Christen Rykind Eriksen – gårdejer og foregangsmand

Christen Rykind Eriksen f. 1898 d. 1988

Christen Rykind Eriksen var født og opvokset på slægtsgården, ”Rykind” i Vrensted. Gården hørte oprindelig under Børglum Kloster, hvorfra Christen Rykinds morfar købte den i 1868. Ved sin overtagelse af gården blev han 5. generation, som skulle drive den videre.

Christen Rykind Eriksen
Rykind genopført efter en brand i 1988

I sin ungdom dygtig gjorde han sig ved forskellige skoleophold.

Det centrale i hans liv var familien, livet og arbejdet på gården.

Her viste han sin dygtighed, ikke mindst i avlsarbejdet inden for den sortbrogede danske malkerace, hvor han på dyrskuet i Hjørring og landsskuet i Herning og andre steder hjemførte den ene første præmie efter den anden. Besætningen på Rykind var kendt ikke blot i Vendsyssel, men over det ganske land, og tyrekalve fra Rykind blev efterhånden eftertragtet over hele landet. Utallige selskaber med landmænd har været på besøg på Rykind i Vrensted for at høre om den sortbrogede stambesætning.

Christen Rykind var også meget udadvendt i hele sit liv. Med sin dygtighed og sine eminente evner, blev han snart valgt til mange tillidsposter. Han var således primus motor ved oprettelsen af Vrensted Brugsforening i 1932 og ligeledes ved opførelsen af det nye Vrensted Forsamlingshus i 1935. Senere kom han i sognerådet og blev her i perioden 1953-1958 valgt til sognerådsformand i den daværende Vrensted-Thise Kommune. Han blev også medlem af bestyrelsen og senere formand for Hjørring landøkonomiske Selskab.

Inden for landspolitik var Christen Rykind også virksom og spillede i sin tid en vigtig rolle inden for partiet Retsforbundet, hvor han en tid var folketingskandidat. I hans sidste år kom hans politiske interesse til udtryk gennem Fremskridtspartiet, hvor han var meget aktiv, og hvor han blev udnævnt til æresmedlem.

Efter at Christen Rykind afhændede gården til en søn, opførte han og hustruen Ellen, en ny villa på Stationsvej i Vrensted, hvor de fik et godt og langt otium.