Vrensted Præstegård

Bådstedhedevej 35:

Vrensted Præstegård

Den gamle Præstegård som blev revet ned i 1929

Ved den gamle Præstegård havde der tidligere været drevet landbrug, men i 1918 flyttedes avlsbygningerne hen på den nyopførte gård “Kirkemarken” opført af sagfører Olesen. En del af jorden skoven og noget eng lå ude ved Thøgerslund.

Den gamle Vrensted Præstegaard blev revet ned i 1928 og istedet opførtes den nuværende præstegård  i 1928 samme sted (se nedenfor), tegnet af den kendte Københavner arkitekt Ulrik A. Plesner.                                                                Ulrik A. Plesner blev født i Vedersø præstegård hvor faderen var præst.

Ulrik Plesner var bror til pastor Julianus H. Plesner,  der var præst i Vrensted  1908-1929.

Han kom meget i kunstnergruppen i Skagen og har i den grad været med til at give Skagen det udseende, byen har. Ikke mindre end 32 væsentlige “fingeraftryk” satte han på Skagen, heriblandt Klitgården, Skagen Museum, Udvidelse af Brøndums Hotel m.fl. En stor del af Plesners virke kom til at foregå i Skagen.

Præstegården i Vrensted som gennem mange år har været bolig for Vrensted-Thises præst og familie, har desuden også lagt lokaler til konfirmand-undervisningen i den med præsteboligen sammenbyggede konfirmandstue. Desuden har konfirmandstuen og de private stuer ofte været benyttet når præsteparret inviterede menigheden i forbindelse med menighedsmøder med foredrag, sangaftener m.m. gennem alle årene.

Præstegården i Vrensted var indtil 2007 (kommunalreformen) bolig for Præsten, hvorefter Thise blev skilt fra.

I skrivende stund, oktober 2019, er der nogen usikkerhed omkring Præstegårdens fremtid, idet Vrensted Kirke nu er sammen med 4 andre kirker i området og nu hører ind under det  nydannede Løkken Stor Pastorat og et reduceret antal præster skal betjene alle fire kirker. Samtidig arbejdes der p.t. med at danne et menighedsråd for alle fire kirker,  med repræsentanter forhåbentlig fra alle fire sogne.

Den nye Præstegård blev opført i 1928,  foto fra 1950erne

Præstegården i Vrensted som blev opført i 1928 og som den ser ud i 2019
Præstegården blev opført i 1928,  foto fra 2019

oktober 2019 jens otto madsen

 

Forfatter: Jens Otto Madsen

Født og opvokset i Vrensted