Vrensteds præst, Provst Åge Stevns, fra 1930-1952

Vrensteds Præst gennem 22 år fra 1930 til 1952,
provst Aage Stevns

Avisomtale fra 1930:

Provst Aage Stevns, Vrensted, er død på Centralsygehuset i Hjørring efter lang tids svagelighed,49 år.
Med provst Stevns er en ualmindelig hjælpsom og forstående kirkens mand gået bort. Han blev mødt med tillid af såvel menigheden som præsterne i Børglum-Hvetbo herred, og hans udtalte pædagogiske evner fik stor betydning for skolen. I øvrigt var han en præst med mange interesser. I sin fritid holdt han af at færdes i naturen – i jagtsæsonen sammen med sin hund.
Aage Stevns var Vendelbo af fødsel. Faderen var forstander for højskolen i Kvissel, og sønnen blev student fra Høng i 1922 og fik teologisk
embedseksamen i 1929. Året efter blev han kaldet til sognepræst for Vrensted–Thise menighed. I 1948 afløste han provst Krøgholt som provst.
Aage Stevns har været formand for skolekommissionen i Vrensted i et par år, sekretær for Den Grundtvigske Studenterkreds og medlem af Dansk Jagtforenings hovedbestyrelse. Han har udgivet en sangbog for jægere.
Provst Stevns efterlader hustru og seks børn, hvoraf tre er ukonfirmerede.

Inger og Åge Stevns ligger på Vrensted Kirkegård vest for indgangen til kirken