Oprettelse af Brønderslev Bank i 1896

 

Brønderslev Bank blev oprettet i 1896 med en aktiekapital på kr. 50.000 og begyndte sin virksomhed den 1. december 1896 i Algade hvor sagfører A.St. Kjær, der blev Bankens første administrerende direktør, havde lokaler. I 1899 flyttedes disse tillige med Banken til Vestergade. I 1918 Flyttedes banken til den af banken nyopførte, anselige bygning på hjørnet Bredgade/Torvegade.

 

 

 

 

 

 

 

Herover Brønderslev Bank . Den flotte bankbygning blev opført i 1917 – 1918. Arkitekt: arkitekten bag bygningen er en Brønderslev arkitekt Charles Jensen (1882-1939). Han var mureruddannet og kom fra Jerslev egnen. Hans virke var som Kirkearkitekt samt stationsbyernes arkitekt.

Brønderslev Bank set fra Torvegade
Brønderslev Bank set fra Bredgade

Brønderslev Bank var der jeg startede som elev den 01.07.1962 og her blev jeg efter tre års uddannelse, den 01.07.1965 udnævnt til bankassistent. I 32 år arbejdede jeg i Brønderslev. Den 01.07.1966 blev banken overtaget af Kjøbenhavns Handelsbank og tog navneforandring til Handelsbanken i Brønderslev, senere den 01.01.1990 blev Kjøbenhavns Handelsbank overtaget af Den Danske Bank (Den Danske Landmandsbank) og Handelsbanken i Brønderslev tog igen navneforandring til Danske Bank i Brønderslev – i daglig tale Danske Bank. Filialen eksisterer stadig på hjørnet af Nygade og Bredgade.

I perioden indtil 1967 havde man afdelinger i oplandsbyerne. Første afdeling startede i Hallund.

Senere kom der afdelinger i Jerslev, Vester Hjermitslev og Saltum. Først blev Hallund afdeling lukket og de sidste tre blev lukket i 1967.

Nedenfor et mindeskrift fra august 1926 da banken havde eksisteret i 30 år.

 

Den flotte bankbygning på hjørnet af Bredgade og Mejerigade er også i bevaringsklasse 2 – lige under egentlig fredede. Se også kulturarv.dk – bl.a. “Da bygningen blev bygget for Brønderslev Bank i 1918, kostede den 235.000 kr at opføre. Den har siden 1918 haft forskellige funktioner og indretninger, men det originale loft med kalkmalerierne samt de to store marmorsøjler i banklokalet er bevaret. Flere effekter fra den oprindelig bankfunktion findes også stadig i bygningen. Da bygningen havde funktion af bank, havde bankdirektøren sin lejlighed på 1.sal, mens kassereren og tjenestepigerne havde kamre på 2. salen. I 1923 rammer en stor skandale banken, hvor tre landmænd tilsammen mister 170.000 kr. på grund af spekulative investeringer fortaget af bankdirektøren. Kort tid efter skandalen omkommer direktøren under mystiske omstændigheder i banken. I dag kan man efter mørkets frembrud opleve at lys tændes pludseligt, skikkelser bevæger sig på trappen og døre åbnes og smækkes. Det siges, at det er bankdirektøren, der stadig bevæger sig rundt i banken.”

flot tegning