Brønderslev Elektricitetsværks nu NORLYS -historien om Fusionerne

Brønderslev Elektricitetsværks historie – Fusionerne

Fra den spæde start i 1911 er Brønderslev Elektricitetsværk
Det flotte El-værk beliggende hjørnet af Skolegade/Mejerigade
blevet til en del af Danmarks største Elselskab NORLYS.
Sådan er det gået for Brønderslev Elektricitetsværk.
Både elforsyning og vandforsyning blev oprettet af Brønderslev Kommune, men i dag har kommunen helt trukket sig ud af elforsyningen.
En Revolutionerende historie
Det var 1. oktober 1911, “det hvide lys” for første gang tændtes med strøm fra det nyetablerede kommunale elektricitetsværk.
Brønderslev var i øvrigt første by i Danmark, der fik fjernvarme, idet el-værket i Tygelsgade udnyttede spildvarmen fra dieselmotorerne til opvarmning af blandt andet bestyrerbolig.
I en artikel i Vendsyssel Tidende hed det “I lørdags aftes aflagde vi et besøg i det nu omtrent fuldt færdige elektricitetsværk. Den ene af de to mægtige dieselmotorer var i gang, og fra hallens loft strålede det elektriske lys. Vi erfarede, at motoren skulle gå en del af natten, og søndag aften håbede man så at kunne skaffe lys enkelte steder i byen.
I aftes ved 7-tiden lyste det nye lys da for første gang ud over gaderne fra flere butiksvinduer, og vi har nu endelig elektrisk lys i byen. Det vil dog endnu vare noget, inden installationerne er i orden”.
De samlede anlægsudgifter for elektricitetsværket – med bygninger, maskiner, målere, ledningsnet, målerledninger samt tre gadelamper – beløb sig til 245.000 kr. Efter det første år var der 317 lysinstallationer med 3658 lampesteder.
Ledningsnettets samlede længde var på 55,5 kilometer.
Krige fik stor virkning
I 1916 blev der problemer med at skaffe olie, og der måtte indføres restriktioner, for at bremse forbruget. Elektricitetsprisen for lys blev hævet fra 40 øre til en krone. Det skyldtes Første Verdenskrig. I 1917 blev der yderligere forsyningsvanskeligheder, og 1. oktober 1917 var det slut med olie. I 1918 blev én af motorerne ombygget til tørvegas, men det kom ikke til at fungere, og anlægget eksploderede. I 1919 blev anskaffet yderligere en motor. Også under Anden Verdenskrig var der problemer. Der blev 8. august 1943 forsøgt sabotage, men 11. januar 1944 blev der igen forøvet sabotage. Det skete for at ramme tyskernes produktion på Pedershaab-fabrikkerne. Tyskerne svarede igen med at lukke for strømmen til Brønderslev.
Elværket var i drift til 1967, da Vendsysselværket var en realitet. Maskinerne blev solgt til den nette sum af 55.500 kr.
Siden 1992 har Elforsyningen haft til huse på Saltumvej.
Gennem fusioner med de små lokale Transformatorforeninger i de små og mellemstore byer i Brønderslevs opland
blev Brønderslev og Oplands Elforsyning også kaldet BOE efterhånden til et stort el-selskab som får navnet NYFORS i 2007 idet man er fusioneret med HHE Han Herreds Elforsyning med kontor i Brovst.
Direktør bliver Henrik Mentz, Han Herreds Elforsyning.
Der går nu 9 år med en rivende udvikling, der graves kabler ned både til el og internet.
Tilsyneladende skal alt være større så man har fundet en ny fusionspartner.
Maj 2016
Nyfors fusionerer med Syd Energi omtalt som SE Energi
Aftalen mellem energi- og teleselskabet Nyfors og Syd Energi er nu underskrevet, og en fusion er på vej.
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen mellem Nyfors og Syd Energi, og papirerne er underskrevet og godkendt af repræsentantskaberne i begge selskaber. Det oplyser selskaberne i en pressemeddelelse. Nyfors, der har 45.000 andelshavere fra Brønderslev, tilføjes nu til Syd Energi-familien, der fremover kommer til at tælle 316.000 andelshavere i alt.
