Om Vrensted fortælles der

Om Vrensted

Vrensted sogn omkranses af sognene, Løkken- Furreby sogn, Børglum sogn, Stenum sogn, Thise sogn og Ingstrup Sogn

Vrensted er en by i det vestlige Vendsyssel med 310 indbyggere (2017), beliggende 6 km sydøst for Løkken, 14 km nordvest for Brønderslev og 24 km sydvest for Hjørring. 4 km nord for Vrensted ligger Børglum Kloster. Byen hører til Hjørring Kommune og ligger i Region Nordjylland.

Vrensted sogn omkranses af sognene, Løkken- Furreby sogn, Børglum sogn, Stenum sogn, Thise sogn og Ingstrup Sogn

Den første omtale der findes, mellem bevarede aktstykker, om Vrensted som ligger midtvejs mellem Brønderslev og Løkken, skriver sig tilbage til 1340, hvor ridder Ove Nielsen bortskøder alt sit gods i Wrensted i Jerslev Herred.
Man antager at navnet er opsået kort efter folkevandrings-tiden, som for Nordjyllands vedkommende vil sige omkring år 700 e. Kr. Navnets begyndelse Wren peger muligvis hen på mandsnavnet Wrang. Det kan også være afledt af Wreni som på olddansk betyder hingst. Dette kunne betyde, at Vrensted var “stedet med hingstene”, eller at man kunne fange vilde hingste der, – måske var det en af landsbyens bønder som var kendt for sine gode hingste. Der kan også være en helt tredje oprindelse til navnet Vrensted.
Tilsyneladende ser det ud til at der allerede i romersk jernalder, før Kristi fødsel, har været en ret betydelig bebyggelse, som måske er blevet forladt ved beboernes udvandring til andre egne, efter at klimaet i Danmark var blevet for vådt og koldt.
At der har været en betydelig bebyggelse på stedet tidligere, underbygges af, at da man i 1912 anlagde jernbanen mellem Hjørring og Løkken, lavede udgravninger i forbindelse med etableringen af Vrensted stationsbygning, fandt en stor boplads, fra hvilken der blev optaget ca. 30.000 skår af lerkar; heraf har man kunnet sammensætte ca. 100 mere eller mindre fuldstændige kar, herudover var der skår af mindst 500 forskellige andre kar.

 

Det oprindelige Vrensted var en samling gårde og huse, som lå langs en byvej.

Lille Knudsgaard, kirken og Vrensted Byskole

Vrensted Station

Byen har tidligere været stationsby på jernbanen
Hjørring – Løkken – Aabybro, som startede i 1913. Ved stationen opstod en ny bebyggelse, som efterhånden voksede sammen med resten af landsbyen. Vrensteds status som stationsby varede kun 50 år, idet banen blev nedlagt i 1963.

Sct Thøgers Kilde


Kirken som stammer fra 11-1200 tallet, blev i katolsk tid viet til Sankt Thøger. Sankt Thøger var den missionær, der ifølge overleveringer bragte kristendommen til Thy og det vestlige Vendsyssel. Han nød stor anseelse blandt vendelboerne, hvilket sikkert også er grunden til at den helligkilde som findes syd for kirkegårdsdiget, ligeledes er viet til ham.

Sankt Thøgers “arbejdsgiver” var den norske konge, Olav den Hellige. Kongen har sikkert haft en hel del at sige og bestemme i landsdelen.

Den hvidkalkede kirke ligger smukt i landsbyen og rager op over huse og gårde.

Vrensted Kirke “Sct Thøger”

Kirketårnet som er forsynet med rødkalkede blændinger, tjente engang som sømærke og måtte derfor ikke kunne forveksles med de øvrige kirketårne langs kysten.

Inde i kirken hænger et smukt 1200 tals krucifiks med den sejrende Kristus med kongekrone. Krucifikset er forsynet med et cirkelslag med små engle i rosetter. Kirkens trefløjede altertavle er malet af Niels Larsen Stevns. Forfatteren Erling Kristensen blev i sin tid konfirmeret i kirken, han var da i sin bedstemors nypudsede træsko, da han ikke selv ejede et par sko.

Børglum Kloster beliggende nord for Vrensted by


Alle gårde og huse i Vrensted, på nær et par stykker, var fæstegårde under Børglum Kloster, som kun ligger ca. fire kilometer nord for Vrensted. I 1806, da man tog fat på udskiftningen, var der ca. 50 gårde i landsbyen.

Siden oldtiden har Vrensted været et trafikknudepunkt, hvor veje fra alle fire verdenshjørner mødtes. Færdsel ad fortidens elendige veje gav en naturlig tørst, og det forstod vrenstedboerne at udnytte.

De oprettede smugkroer, hvorfra der blev solgt øl og brændevin til de rejsende. Med det ulovlige krohold fulgte druk, slagsmål, knivstikkeri og mord, og det fortælles, at Vrensted i 16- og 1700-tallet var en af de mest »»uskikkelige« byer i Vendsyssel. Omkring år 1700 sagde man, at »den, der kan gaa gennem Vrensted uskændt, kan gaa gennem Helvede ubrændt«!

