Ane Maries Hus, Sct. Thøgersvej 10, Vrensted

Sct. Thøgersvej 10

Ane Maries Hus opført i 1914 som bolig for 5 enlige kvinder med tilknytning til Vrensted

 

Ejendom opført i 1914, matr. nr.  2-i Vrensted by, Areal 4234 m2

Ane Maries Hus blev opført af sagfører Anders Olesen, Vodskov til minde om hans mor.

Sagfører Anders Olesen, født på Høngaard i Vrensted opførte Ane Maries Hus til minde om sin mor

Ane Maries Hus har en helt særlig historie. Huset er opført efter tegninger af den københavnske arkitekt Volmer Johannes Mørk-Hansen.

Anders Olesens forældre var fæstere under Børglum Kloster og Anders, der var den ældste af 13 søskende blev mod alle odds eksamineret jurist i 1877 og ansat hos en sagfører i Nørresundby. Han overtog senere advokatvirksomheden og grundlagde Nørresundby Bank i 1898.

Gennem hele sit liv igangsatte Anders Olesen nye tiltag i landsdelen, og stiftelsen Ane Maries Hus i fødebyen Vrensted var til minde om hans mor Ane Marie Drivsholm. Stiftelsen skulle give gratis bolig for livstid og lys, tørv og brænde til fem kvinder, ugifte eller enker med børn.

Stiftelsen fungerede som bolig for kvinder indtil 1983, hvor institutionen ophørte og blev overtaget af kommunen.

Ejendommen har senest være anvendt til Børnehave

Læs evt. de andre historier

omkring Sagfører Anders Olesen.

 

ejer i 2017:  Hjørring Kommune

Den 15.06.1957, Dok. om Fredning,

Tinglyste Frednings bestemmelser (ej fredet men erklæret bevaringsværdigt)

se nedenfor:

Servitut om bevaring af bygningernes ydre karakter
Undertegnede og efterfølgende ejer af matr. nr. 2i Vrensted By, Vrensted deklarerer hermed følgende
bestemmelser:
 Hovedhuset, Ane Maries Hus, og to tilhørende udhuse må ikke nedrives.
 Hovedhuset, Ane Maries Hus, og to tilhørende udhuses ydre arkitektoniske udtryk skal bevares.
 Ved udskiftning af døre og vinduer skal disse etableres med samme udtryk og valg af material som
oprindelige døre og vinduer.
 Ved udskiftning af tag skal dette etableres i røde tegl med samme form og taghældning.
 Detaljer i facaden som muret stik, gesims, synlige spærender og vindskeder skal bevares eller erstattes.
Enhver tilbygning af ejendommens bygninger må herefter alene ske efter indhentet godkendelse fra
Hjørring Kommune.
Påtaleberettiget er Hjørring Kommune.