Byens Hus i Vrensted (Den gamle skole)

Vrensted gamle skole som blev nedlagt i 2011 er nu blevet ombygget til “Byens Hus” et samlingssted for alle byens borgere og foreninger.  Desuden er der lokaler til en børnehave. Det gamle forsamlingshus i Vrensted er solgt og Byens Hus skal nu også indeholde et Forsamlingshus hvor lokaler kan lejes som førhen.

Indvielse af Byens Hus i Vrensted sker i november 2018

En lang proces har det været, men man har kæmpet i Vrensted.

Den gamle Vrensted Skole
Efter ombygning og reduceret

 

 

 

BYENS HUS 2018 med idrætsanlæg lige uden for døren

 

BYENS HUS

Byens Hus er en ombygget version af den gamle folkeskole i Vrensted, som i stedet bliver til et fælles aktivitetshus Byens private børnehus, idrætsforeningen, Forsamlingshuset samt en række foreninger og aktivitetstilbud vil holde til i Byens Hus Det samlede areal reduceres med ca. 30 procent, så det ender på ca. 1300 kvadratmeter. Byens Hus kommer til at koste komme små 10 mio. kr. Byens borgere har selv samlet godt 800.000 kr. til det nye aktivitetshus Hjørring Kommune betaler 3.961.000 kr. mens Lokale- og Anlægsfonden har doneret 2.879.000 kr. Derudover er kommet 1 million fra A.P. Møller Fonden og 1 million kommer fra Realdania.

 

Her indretning, rød børnehave, hvid fælles rum, grøn Forsamlingshus, lysegrøn Idrætshal

 

Byens Hus i moderne og ny stil

Den lukkede skole i Vrensted i Hjørring Kommune omdannes til et fælles aktivitetshus for hele landsbyen. I Vrensteds nye samlingssted, Byens Hus, bliver der plads til idræt, forsamlingshus, madværksted, café, lokalarkiv og daginstitution.
Risikoen for fraflytning og landsbydød er altid til stede, når skoler lukkes. Da Vrensteds skole blev lukket i 2011 lagde Hjørring Kommune en strategi for, hvordan landsbyen kunne udvikles og den lukkede skole rumme andre aktiviteter, der skal være med til at sikre landsbyens overlevelse.

Samtidig med skolelukningen har Vrensted i de senere år, som mange andre landsbyer, oplevet at en række forretninger er lukket og indbyggere flyttet væk. Lukningen af skolen kunne have været dødsstødet, men strategien om ny udvikling af landsbyen, udmønter sig nu i et fælles samlingssted.

Byens Hus skal genskabe Vrensted Skole til et socialt og aktivt møde- og udfoldelsessted. Huset bliver et centralt samlingssted med flere brugergrupper, der imødekommer og inviterer bredt, på tværs af generationer og gøremål, og skaber samling og sammenhold i landsbysamfundet.

Kultur Forsamlingshus

Fakta
ARKITEKT
Rønnow Arkitekter A/S og EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

OPFØRT
Bevilget projekt

BEVILLING
2.087.900 kr.

ANLÆGSSUM
9.990.000 kr.

BYGHERRE
Hjørring Kommune

AREAL
1.301 m²

Adresse
Stationsvej 12, 9480 Vrensted, Løkken
Fondens stemme
En by i byen
‘Byens Hus’ opbygges som om en lille by i byen med en indvendig hovedgade, der samler indbyggerne og brugerne af huset, og derefter fordeler dem i zoner og rum til de forskellige aktiviteter. På den måde mødes folk på vej til aktiviteterne i Byens Hus som de i tidligere tider gjorde det langs en landsbyhovedgade.

Som et gennemgående arkitektonisk greb er der skabt stor gennemsigtighed mellem de forskellige aktiviteter inde i huset og god kontakt mellem indendørs og udendørs aktiviteter.

Omkring hovedgaden er Byens Hus inddelt i tre zoner:

En idrætszone med gymnastiksal på 130 m², streetsport en “players lounge”, der er et uformelt mødested for idrætsfolkene. Idrætszonen forbindes direkte til den udendørs idrætsplads.
En forsamlingszone bliver et moderne bud på forsamlingshusets kvaliteter. Her kommer der madværksted på 81 m², en stor forsamlingssal på 165 m² og en mindre forsamlingssal på 66 m². Der kommer direkte udgang fra forsamlingszonen til et terrasseområde med køkkenhave og højbede og et afslapningsområde med hængekøjer.

En børnezone, bestående af en vuggestue på 60 m² og et aktivitetsrum til børnehavebørnene på 52 m². Børnezonen kan om aftenen og i weekenderne benyttes som møde- og samlingsrum af de ældre brugere af Byens Hus.
I alt kommer omdannelsen af Vrensted Skole til Byens Hus til at koste 9,773 mio. kr. Hjørring Kommune støtter med 3,961 mio. kr. Lokale og Anlægsfonden har bevilget 2 mio. kr. Projektet er tegnet af Rønnow Arkitekter i samarbejde med Ingeniør Aps Ole Møgelmose.