På et tidspunkt havde landsbyen også en privilegeret kro, men den blev nedlagt igen sidst l 1700-tallet. Vrenstedboerne ville dog ikke give afkald på brændevin af den grund, og mange havde brændevinsredskaber til hjemmebrænding. Dette kom øvrigheden for øre, og en efterårsdag i 1784 drog en politifuldmægtig og to konsumptionsbetjente, m.fl., til Vrensted for at fortage husundersøgelser hos beboerne. Da de kørte ind l byen, blev de mødt af vrede vrenstedboere, hvoraf nogle var bevæbnet med spader, grebe og høtyve. De stimlede sammen om øvrighedens hestevogne, og da de begyndte at bombardere de fine herrer med sten, forsvandt disse skyndsomst ad vejen mod Løkken. Politifuldmægtigen fik en sten i baghovedet og en i venstre side, og en af betjentene blev såret i hovedet og på ryggen. Så galt kunne det gå, når man forsøgte at tage brændevinen fra vrenstedboerne.

I 16- og 1700-tallet deltog flere vrenstedboere i skude-handelen på Norge. Denne trafik foregik fra kysten ved Løkken. I 1810 handlede Vrenstedpræsten Axel Rosenkrantz Segelckes søn, Severin Vincens Segelcke, på det norske Sørlandet. Han boede i Vrensted, men flyttede i 1812 til Lønstrup, hvor det næste skud på stammen, Axel Rosenkrantz Segelcke, med tiden fik oparbejdet en blomstrende skudehandel.

Ane Maries Hus

opført som bolig for 5 enlige kvinder med tilknytning til Vrensted

Nord for kirken ligger denne smukke gulstenslænge, som bærer navnet »Ane Maries Hus«. Denne ejendom der blev opført i 1914, var oprindelig en stiftelse for ugifte kvinder eller enker fra Vrensted Sogn.

Opførelsen blev bekostet af Anders Olesen, som var sagfører i Nørresundby, men stammede fra Vrensted, stiftelsen blev opkaldt efter hans mor, Ane Marie Andersen, født Drivsholm.

Kirkedammen lige syd for kirken og Sct Thøgers kilde


Sagføreren bekostede også en ny klokke til kirken. Den bærer følgende tekst: “Nu kalder Sct. Thøgers Klokke paany paa gammel og ung i Vrensted By«. Anders Olesen betalte også Larsen Stevns for den trefløjede altertavle, og han testamenterede sin store bogsamling til byens bibliotek. Han døde l 1929 og ligger begravet på Vrensted kirkegård.

Nedenfor kirkegårdsdiget findes et åbent område, som er tilsået med græs. Her lå tidligere et beskedent rødstenshus, som rummede en meget speciel Virksomhed – en tårnurfabrik.

Ørnholms tårnurfabrik med bolig og værksted

Tårnurfabrikant Chresten Ørnholm i sit værksted


Fabrikanten hed Chresten Ørnholm og levede fra 1857 til 1936. Som reklame for sit firma havde han anbragt et stort ur på huset. Ørnholm var finmekaniker, og han blev betegnet som »»genial««, Han leverede ure til kirker, banegårde, m.v., på det historiske arkiv har man et gammelt fotografi af den stolte håndværker, som står udenfor sit hus med et stort urværk. Han er iført arbejdstøj og et stort forklæde, og ansigtet er prydet af et mægtigt overskæg.

fabrikant Ørnholms bolig  ovenfor, med ur og påskriften “Tårnurfabrik”

Forfatteren A.C. Andersen, født i Vrensted


Vrensted har haft sin egen forfatterr, A. C. Andersen, som i dag er gået i glemmebogen. Byen har hædret ham ved at opkalde en vej efter ham. Han levede fra 1874 – 1928. Han var en social forfatter og skrev bl.a. hjemstavnsskildringen »Husmandens Datter«.

Forfatter Knud Holst, bosiddende i Vrensted

Også forfatteren Knud Holst har boet i Vrensted. Han levede 1936-1995. Han voksede op i Vendsyssel og blev student fra Hjørring Gymnasium. Han havde fødderne solidt plantet i den nordjyske muld. Han var i starten af 1960erne en af Danmarks mest fremtrædende mordernister og var en glimrende portrættør af det landlige liv. Mere end noget andet har den Vendsysselske natur , miljø og sociale forhold sat sit præg på Holsts virke både som billedkunstner, digter og novelleforfatter. Debut: Dementi i 1962 en digtsamling og efterfølgende digtsamlingen Trans fra 1964. Holst var redaktør af tidskrifterne Vindrosen og Hvedekorn i perioden Fra 1964-1967.

Møbelsnedker og kunstner Oluf Jensen, Vrensted

Møbelsnedker og kunstner Oluf Jensen, (1904-1974) barnefødt i Vrensted, han er kendt viden om for sine skulpturer og møbler og har udstillet sine værker på store udstillinger i hele Danmark. Også her har byen hædret Oluf Jensen ved at opkalde en vej efter ham.