Vrensted præst, Pastor Plesner, fra 1908-1929

Vrensteds præst gennem 20 år, fra 1908 -1929,  pastor Julianus Plesner, takker af.

Avisomtale i 1929:

Pastor Plesner, Vrensted, fylder på Tirsdag 70 år. Han tiltrådte ved Vrensted og Thise Kirker i 1908. Men Tiden har taget så nænsomt på den smukke, stoute Præsteskikkelse, så den forhåbentlig endnu gemmer mange rige Arbejdsår til ham.
Pastor Plesner er runden af en gammel Præsteslægt, der tæller mange betydelige Mænd og endnu er livskraftig. Her skal ikke skrives hans Personalia, men bare nævnes, at de sidste 20 år af hans Virke faldt i Vrensted-Thise.
Det er med Vemod, vi ser ham drage bort -Aldersgrænsen sætter jo Skel; men om ham tør det vistnok siges, at han ikke efterlader sig en eneste Uven, og han er dog en Personlighed, der tør fremsætte og hævde en Mening, men gør det på en Måde, så man forstår, at for ham er det Sandhed og Overbevisning, ikke Overlevering, og at Sagen altid kommer i Første Række.
For ham er Hjemmet det centrale, men de „nærmeste Krav omfatter tillige Hjemstavnen og Landet. Når Vrensted nu har Ry for at være en af Egnens smukkeste Landsbyer med Plantning og Anlæg, så er han også her en af Foregangsmændene. Hans Gerning er øvet i Stilhed og Tro, derfor var den ikke altid så iøjnefaldende, men des bedre vil de kommende Tider bekræfte, at Pastor Plesner var Vrensted-Thise Menigheder en god Mand, og Mindet vil leve og lyse. i På 70 års Dagen – den sidste Fødselsdag han fejrer som Præst – vil mange gode Ønsker og Tanker samles om Pastor Plesner og hans Hustru i Håb om, at der endnu må forundes ham mange Leveår og Kraft til at fortsætte Arbejdet, der udadtil vil forme sig på en lidt anden Vis, men indadtil vil vedblive at være en kilde til Glæde og Berigelse.

De to gravsten står på kirkegården i Askov
Julianus Plesner var cand.teol. og lærer ved Askov Højskole 1887-1890. Han var kortvarigt præst i Brande, Østbirk og Eltang, for derefter at have embede i en længere periode i Vrensted i Nordjylland fra 1908 til 1929. Da han i 1937 flyttede til Askov, forestod han flere gange gudstjenester ved valgmenigheden som hjæpepræst. Som skribent udgav han “Kirkesognenes ældgamle Ret” og skrev bl.a. til Vendsyssel Tidende. Det kan bemærkes, at der står NHJ-gravsten i tre af de fire steder, hvor Plesner virkede: Eltang, Østbirk og Vrensted!