Niels Østergaard, gdr. Vrensted – Borgernes bydreng og vagthund

Foto fra 1993, f. 1922, d. 2001

Borgernes bydreng og Borgernes vagthund – gårdejer Niels Østergaard, Vrensted, Kommunal- og Amtsrådspolitiker

Gårdejer Niels Østergaard, (f. 1922, d. 2001), Vrensted,  fik ofte betegnelsen, Borgernes bydreng og Borgernes vagthund, i forbindelse med sin karriere som Kommunalpolitiker og Amtsrådspolitiker.

Han var en meget farverig person med en grundholdning i højskolen og højskolesangbogen  var ofte fremme i hjemmet.

Niels Østergaard var gårdmandssøn fra Vrensted og født på gården “Østergaard”. Han gik i Vrensted Østre Skole, hvor hans senere hustru, Else Drivsholm, født på “Toftegården” i Vrensted, også gik.

Allerede som ganske ung, som 15 årig, kom han ind i foreningsarbejde. Han blev formand for Vrensted Ungdomsforening som han formåede at gøre kendt viden om. Senere blev han formand for Landbo Ungdommen i Brønderslev og Omegn, og i Hjørring Amt, så for hele Jylland og tilsidst for hele Danmark.

Niels Østergaard var bl.a. elev på Halvorsminde Ungdomsskole, på Ladelund Landbrugsskole og på Askov Højskole.

I 1947 forpagtede han sit hjem “Østergaard”, som forældrene ejede og i 1958 købte han gården. Han kom i bestyrelsen for Vrensted Mejeri, “Lykkens Prøve”, Brugsen, Vrensted Vandværk og Vrensted Venstre vælgerforening, en lang periode som formand. . I 14 år var han formand for Brønderslev og Omegns Landboforening, hvor også faderen havde været formand. I den periode blev der bl.a. opført et nyt Landbocenter i Valdemarsgade i Brønderslev i samarbejde med Brønderslev og Oplands Familiebrug. Det indeholdt kontorer til konsulenter, revisorer m.v. som rådgav landmændene. Det var første gang i Danmark,  at et sådant samarbejde kom op at stå. Han blev udnævnt til æresmedlem af Brønderslev og Oplands Landboforening for sit store arbejde der.

i 1962 startede han sin politiske karriere, hvor han blev indvalgt i Vrensted-Thise Sogneråd på en upolitisk liste og han fortsatte efter kommune sammenlægningen i 1970 i Løkken-Vraa Kommunalbestyrelse, indtil 1978, hvor han bl.a. var viceborgmester. Senere repræsenterede han partiet Venstre.

1966 til 1970 sad han i Hjørring Amtsråd og fra 1970 til 31-12-1993 i Nordjyllands Amtsråd, hvor han i perioden fra 1978 til 1986 var formand for udvalget for  Teknik og Miljø. Ialt var det hans tumleplads i alle 28 år. Han har dog også siddet i Kulturudvalget og det Sociale Ankenævn.

Borgernes bydreng og Vælgernes vagthund er der mange gange sagt om Niels Østergaard fra Vrensted. Hans stue har mange gange været omdannet til socialkontor, når borgerne er kommet til ham med deres problemer. Han har altid sat en ære i at kunne hjælpe så godt som muligt. Han fik i sin tid overtalt tidligere trafikminister Arne Melchior CD til at udlægge en bredere hovedvej mellem Hjørring og Aalborg og ved et utal af ekspropriationer har han været med til at sikre jord til veje og cykelstier m.m. i hele Amtet.

Niels Østergaard var i fem-seks år opstillet som folketingskandidat for Venstre i Fjerritslev Kredsen, men det blev aldrig til, at han blev valgt. En enkelt gang var han dog allerede i TV blevet udråbt som vinder, men der manglede alligevel stemmer nok.

Samarbejde har altid været Niels Østergaards arbejdsmetode. Han var kendt som en forhandlingens og forligets mand.  Hans motto var altid, “at det er bedre at tale med hinanden end til hinanden”. Han førte altid sin mening frem på saglig vis uden at nedgøre sin modpart personligt.

Niels Østergaard fortæller på et tidspunkt til Aalborg Stiftstidende, at hans farfar, også ved navn Niels Østergaard, der havde været sognerådsformand i Vrensted, i 1906 havde modtaget et brev fra Amtmand Linnemann i Hjørring, hvor amtmanden beder farfaderen om at kigge ind, næste gang han er i Hjørring. Det viste sig, at det var vedrørende oprettelsen af Hjørring-Løkken-Aabybro banen som blev indviet den 04.07.1913 Selvsamme banestrækning, var barnebarnet Niels Østergaard med til at nedlægge den 28.09.1963, 50 år efter dens etablering og Vrensted var dermed ikke længere stationsby.

