**Min billedpolitik

Hjemmesiden – www.Vrensted-Historier.dk -om Vrensteds historie m.m.

 

I mine historier findes mange billeder, noter, referater og andet af historisk værdi, som jeg har fundet mange steder på nettet, fra aviser,  har  modtaget fra private personer m.m..

Da jeg ikke har mulighed for at kontrollere alt modtaget materialer, vil det materiale blive offentliggjort, men med den selvkritik  jeg føler for materialet, og med den viden jeg har om offentlighed, som jeg besidder.

Er der nogle der føler, at de har nogle rettigheder til mit materiale, og som er blevet offentliggjort på et forkert grundlag, skal de rette henvendelse til  undertegnede på min mail adresse som er: jensotto1946@hotmail.com

Jeg vil i hvert enkelt tilfælde tage det til efterretning, og tage det af  hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Jens Otto Madsen

Klik på nedennævnte punkter hvis du ønsker at læse
Vrensted kirke “Sct. Thøger” Foto fra 2018
Vrensted by – et godt sted at bo, tæt ved skov og strand   foto fra ca. 2012