Vrensteds Præst, Otto Mikkelsen, fra 1953-1993

Vrensted Præst gennem 40 år, fra 1953 til
1993– Otto Mikkelsen, takker af.


Avisomtale i 1993

sognepræst Otto Mikkelsen, var ansat ved Vrensted og Thise Kirker og bosiddende i Vrensted Præstegård.
Otto Mikkelsen er født og opvokset i en præstegård i Virring øst for Randers. I 1942 blev han student fra Randers Statsskole, og derefter begyndte han at læse teologi ved Københavns Universitet. Anden
Verdenskrig betød imidlertid et afbræk i studierne, og efter krigen blev Otto Mikkelsen indkaldt som soldat.
I sommeren 1946 var han lærer på Kerteminde Højskole, og september 1946 genoptog han teologi-studiet. Det var også det år, han blev forlovet med sin hustru, Aase Quistgaard. 1949 blev Otto Mikkelsen lærer ved Bording Friskole, hvor Aage Quistgaard var lærer. På det tidspunkt blev Otto Mikkelsen involveret i ungdomsarbejde.
I 1950 overtog Otto Mikkelsen præsteembedet ved Grundtvigskirken, og her virkede han fra 1950 til 1953.
Vrensted blev familien Mikkelsens hjemsted fra 1953, hvor han blev sognepræst i Vrensted og Thise.


-Umiddelbart kan springet fra København til Vendsyssel virke stort, men jeg var jo vokset op på landet, siger Otto Mikkelsen. Vrensted og Thise er gode sogne med fint samarbejde med menighedsrådene, og det er selvfølgelig også en årsag til, at vi er blevet så længe.
Foruden engagementet i gymnastik- og ungdomsforeningerne har Otto Mikkelsen været medlem af skolekommission og desuden har han
været med i foreningen Skole og Samfund. I ti år har Otto Mikkelsen været medlem af Amtsprogramrådet, som er en parallel til Radiorådet, men i stedet har funktion over Regionalradioen. Ligeledes i ti år var Otto Mikkelsen medlem i bestyrelsen for Præsteforeningen.
I valgperioden fra 1977 til 1981 var Otto Mikkelsen med i kommunalbestyrelsen Løkken-Vrå kommune, men blev ikke genvalgt ved sidste kommunalbestyrelsesvalg.
Han var præst i Vrensted i 40 år. Otto Mikkelsen var en meget positiv og livsglad person. Hans virke i de to menigheder og kirker har været til stor glæde for de personer som
mødte ham der. Han fandt altid fornyelse i sine bibelske tekster, som han formåede at give videre til de menigheder han betjente.
Otto Mikkelsen var meget engageret i Ungdomsarbejde. Han gjorde en stor indsats inden for Vendsyssels Gymnastik- og Ungdomsforeninger og var dens formand i ca. 20 år.
Han var i en årrække medlem af hovedbestyrelsen for Den Danske
Præsteforening ligesom han på lokalt plan i 2 perioder var medlem af Løkken-Vraa Kommunalbestyrelse for Venstre, og medlem af Skolekommissionen og Skolenævnet.
Otto Mikkelsen havde evnen til altid at finde en positiv løsning på problemerne og altid så han et lyspunkt forude.

Gunnar Gade, søn af tidligere graver og ringer Chr. Gade overdrager herved skulpturen af munken “Sct. Thøger” han har skåret og snittet til Vrensted kirke, tidligere kaldt Sct. Thøgers kirke

Efter at Otto Mikkelsen og hustruen Aase Q. Mikkelsen flyttede fra præstegården i Vrensted bosatte de sig i Hjørring.

Otto og Aase Mikkelsen ligger begravet på Vrensted Kirkegård