Den Søndre Købmand, Vrensted

Den søndre købmand i Vrensted – lukker i 1964

Der har ligget en købmandsforretning på Bådstedhedevej lige overfor Kirkedammen i Vrensted langt tilbage i tiden.

Men opr. blev ejendommen opført i 1879 som bolig for en kapelan ved navn Alfred Hannibal Andersen, som blev ansat ved Vrensted og Thise sogne.

Han forlod dog sognet i 1883 og boligen blev så senere omdannet til købmandsforretning.

Hvornår den første købmand er startet op er mig ukendt, men forretningen  er ikke forandret væsentligt i 1920.

 

foto ca. 1950

Den blev senere ombygget med en etage mere, her foto fra ca. 1950

Foto 1960,  forretningen lukket 1964

Købmandsbutikken blev drevet af købmand Riis i en lang periode. Ved hans død solgte ægtefællen Johanne Riis forretningen og opførte ejendommen på Sct Thøgersvej 2 hvorfra hun drev en lille trikotageforretning m.m.

Hvem der overtog den Søndre købmandsforretning herefter, er jeg ikke klar over.

Poul Stevns, Serritslev har sendt følgende beskrivelse til mig den 08.01.2019:

Søndre Købmand”.

Som et supplement til din omtale af ”Søndre Købmand” kan jeg supplere med følgende:

Hvem der overtog forretningen efter købmand Riis er mig ukendt. Det samme gælder tidspunktet for overdragelsen; blot ved jeg, at der i 30rne var en købmand Schønning, der vist nok efter salget af forretningen flyttede til Hjørring. Købmanden havde flere børn heriblandt en datter ved navn Ruth, der kom sammen med mine storesøstre. Efter Schønning overtog købmand Frederiksen forretningen, som han drev gennem en årrække, inden den løb ind i en periode med hyppige ejerskift, der efterhånden førte til lukning af forretningen.

I købmand Frederiksens tid handledes der udover kolonialvarer også med foderstoffer og brændsel. I foderstofafdelingen fandtes en eldrevet kværn, der i vindstille perioder, når gårdmøllerne måtte melde pas, blev benyttet af de omkringliggende landmænd, så de fortsat kunne lave grutning til svinene. Man kom til købmanden med en sæk korn eller to på trillebøren eller bag i fjedervognen og fik malet efter tur. I ventetiden var der så lejlighed til at udveksle erfaringer og ”gode historier” med andre ventende kolleger over en øl i bagbutikken. Det var således ikke alle, der var utilfredse med denne ventetid. Efterhånden fik flere og flere dengang indlagt kraft på gårdene, så de med den nyanskaffede elmotor som drivkraft selv kunne forestå formalingen af kornet.

Ellers var krigsårene samt flere af de følgende år efter krigen vanskelige år at drive købmandshandel i. En meget stor del af de varer, der hørte hjemme i en normal købmandshandel, fandtes dengang ikke. Ganske vist hang der stadig de gamle skilte fra tidligere år med reklamer for fernis, margarine, byens bedste kaffe osv. osv., men der var ikke dækning for noget af det, de skiltede for. Det var alt sammen ting, kunderne dengang måtte nøjes med at drømme om, – for visse varers vedkommende – endda i adskillige år.

At mange af de gængse varer ikke alene var begrænsede, men også rationerede, gjorde ikke arbejdet for købmanden lettere. Når en kunde skulle ekspederes, skulle således mel, gryn, sukker o.l. vejes af i poser , spegesilden fiskes op af tønden med en trægaffel og pakkes ind i en gammel avis, siruppen hældes på sirupsflasken osv. osv., der skulle klippes rationeringskort og samtidig skulle det hele noteres i kontrabogen, som købmanden gjorde op hver måned. – Jo, man må rigtignok sige: der er virkelig sket noget af en revolution på det felt siden da.

Købmand Schønnings og Købmand Frederiksens tid som købmænd i Vrensted er i dag for længst gået i glemmebogen hos de fleste.

Jan. 2019. Povl Stevns.

Den har været ejet af Mary og Magnus Andersen omkring 1950 og senere af Købmand Tage Christiansen som solgte i 1957 til købmand Søren Steffensen der drev den indtil 1964 hvor han lukkede den ned. De blev boende i ejendommen indtil 1971 hvor de flyttede i nybygget villa på Bådstedhedevej overfor købmand Simonsen – nu Letkøb.

De solgte ejendommen til den tidligere ringer og graver Niels Jørgensen.

foto 2018

Ejendommen benyttes i dag udelukkende til bolig.

I Vrensted var der herefter tilbage med dagligvarer, Brugsen og købmand Martin Jensen i Mejeribyen i den nordlige del af Vrensted samt købmand Simonsen ved Lægehuset.

den 08.01.2019 – jens otto madsen