Vrensted 2019

 

 

Vrensted er en by i det vestlige Vendsyssel med 291 indbyggere (2018)], beliggende 6 km sydøst for Løkken, 14 km nordvest for Brønderslev, 25 km nord for Aabybro og 24 km sydvest for Hjørring. Byen hører til Hjørring Kommune og ligger i Region Nordjylland.

Den tidligere skole er ombygget til “Byens Hus”,

der rummer:

Mulighed for børnehave

Forsamlingshus – kaldet Vrensted KulrurCenter – med en stor og en lille sal,

Vrensted Idrætsforening og andre aktiviteter.

Vrensted Efterløns- og Pensionistforening m.fl.

Foreningssamvirket For Vrensted & Omegn  udgiver hvert kvartal lokalbladet Wræn’niken, der kan læses på byens hjemmeside. 

Historie:

Endelsen “-sted” tyder på at bebyggelsen er fra germansk jernalder, dvs. år 400-600. Forleddet er det gammeldanske ord wreni, som betyder “hingst”.
Ingstrup Sø

Mellem Vrensted og nabobyen Ingstrup lå den 265 ha store Ingstrup Sø. Den blev afvandet i 195053, men var allerede i 1800-tallet så tilsandet eller tilgroet, så den ikke er vist som sø på kortet. Den havde afløb til Limfjorden via Ryå, og det var i middelalderen en vigtig vandvej,

hvor varer er transporteret til og fra Aalborg. Den omtales ligefrem som “Hærvejen”. Pilgrimme er også rejst den vej, så der har været herberger og kroer i Vrensted. Søen havde også afløb gennem Kældergrøften til Jammerbugten.

Skoler

I Vrensted var der i 1553 en degnebolig. I 1677 blev der bygget nyt skolehus. I 1852 blev der igen bygget ny skole. Den brændte i 1905, og året efter blev Vrensted Byskole opført ved siden af kirken. Byskolen blev i 1955 hovedskole for hele sognet, som også havde haft Åsendrup Skole mellem Løkken og Vrensted og Østre Skole mellem Stenum og Vrensted. I 1959 indviede man Vrensted Centralskole, som blev nedlagt i 2011 og nu er blevet til Byens Hus.

Stationsbyen

1901 beskrives Vrensted således: “Vrensted med Kirke, Præstegd., Skole, Forsamlingshus (opf. 1895), 3 Møller og Andelsmejeri (Lykkens Prøve);

Vrensted fik station på Hjørring-Løkken-Aabybro Jernbane (191363). Stationen lå i den vestlige ende af byen og havde 185 m krydsningsspor ud for hovedbygningen og 92 m separat læssespor nord for den.

I banens tid fik byen også bageri og telefoncentral. I 1960 havde stationsbyen 429 indbyggere og i 1965 435 indbyggere.

Stationsbygningen er bevaret på Stationsvej 32. Mellem stationen og Ingstrupvej er en banedæmning bevaret.