brødudsalg v/ Dagny Krag. I 2019 anvendes alene som bolig.

Vrenstedvej 496: Cykelhandel, Autoværksted og benzintank (BP, Uno-X)v/ cykelhandler A.C. Christensen. Værksted og forretning nedlagt og ejendommen anvendes alene som bolig

Tidligere cykelhandel, slagter, gartner, brødudsalg, sparekasse nu alene bolig. Foto 1946-52 . Her i 2019 nu indrettet som bolig.

Vrenstedvej 502: Cykelhandel og Radioforretning v/ Gilbert Mikkelsen, Slagterforretning v/ Erik Eriksen, Knud Haugaard, Gartnerforretning v/ Ejgor Sloth, Rigmor og Kaj Jørgensen, Brødhjørnet og Brevsamlingssted v/ Hanna Helledie Nielsen, Løkken Sparekasse. Ejendommen er nu indrettet med lejligheder.

Vrenstedvej,  Trehjørnet, barber Vilhelm Romedahl med det lille blå ishus. Anvendes i 2019 alene som bolig.

Minkfarm og bolig foto 1946-52

Bystien 6: Minkfarm og Pelseri v/ Kristian Nielsen. Her i 2019 drives ikke længere minkfarm anvendes alene som bolig.

Det lille røde vandværk kan lige skimtes.

Vingevej 3: Vrensted Vandværk, senere indrettet til beboelse, ejendommen er nu nedrevet.

Her i de to stuer i vestenden af stuehuset etableredes Vrensted Sogne Bibliotek, som flyttede til den nye skole i 1959

Vingevej  4: Vrensted Sognebibliotek og samtidig Taxaforretning v/ Jens Madsen. Ejendommen anvendes alene som bolig her i 2019.

Smedemester Søren Nielsen skoer en hest i 1930erne

Vingevej 5: Smedeværksted siden 1934: Søren Nielsen, Jens Villumsen, Peer Hvarregaard, Brdr. Mortensen, Oluf B. Nielsen. Virksomhed lukket og anvendes nu alene som bolig.

Vingevej 6: Telefoncentral v/ Marinus Jensen, Inger Nielsen. Anvendelse nu alene som bolig.

Vingevej 11: Sadelmagerværksted v/ Frederik Christensen, Murerforretning v/ Murermester Christian Nielsen. I 2019 anvendes alene som bolig.

Vingevej 14

Vingevej 14: Landmand og Mælkemand Ejler Kjær. Ejendom anvendes alene som bolig.

Vingevej 20: Smedeværksted v/ Søren Nielsen, Jens Vollertsen, Kontrolstedsted/Fagforeningskontor for Arbejdsmænd v/ Rosa Nielsen

Rosa og Valdemar Pedersens hus med kontrolsted for arbejdsmænd i Vrensted. Anvendes alene som bolig i 2019.

Gilbert Mikkelsens cykelværksted lån opr. foran Rosa og Valdemars hus kaldet “Blækhuset”. Det blev fjernet ved flytningen til Vingevej 22: Cykelhandel v/ Gilbert Mikkelsen, men han flyttede senere forretningen til Trehjørnet  på Vrenstedvej i 1936. Anvendes nu alene som bolig.

 

Vingevej 31: Vrensted Mølle, Ornecentral v/ Ejnar Christensen. Møllen blev for mange år siden fjernet.

 

foto 1946-52

Vingevej 38: Taxa forretning v/ Harald Nielsen som overtog Møllen i 1938. Anvendes nu alene som bolig.

 

 

Sidevej til Vingevej: Birkedommergården og Kro

Brønderslevvej 44: Børstenbinderforretning v/ Theodor Jensen. Anvendes nu alene som bolig.

Brønderslevvej 83: Gartner Hans Jensen, senere murer Chresten Sloth. Anvendes nu alene som bolig

Den Østre smed Simoni Pedersen, foto 1946-52

Brønderslevvej 229: Smedeværksted v/ Simoni Pedersen. Anvendes nu alene som bolig.

Brønderslevvej 232: Købmandsforretning v/ Karl Larsen. Anvendes nu alene som bolig.