– Vores nye samlede selskab står langt stærkere på det danske marked, end vi ville have gjort som to selvstændige enheder. Den nye SE-koncern er en særdeles stærk muskel, der kan investere både regionalt og nationalt. Et af de afgørende fokusområder, vi har i SE-familien er, at etablere og udvikle regionale vækstcentre, så der sættes turbo på den digitale udvikling og udbredelsen af bæredygtig energi, både i randområder og i de større byer, siger adm. direktør Niels Duedahl, Syd Energi.
Fusionen skagber et nordjysk center, der tager sit afsæt i Nyfors’ nuværende hovedsæde i Brønderslev. Planen indebærer blandt andet, at SE’s lokationer i Hjørring og Aalborg afvikles, og aktiviteter svarende til 120 stillinger flyttes til Brønderslev. Derudover flyttes cirka 20-30 stillinger, der relaterer sig til de koncernfælles aktiviteter, til Esbjerg. Fremover vil cirka 200 medarbejdere være beskæftiget i Brønderslev.
I Brønderslev er det blandt andet planen at samle SE-koncernens udviklingscenter inden for energi og klima, hvor der skal udvikles ”smart home”- og ”smart grid”-løsninger. Det skyldes ikke mindst, at SE-koncernen ser store muligheder i at udnytte den samlede nordjyske vidensbase, blandt andet ved at søge et samarbejde med Aalborg Universitet.
Det nye selskab, SE a.m.b.a., har 1.500 ansatte og skal servicere 725.000 kunder, hvilket er en forøgelse på cirka 75.000 siden sidste år. Det kundeantal skal fremover øges – ikke mindst ved at sætte endnu mere fart på udrulningen af højhastighedsbredbånd i Nordjylland samt ved fremover, at søge yderligere fusioner og partnerskaber.
Det fremtidige SE a.m.b.a. vil få en årlig omsætning på cirka 5 milliarder kroner og en årlig investeringsevne på omkring 1 milliarder kroner. Egenkapitalen overstiger 10 milliarder kroner, heraf lige over 2 milliarder kroner i form af aktier i DONG Energy A/S.
Fusionen med Nyfors er en del af SEs strategi om at vokse sig større sammen med øvrige aktører i den danske energisektor. SE har siden 2006 udviklet sig fra at være et traditionelt og regionalt forankret el-forsyningsselskab i Syd- og Sønderjylland til en innovativ national aktør indenfor såvel energi- og klimaområdet som inden for bredbånd-, telefoni- og tv-området.
– Vi ser frem til at vokse sammen med SE og skabe et nordjysk kraftcenter. SE og Nyfors er en stærk kombination, og nu starter rejsen mod at tilbyde kunderne nye, innovative produkter og ydelser i det samlede selskab, siger administrerende direktør Henrik Mentz i Nyfors.
SE (tidligere Syd Energi) er med 275.000 andelshavere den store partner i fusionen, mens Nyfors (tidligere Brønderslev og Oplands Elforsyning og Han Herreds Elforsyning) har ca. 45.000.
Allerede igen i Oktober 2018 kommer der en ny meddelelse om fusion
Energiselskaberne Eniig og Syd Energi meddelte torsdag at de fusionerer under navnet Norlys.
Efter fusionen vil virksomheden have mere end en million tv- og internetkunder heriblandt også i Nordjylland.
– Denne fusion skal give os lavere omkostninger i blandt andet administrationsapparatet, og dermed vil vi kunne give vores kunder både bedre og billigere produkter, siger adm. direktør i Eniig, Martin Romvig.
Hvem er Norlys?
Norlys er Danmarks største tele- og energikoncern.
Man skriver på hjemmesiden:
Med grønne og digitale tjenester inden for energi, internet og tv forbinder vi mennesker med mennesker, og mennesker med verden.
Vi er et forbrugerejet selskab, der tænker langsigtet og tager ansvar for mere end os selv. Vi ønsker at bidrage til et grønt og digitaliseret Danmark.

Norlys er et resultat af fusionen mellem SE og Eniig. Med 709.000 andelshavere, ca. 1,5 millioner kundeforhold og 2.500 medarbejdere er vi Danmarks største energi- og telekoncern.

Norlys ejer Stofa, Boxer, Eniig Fiber og N1 og har hovedsæde i Silkeborg samt lokationer i blandt andet Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København.

MON DET SLUTTER HER ????
Ja Brønderslev Elektricitetværk er blevet en Mastodont her i 2020.