Ane Maries Hus er blevet tildelt status som en bevaringsværdig bygning

img_0569
Ane Maries Hus set fra nord

 

 

 

img_0575
set fra sydvest
set fra øst
img_0568
Tørve hus med “das”

 

 

 

 

 

Foreningssamvirket i Vrensted ansøgte i september 2015, på vegne af Lokalhistorisk Arkiv for Vrensted og Omegn, Hjørring kommune om at få ”Ane Maries Hus” på Sct. Thøgers vej optaget på kommunens liste over bevaringsværdige bygninger.

Ønsket er, at bevare et usædvanligt hus, bygget i 1914 som institution og bolig for enlige kvinder af sagfører Anders Olesen på en tid, hvor dette ikke var almindeligt – og hvis betydning for den lille landsby Vrensted den dag i dag udgør en væsentlig del af landsbyens historiske og kulturelle sjæl.

Anders Olesen var en udsædvanlig mand med en social fremtidsvision, født i 1854 på Pilgårdsvej i Vrensted, og Nørresundby Banks grundlægger og første direktør. Desuden var han medstifter af Den Kellerske Anstalt i Hammer Bakker og med til at foranstalte tilplantning og bevaring af store jordarealer i Bakkerne.

Det over hundredårige ”Ane Maries Hus”, der var i brug som institution indtil begyndelsen af 1980’erne og nu bruges som børnehave, står i dag bygningsmæssigt meget nær det oprindelige, da den blev tegnet af københavnerarkitekten V. J. Mørk-Hansen og opført på grunden lige overfor Vrensted Kirke.

I forbindelse med en artikel i Nordjyske i foråret 2016, hvori ”Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Hjørring Kommune” efterlyste bevaringsværdige bygninger i Hjørring, henvendte Arkivet sig til denne, og i april 2016 havde vi besøg af repræsentanter for foreningen, der besigtigede huset og det historiske miljø, med den ligeledes i 1914 opførte gård Kirkemarken og donorhusene på Bådstedhedevej og Vingevej, der fra 1914 til 1950’erne udgjorde den daværende ”Stiftelse”.

I dag kan der ikke være tvivl om, at Vrensted med ”Ane Maries Hus” er i besiddelse af en enestående arkitektonisk perle, der gennem årene heldigvis er behandlet med den fornødne omtanke og respekt af dets kommunale ejere, således at bygningen står i flot original og bevaringsværdig stand, og må betragtes som et vigtigt vidnesbyrd om datidens begyndende sociale tankegang og om dets mæcen og bygherre.

Det er Lokalhistorisk Arkiv magtpåliggende at få ”Ane Maries Hus” gjort bevaringsværdigt nu, idet projektet ”Byens hus” vil stå færdigt i efteråret 2018 og dermed flyttes børnehaven til den ombyggede tidligere skole og ”Ane Maries Hus” går en usikker fremtid i møde.

Ane Maries Hus set fra syd

Ane Maries en nu blevet erklæret bevaringsværdigt:

Bygningsbevaring

Bevaringsværdige bygninger nyudpeget i Kommuneplan 2016
– efter forslag fra FBL-Hjørring

 Vrensted


Af nyudpegede bevaringsværdige bygninger i Kommuneplan 2016 er også Ane Maries Hus, Vrensted

Vrensted
9480 Løkken
Sct. Thøgers Vej 10A

Årstal: 1914
Arkitekt: V.J. Mørk-Hansen
Bygherre: Advokat Anders Olesen

Bemærkninger: Ane Maries hus opført som stiftelse for
enlige kvinder. Såvel hovedhus som udhuse er meget
autentiske, især udvendigt, men også indvendigt.
Husene på Bådstedhedevej 1 og Vingevej 4 blev opført
som donorhuse.

Nyt PROJEKT omkring ANE MARIES HUS –
Vrensted 

offentliggjort i bladet Vrensted Wræn`niken i sommerudgaven 2018, skrevet af Mette Hyldgaard Roussis.