Sundstedvej 2: Vrensted Østre Skole, nedlagt 1959. Anvendes nu alene som bolig.

 

Ingen billede

Gl. Byvej 9: Slagterforretning v/ Christian Damsgaard, ejendommen er nedrevet.

Gl. Byvej 11: Tømrerfirmaet Einer Miller. Anvendes nu alene som bolig.

 

Gl. Byvej 30: Maskinstation v/ Charles Jensen. Anvendes nu alene som bolig

Gl. Byvej 34: Cykelhandel v/ Christian Sørensen. Anvendes nu alene som bolig.

 

Ingstrupvej 2: Vrensted Tårnurfabrik v/ Chresten Ørnholm. Ejendommen er nu nedrevet.

 

 

Ingstrupvej 2A: Træsko- og cykelhandel

Det hvide hus til højre, cykel- og træskohandler Annie og Niels Jensen, kaldet “Bette Niels”. Ejendommen er nu nedrevet.

I boligen var der også in drettet klinik og venteværelse som fungerede indtil 1970

Ingstrupvej 3: Gartnerforretning v/ Lars Holmen, fra 1946/47 lægeklinik til 1970 og lægebolig for, læge P.M. Sørensen, herefter læge Jørgen Schierup. anvendes alene som bolig.

 

Ingstrupvej 5: Sæbehus og snedkerværksted v/ Marius Ejersted. Anvendes nu alene som bolig.

 

Ingstrupvej 7: Skomagerværksted v/ Niels Kr. Gade & Sønner, senere Gunnar Gade. Anvendes nu alene som bolig.

Ingstrupvej 13: Dameskrædderforretning v/ Augusta Westergaard. Anvendes nu alene som bolig.

 

Stationsvej 1: Kommunekontor for Vrensted-Thise Kommune indtil Kommunesammenlægningen i 1970. I 1970 indrettet til Lægehus med lægerne,P.M. Sørensen, O. Bojsen, Ingvardsen. Herefter er der afgået og kommet nye læger til, bl.a. søn og barnebarn efter P.M. Sørensen.

Stationsvej 12: Vrensted Skole, Ibrugtagning 01.08.1959, tilbygning 1977 og 1998 nedlagt 2011.

I 2018 er skolen ombygget og blevet til Byens Hus, med forsamlingshus. Desuden er det stillet til rådighed for alle byens foreninger med mødelokaler, omklædningsrum, gymnastiksal, køkkenfaciliteter m.m. Desuden er der indrettet lokaler til en evt. børnehave. Huset står åbent hverdag fra kl.8,00 til 23,00 til fri afbenyttelse.

Stationsvej 24: Sadelmagerværksted. Anvendes nu alene som bolig.

Stationsvej 28: Malerforretning. Anvendes nu alene som bolig.

Stationsvej 30: Dame- og Herrefrisørforretning v/ Magda og Simoni Sørensen. Anvendes nu alene som bolig.

Stationsvej 32: Vrensted Station og Posthus fra 1913-1963 hvor jernbanen Hjørring – Løkken – Åbybrobanen blev nedlagt. Stationsforstander Cecilie Christensen. Anvendes nu alene som bolig.

Sct. Thøgers Plads 2: Vrensted Alderdomshjem, 1959 til 1990. Senere brugt som Vandrerhjem. I 2019 står ejendommen tom.

købmand Henning Simonsen ca. 1970
foto ca, 1952
foto 1946-52

Bådstedhedevej 8: Købmandsforretning v/ Møller Mortensen, Alfred Pedersen, Poul E. Christoffersen, Henning Simonsen, P.V. Marked nu Let køb i 2016. Her i 2019 drives der fortsat dagligvareforretning med beboelse fra ejendommen.

 

Bådstedhedevej 10: Vrensted Fællesvaskeri

Vrensted Fælles Vaskeri, med rum for vask og tørretumbling, tørrerum til ophængning af tøjet, samt strygerum med en stor varmerulle. Anvendes nu som bolig.

foto 1910

 8 

Bådstedhedevej  21: Købmandsforretning med Benzintank v/ Valdemar Jensen som tillige var vognmand, N.H Schiønning, K. Frederiksen, Magnus Andersen, Møller Jacobsen, Maren Christensen, Dahl, Kristiansen, købmand Riis, Søren Steffensen. Anvendes nu alene som bolig.

foto 1946-52

Bådstedhedevej 23: Slagterforretning v/ slagter Damsgaard. Anvendes nu alene som bolig.