I 1966 overtog Niels Østergaard gården “Holmen” i Vrensted som han ejede indtil 1972 og drev sammen med “Østergaard” og forældrenes gård “Slotsgården”. I perioden som folkevalgt politiker, var han nødsaget til at have dygtige og interesserede medhjælpere på gårdene, så han kunne overkomme alt det, han blev betroet uden for sin bedrift.

Niels Østergaard var Ridder af Dannebrog.

Efter salg af “Østergaard” og “Holmen” købte han ejendommen “Lindegården” på Pilgårdsvej i Vrensted.

Klik på billeder og artikler for at forstørre:

Bekræftelse på valg til Amtsrådet i 1978

 

Niels Østergaard var i mange år formand for Venstre i Vrensted
Avisartikel fra 100 års jubilæet hos Venstre i Vrensted

Nekrolog:

Fhv. amtsrådsmedlem, gårdejer Niels Østergaard, Pilgårdsvej 51, Vrensted, er død. Han blev 78 år.

Niels var gårdmandssøn fra Vrensted. Som ung fik han lov til at komme på Halvorsminde Ungdomsskole, senere uddannede han sig på Ladelund Landbrugsskole og Askov Højskole. I 1947 forpagtede han forældrenes gård, Østergaard, og han købte den i 1958. Senere købte han Lindegården, og i en årrække drev han desuden Holmen.

Tidligt vaktes interessen for politik og foreningsarbejde. Niels var kun 15 år, da han blev valgt som formand for Vrensted Ungdomsforening. Det var en tid, han til det sidste mindedes med glæde. Hele livet bankede hans hjerte for de unge, og han ønskede at give dem så mange tilbud som muligt.

I 1966 blev Niels opstillet til det daværende Hjørring Amtsråd, og ved kommunesammenlægningen i 1970 blev han medlem af Nordjyllands Amtsråd. I otte år var han formand for amtets teknik- og miljøudvalg, og han forblev medlem af dette i sine 28 år i amtet. Adskillige ekspropriationer var han med til at foretage, han sikrede jord til veje, cykelstier og meget andet, men han var en forhandlingens og forligets mand, der forstod at argumentere med djærve ord og gode argumenter. Derfor foregik ekspropriationerne uden sværdslag.

Allerede i 1962 var Niels Østergaard en vigtig brik i lokalpolitikken. Han var medlem af det daværende Vrensted-Thise Sogneråd, og senere var han medlem af Løkken-Vrás byråd, hvor han var viceborgmester. Også i dette arbejde var han respekteret og kendt for ikke at skjule sin mening.

Vi husker, dengang hans kontor i Vrensted var omdannet til socialkontor, fordi folk gerne kom til ham for at få hjælp med et problem.

Niels Østergaard var formand for Brønderslev og Omegns Landboforening i 14 år, et arbejde, han også udførte til punkt og prikke.

Folketingskandidat for Fjerritslev kredsen var han også en periode, men da det er en kreds, der sjældent giver valg til en venstremand, mistede han interessen for det. Beboerne i Løkken-Vrå Kommune har meget at sige Niels Østergaard tak for.

Fremsynet som han var, sikrede han, at det store areal syd for Løkken, nu kaldet Bikube arealet, blev opkøbt af Løkken-Vrå Kommune, mens tid var. Det var også ham, der fik gennemført en kloakeringsplan for kommunen. Han var en stor støtte i arbejdet med opførelsen af Løkken-Hallen. Smålighed kendte han ikke til. Altid var han de store liniers mand. Han havde humor, og den bevarede han til det sidste. I sit otium nød han opholdet i badehuset i Løkken sammen med gode venner, og trods besvær med hørelsen var han underholdende og festlig.

Niels Østergaard er et menneske, der vil stå respekt om i årene fremover.

Han vil meget sent blive glemt.

Niels Østergaard var Ridder af Dannebrog.

Han efterlader sin hustru Else samt sønnerne Knud og Christian og døtrene Mette og Anne. Også af de seks børnebørn vil han blive savnet

Birthe Helledie

Else og Niels Østergaard ligger begravet på Vrensted Kirkegaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *