Vrensted Kirke “Sct. Thøger”

Vrensted kirke 

 

Klik på billeder og artikler for at forstørre

 

Vrensted Kirke

“Sct. Thøger”
Sct Thøgers Vej 11
Vrensted
9480 Løkken

Kirkebygningen set fra nord

Vrensted Kirkes 2 flotte klokker ophængt i kirketårnet i solidt tømmer, skænket i 1910 af kirketiendeejer, sagfører Anders Olesen, Nørresundby, født og opvokset i Vrensted
Trappen til den øverste del af Kirketårnet og klokkerne
Den nederste del af trappen til Kirketårnet
img_0621
Det fine kapel opført i 1919 af sagfører Anders Olesen, Vodskov, født og begravet i Vrensted
img_0618
Kapellet set fra nord
img_0620
Kapellet set fra syd

Kirken er opført i middelalderen. Den anselige blytækte kirke, der i middelalderen var indviet til Nordjyllands særlige helgen, Skt Thøger, er omgivet af et prægtigt kampestensdige.

Vrensted kirke koret

Vrensted kirke koret

   

 

 

Den romanske granitkvaderbygning, der fra begyndelsen bestod af kor og skib, er i gotisk tid gennemgribende ombygget, idet korpartiet omdannedes til et kanghuskor; mod vest tilføjedes et svært tårn og mod syd et våbenhus. Skibet står uden synlig sokkel, medens der i det ombyggede korparti er hulet skråkantsokkel under syd-og østsiden samt en del af nordsiden.

Vrensted kirke inde
Vrensted kirke inde

 

 

 

Fra oprindelige vinduer sidder der i koret indmuret et par vinduesoverliggere.
Hele sydsiden er i ny tid skalmuret. Skibets norddør er fra gammel tid tilmuret, og syddøren blev flyttet 1922 og forsynet med et relief, Kristus med lammet, af Joakim Skovgaard og indvendig med et kalkmalet tympanonfelt, Kristus og synderinden, af Niels Larsen Stevns.

Vrensted kirke er den ene af to danske kirker, der er indviet til Skt. Thøger. Den anden er den nu nedrevne sognekirke i Vestervig, der lå lige ved siden af Vestervig kirke.

Vrensted kirke
Vrensted kirke

Tårnet

Tårnet, der står hvidkalket med røde blændinger i gesimshøjde og på gavlene, har stjernehvælvet underrum og trappe i nordvesthjørnet.

Tårnuret – dvs. urværket og urskiven mod øst er opsat i 1932 af tårnurfabrikant Chr. Ørnholm, Vrensted. Fhv. grd. Alfred Westergaard skænkede i 1957 urskiven mod syd.

Klokkerne, Der er to klokker

  •  omkring 1450-1500, Den mindste og ældste er støbt af P.L.P. o. 1450
  • Med & E Ohlson, Lübeck, Den store klokke er skænket o. 1910 af daværende kirketiendejer, sagfører Anders Olesen, Nørresundby. Han var født i Vrensted. Den er støbt af M. og E. Ohlson i Lybæk og bærer indskriften: “Nu kalder Sct. Thøgers klokke påny – På gammel og ung i Vrensted by”.

Våbenhuset

Våbenhuset, der er opført af gullige munkesten, har otteribbet krydshvælv.

Kirken indvendig

Ved ombygningen indsattes der i hele langhuset hvælv, østligst i korpartiet et tværgående tøndehvælv, i øvrigt stjernehvælv.

Vrensted kirke altertavle
Vrensted kirkes altertavle, malet af kunstmaleren Niels Larsen Stevns

Altertavlen

Altertavlen, der står på et alterbord med renæssancepanel, prydet af rudefelter, er en lutheransk fløjtavle i renæssance fra 1597, istandsat 1917 og med malerier fra 1920 af Larsen Stevns Kristus og Nikodemus, Bebudelsen og Korsfæstelsen.

Alterstager

Balusterformede barokstager

Prædikestol

Vrensted kirke, prædikestol
Vrensted kirke, prædikestol

Prædikestolen i renæssance fra 1597 er af karnaptype med hjørnehermer og relieffer – Kristi † og opstandelse.

Døbefont

Døbefonten er romansk, af granit med glat kumme på rund fod med to svære rundstave.

Vrensted kirke, døbefond
Vrensted kirke, døbefond

Dåbsfad

Sydtysk fad, omkring 1575, med fremstilling af Syndefaldet.

Siddepladser

Kirken har 200 siddepladser.

 

Korbuekrusifikser

img_0542

 

Stort, meget smukt senromansk, kronet korbuekrusifiks, omkring 1250, på samtidigt, men noget omdannet korstræ, hvis arme er forbundet med cirkelslag.

Vrensted kirke (kirkebøsse)
Vrensted kirke (kirkebøsse)

Kristoforus-figurer

img_0546

Vestligt i skibet er opsat en sengotisk Kristoforus-figur, der viser nær tilknytning til Claus Bergs stil. Den er tilbejebragt af sagfører Anders Olesen.

Over indgangsdøren fra våbenhuset inde i Kirken har kunstmaleren Niels Larsen Stevns, malet en fresco “Kristus og synderinden” foranlediget af sagfører Anders Olesen.
Sct. Thøger lavet og skænket af Gunnar Gade, Vrensted
img_1257
“Sct. Thøger”  lavet af Gunnar Gade, hvis far var ringer og graver ved Vrensted Kirke
Kristusfigur lavet i Ibenholt udført og skænket af kunstner og møbelsnedker Oluf Jensen, Vrensted

 

Orgel

Kirkens orgel er et Zachariasen orgel fra 1938 med 8 stemmer. Skal udskiftes i 2017/2018

Epitafier

I korpartiet epitafium af Christen Billedsnider over sognepræst Melchior Evertsen Meier, † 1655, med portrætmaleri af præsten, hans hustru og tre børn.
Et andet epitafium i tidlig inklassicisme er opsat over provst Johs. Dines Carlsen, † 1783, og hustru.

Ligsten

Gravsten over sognepræst Frands Lauridsen Hjort, †

1708, og to hustruer samt over sognepræst Anders Carlsen, † 1767 og hustru

Vrensted kirke

 

 

Sognepræst ved Vrensted Kirke i 40 år, Otto Mikkelsen, betragter billeder af præsterne i Vrensted Kirke gennem tiderne.

image

Præstegården set fra syd. Den er tegnet af den kendte arkitekt Plesner

imageimage

Udsigten fra præstegården til Præstens Plantage ved navn Thøgerslund

472total visits,5visits today