Bådstedhedevej 28: Vagabondavisen blev skrevet og udgivet her. Redaktør tidligere hotelkarl Harry Jørgensen, som blev gift med enken Anna  Ørnholm. Ejendommen anvendes nu som bolig.

Bådstedhedevej 35: Vrensted Præstegård

 

Bådstedhedevej 167: Snedker- og Tømrerforretning v/ Ejner Miller. Nedlagt.

Bådstedhedevej 239: I denne Ejendom holdtes Sognerådsmøder i Vrensted- Thise Kommune ved skellet mellem Vrensted og Thise “Rørbækken”, som løber øst for ejendommen. Anvendes nu som bolig

 

Ingen Billede

Bådstedhedevej 243: Snedker- og Tømrerforretning

 

Vrensted Byskole,Sct. Thøgersvej 1

Sct. Thøgersvej 1: Vrensted Byskole indtil august 1959. Skolen er nu indrettet med to boliger.

Sct. Thøgersvej 2: Manufaktur, bøger og papir v/ Johanne Riis, Senere Agnes Bak indtil midt i 1970 erne. Det hvide hus bag telefonmasten. Er nu alene indrettet som bolig.

Sct. Thøgersvej 6: Fra 1911 Bageri, konditori med cafe og mødelokaler v/ Chr. J. Bedholm, fra 1952 Brdr. Bedholm, v/ 3 søskende, Søster, Lassen og Peter, forretningen lukkede først i 1980 erne. Ejendommen benyttes nu alene som bolig.

Sct. Thøgersvej 8: Salg af træsko, gummistøvler og arbejdstøj v/ Lars Ovesen og senere fru Landbo. Anvendes nu alene som bolig

foto 1946-62

Sct. Thøgersvej 10,  Ane Maries Hus, opr. et hus for enlige fra sognVrensted, senere anvendt til børnehave, men forventes solgt og indrettet som et Kulturhus i 2020 oplevelsescenter for landbo kulturarv m.m.

Sct. Thøgersvej 13: Håndkøbsudsalg fra Løkken Apotek v/ Høker Maren. Anvendes alene som bolig.

 

Sct. Thøgersvej 16: Vognmandsforretning m/ 2 lastbiler. Alm. lastvognskørsel med svin, kreaturer, foderstoffer, sand og grus. Desuden fragtruten dagligt. Vrensted, Stenum, Tolstrup, Brønderslev, Aalborg til fragtmandscentralen og retur. v/ Mathias Vestergaard. Systue v/ Dagny Vestergaard

Den store garage til 2 lastbiler ligger bag ved huset til venstre ved indkørslen. Anvendes nu alene som bolig.

——————————————————————-

Ingen billeder

Sct. Thøgersvej 26: Borgerforenings Festplads, Kaldet “Anlægget” flyttet hertil fra Logehaven, Bådstedhedevej 19

Anlægget lå nedenfor Autoforhandler Svend Andersens værksted.

——————————————————————

Heller ikke Vrensted har undgået butiksdøden. I dag er der kun en daglivarebutik tilbage. Nogle enkelte håndværksmestre og et stort og yderst velfungerende Lægehus vel nok Vrensteds største arbejdsplads p.t.

Børnehaven er lukket.

Der er i 2019 etableret ny Antikvitetsforretning i det gamle forsamlingshus

Et godt foreningsliv samlet i en paraplyforening kaldet “Foreningssamvirket”.

Vrensted skole er nedlagt men ombygget  2018 og indrettet som “BYENS HUS” Et fælles projekt med Hjørring Kommune og samtlige foreninger i Vrensted med stor opbakning fra Lokalbefolkningen og hvortil også Forsamlingshuset og Børnehaven flytter.

jens otto madsen 2016/2019

1625total visits,1visits today