Ane Maries Hus – i fortiden, nutiden og fremtiden

En projektgruppe har i et års
tid arbejdet med Ane Maries
Hus – vi har gravet i husets
historie og landsbykulturen,
hvor sagfører Anders Olesen,
som byggede Ane Maries Hus
– har spillet en stor rolle.
Projektgruppen samarbejder
med Lokalhistorisk Forening i
Vrensted, som naturligt har en
stor interesse i at bevare huset
for eftertiden.
Projektet er (maj 2018) kommet dertil, hvor vi har et koncept, en
projektbeskrivelse og har haft håndværkere og arkitekt til at vurdere, hvad
det vil koste at energirenovere huset og indrette det til nye formål. Vi er i
dialog med Hjørring Kommune om overtagelse af huset engang i efteråret
2018, når børnehaven er flyttet ind i Byens Hus.
Idéen er at skabe et levende hus, som formidler landsbykultur og
landsbyhistorie på en interessant måde.
Kernen i huset vil være en autentisk
”1920’er stue”, som indrettes med
møbler, kunst og genstande fra første
halvdel af 1900-tallet. ”Stuen” skal
være til daglig brug, bl.a. af
Lokalhistorisk Forening og fx også af
personer med interesse for
slægtsforskning. ”Stuen” indrettes
med en særlig afdeling om sagfører
Anders Olesen og hans betydning for
Vrensted og vil derudover også
fortælle om andre kunstnere, der har
”leveret” kunst og kunsthåndværk til
Vrensted såsom snedker Oluf Jensen,
kunstneren Niels Larsen Stevns, forfatter A.C. Andersen, tårnursfabrikant
Ørnholm og billedhugger Niels Hansen Jacobsen.

I efteråret 2017 samarbejdede vi med studerende i Digitalt
Oplevelsesdesign på Aalborg Universitet og fik inspiration til at integrere
digitale medier og effekter i huset. Vi er desuden i dialog med Vrå
Højskole om at deltage i projektet Anders Olesen’s nevø i Vodskov har
givet tilsagn om at donere en del af Anders Olesens oprindelige møbler.
Huset vil derudover blive indrettet med en permanent lejebolig på 80-90m²
– til enlig eller par – som ønsker at bo i huset. Lejligheden er i høj grad
tænkt ind for at skabe liv i huset og for at sikre driften en indtægt.
Der indrettes på førstesalen en kunstner-/forfatter residens, hvor forfattere
og kunstnere kan tage midlertidigt arbejdsophold. Endeligt så ønsker vi at
indrette en særlig Knud Holst afdeling, der skal fremhæve og hædre Knud
Holst’s forfatterskab. Som I ved, så boede Knud Holst i Vrensted i de
sidste 14 år af sit liv og i dag er hans forfatterskab og værker måske knap
så kendte som personen Knud Holst. Der er planer om at etablere et Knud
Holst Litterært Selskab og datteren Hanne Vibeke Holst er positiv overfor
projektet.

Projektgruppen består pt. af:

Christian Østergaard, født og opvokset i Vrensted, tidl. Bankmand,
erfaring med kulturinstitutioner

Mette Hyldgaard Roussis, født og opvokset i Vrensted, selvstændig
rådgiver i forretningsudvikling og projekter

Heidi Kromayer, bosat i Vrensted, ophavskvinde til jubilæumsskriftet om
sagføreren

Ingrid Andresen, bosat i Vrensted, formand for Lokal- og Slægtshistorisk
Forening for Vrensted og Omegn

Hanne H. Mejlholm, opvokset og bosat i Vrensted, børnehaveleder,
kender Ane Maries Hus godt.

Carsten Salberg, formand for Foreningssamvirket i Vrensted. Bosat i
Vrensted.

Jesper Bom Poulsen, cand.phil., ansat på Frivilligcentret i Hjørring, har
stor viden om Knud Holst’ forfatterskab.

Målet er, at Ane Maries Hus kan åbne med dette nye koncept i efteråret
2019. Vi ønsker at etablere Ane Maries Hus som en selvejende institution
og skal ud at søge ekstern funding til projektet og tidsplanen afhænger
naturligvis heraf.

Vi tror, at projektet kan styrke Vrensted og måske gøre Vrensted kendt
som en ”kulturhistorisk landsby”. Under alle omstændigheder vil et
levende Ane Maries Hus være et godt supplement til Byens Hus. Både i
udviklingsfasen og efter åbning er der brug for frivillig arbejdskraft til en
lang række praktiske opgaver både ude og inde. Et eksempel er haven. Vi
håber, at interesserede vil melde sig – gerne til enten Ingrid, Heidi.
På projektgruppens vegne,
Mette Hyldgaard Roussis 3. maj 2018

Ane Maries Hus