A/S Peder Nielsen Beslagfabrik, Brønderslev – Historien

Historien om Peder Nielsen

Peder Nielsen
Peder Nielsen er født i 1855 og opvokset ved landbruget.
Da han var 19 år, fik han arbejde hos fabrikant Rasch, der havde en lille fabrik. Det viste sig, at Peder Nielsen havde usædvanligt gode evner for fabrikation og mekanik, så efter 3 år besluttede han sig for at være selvstændig og byggede en fabrik på 10×12 alen (52m²) i forlængelse af forældrenes hus i Tylstrup.
Samarbejde med isenkræmmere 1877
I september 1877 var han i gang og udsendte følgende skrivelse til landets isenkræmmere:

“Jeg tillader mig hermed at henlede Deres opmærksomhed på min ny anlagte fabrik for bygningsbeslag, og det skal stedse være min opgave at levere Dem prima varer til moderate priser.”

Udvidelse i 1886
Virksomheden udviklede sig, og i 1886 blev der behov for en større udvidelse. For at være i nærheden af godsbanen flyttede han fabrikken til Brønderslev.
Fabrikken nedbrændte 1899
I 1899 nedbrændte hele fabrikken, men selv denne katastrofe kunne ikke stoppe fabrikantens gåpåmod.
Peder Nielsen fik ryddet op, og ved hjælp af daværende 45 ansatte, 20 murere og 25 andre håndværkere blev der bygget en ny fabrik på 3 måneder, og han kaldte håbefuldt fabrikken “Pedershåb”.
Pedershåb blev et aktieselskab i 1919
I 1919 stiftedes A/S Peder Nielsen “Pedershåb” med Peder Nielsen som bestyrelsesformand og sønnen Niels Juul Nielsen som adm. direktør. Senere overtog hans barnebarn Rigmor Nielsen posten som adm. direktør. Således har far, søn og barnebarn været bestyrelsesformænd og adm. direktører og ejere af familieaktieselskabet gennem mere end 101 år.
Direktionen har siden været
1978-1996 Svend Erik Christensen og Poul Christensen
1996-1997 Svend Erik Christensen, Peter Hvilshøj og Tonny Bistrup
1998-2005 Tonny Bistrup og Peter Hvilshøj
2005-2007 Jens-Ole Sørensen
2007 Carsten Jensen
2008-2012 Erik A Skov – Carsten Jensen
2012-2013 Per Albæk – Jacob Bøhme Christensen – Carsten Jensen
2013-2015 Per Albæk – Jacob Bøhme Christensen
2015-2018 Per Albæk
2018- Jesper Bangsborg
Fabrikken hedder i dag A/S Peder Nielsen Beslagfabrik og markedsføres som PN.
Navnet “Pedershaab” bruges af vort tidligere datterselskab Pedershaab. Maskinfabrik A/S, som Peder Nielsen stiftede i 1915. I dag er navnet HawkeyePedershaab.
For at klare generationsskiftet stiftedes i 1973 Rigmor Nielsens Fond, og Rigmor Nielsen skænkede aktiemajoriteten til Fonden. Fondens hovedformål er at sikre A/S Peder Nielsen Beslagfabriks fremtid som en konkurrencedygtig virksomhed og en god og gerne stor arbejdsplads for medarbejderne og et aktiv for Brønderslev by.
A/S Peder Nielsen Beslagfabrik er i dag en virksomhed med 80 veluddannede og dygtige medarbejdere, der producerer og markedsfører beslagprodukter til håndværk, industri og gør det selv-folk under navnet PN.
PN opererer ikke kun på det danske marked, men har en betydende eksport primært til Skandinavien og Nordeuropa. I Norge har PN eget salgskontor, der varetager den daglige kontakt til kunderne.

Produktion

EFFEKTIVT OG FLEKSIBELT PRODUKTIONSANLÆG
PN har et effektivt og fleksibelt produktionsanlæg, som består at traditionelle produktionsmaskiner og mange specialmaskiner for fremstilling af beslag.
I takt med den teknologiske udvikling er der i mange år investeret betydelige beløb i nye maskiner, værktøjer og metodeforbedringer. Der bliver således hvert år tilført produktionen større effektivitet, hvilket selvfølgelig også er nødvendigt for at bevare konkurrenceevnen. Vort lager af produktionsværktøjer omfatter flere tusinde værktøjer som står vedligeholdt og klar til brug for produktionen. Dygtige og veluddannede specialarbejdere betjener vore maskiner og sørger for produkterne opfylder kvalitetskravene.
VARMFORZINKNING
PN har for overfladebehandling af beslag omfattende moderne anlæg for varmeforzinkning, elektroforzinkning og pulverlakering.
Afdelingen for varmforzinkning har 2 gryder med hver 20 tons flydende zink på 465 grader. Varmforzinkning er en metode, hvorved stål belægges med zink. Først renser beslagenes overflade i syre, så al rust og glødeskal fjernes. De rensede beslag dyppes i et loddemiddel, hvorefter de tørres og dyppes i et bad af smeltet zink. Herved dannes et legeringslag, som binder zinken til stålet.
Det tilstræbes at foretage varmforzinkningen i henhold til foreliggende Dansk Standard, DS/ISO 1461. Vores mangeårige erfaring er, at varmforzinkning af bygningsbeslag giver den bedste korrosionsbeskyttelse, og varmforzinkede bygningsbeslag kan derfor anbefales, hvor man ønsker størst mulig modstandsdygtighed mod korrosion og længst mulig levetid.
ELEKTROFORZINKNING
Afdelingen for elektroforzinkning har 2 computerstyrede elektroforzinkningsanlæg. Elektroforzinkning er en overfladebehandling, hvorved zinken ad elektrisk vej overføres på stålet. Ved denne metode opnås en mindre lagtykkelse af zinkbelægningen end ved varmforzinkning. Efter pålægning af zinklaget får beslagene en passivering, hvorved der opnås ekstra beskyttelse. I forbindelse med passiveringen, kan det forekomme, at det farvemæssige udseende ikke fremtræder helt ensartet blå.
Elektroforzinkede beslag kan anbefales, hvor man ønsker en glattere overflade af hensyn til beslagets funktion.
Vore anlæg sikrer en ensartet belægning for de enkelte beslag.
Da PN fokuserer meget på forbedring af kvaliteten, og samtidig tilgodese både det interne og eksterne miljø, har vi derfor valgt at benytte en overfladebehandling der ikke indeholder Chrome-6.
PULVERLAKERING
Afdelingen for pulverlakering har et computerstyret, automatisk pulverlakeringsanlæg.
I pulverlakeringsanlæget forbehandles beslagene, så de er helt fri for rust, fedtstof og snavs og belægges med et lag zinkfosfat, som giver en effektiv vedhæftning af den færdige pulverbelægning. Derefter foretages pulverlakeringen ved at belægge beslagene med et polyesterpulver, som hæfter på stålet ved statisk elektricitet. Ved efterfølgende varmebehandling flyder pulveret sammen til en overfladebelægning, som i kraft af sin tæthed og relativt tykke lag og kombineret med zinkfosfateringen giver særdeles god korrosionsbeskyttelse. Pulverlakeret overflade er meget modstandsdygtig for fysik påvirkning og over for sollys.