Historien om Vrensted Kirkes Orgel

Vrensted Kirke fik nyt orgel i 1939 som i  2019 er  blevet udskiftet med et helt nyt og flot orgel.

Nedenfor et indlæg af Povl Stevns om orglet fra 1939 og efterfølgende Nordjyskes artikel om det nye orgel som ibrugtages i nov. 2019

Vrensted Kirke fik i 1939 et nyt orgel med 8 stemmer, fordelt på 1 manual og pedal og med 600 piber. Det blev bygget af det kendte orgelbyggerfirma i Aarhus, A.C. Zacahariasen og Søn og indviet 31.05.1939

Det flotte orgel i Vrensted Kirke fra 1939 der erstattes med et nyt orgel
Her små avisartikler fra Vendsyssels Tidende fra den 10.12.1938

og fra den 20.01.1939

 

Fhv. gårdejer Povl Stevns, Serritslev tidligere Stenum og søn af Vrensteds tidligere præst, provst Aage Stevns, har sendt mig følgende fine historie.

Povl skriver i februar 2017 om sit besøg i Vrensted Kirke:

​Når man på sådan en kølig vinterdag kikker indenfor i ”Sct. Thøger” finder man tårnrummet afspærret og et midlertidigt orgel anbragt i skibets nordvestlige hjørne til erstatning for det hedengangne orgel fra 1939, der nu er fjernet fra pladsen i tårnrummet og spredt for alle vinde. Den plads, hvorpå det i mine drengeår blev placeret, efter at være skænket kirken af ”ukendte” givere, som en meget kærkommen gave til afløsning af det harmonium, der, så vidt jeg husker, var placeret i kirken. – Jeg husker endnu svagt, hvordan orgelbyggeren en dag kom til mit hjem med en træplade for at vise far, hvorledes, man havde tænkt sig, træsorten skulle fremstå. – Jeg mindes de kommende års besøg af orgelstemmeren, Bruno, der gerne ville have os til at hjælpe under arbejdet med at holde de forskellige tangenter nede, mens han gik rundt og ordnede de forskellige orgelpiber, så de atter kom i den rette stemning. – Alt dette er for længst fortid. Meget vand er løbet i stranden siden da, men tankerne går jo det til trods jævnligt tilbage til den tid. – Når man så ind imellem dykker ned i arkiveret materiale fra de år og støder på noget, der måske også kan have andres interesse, er det jo nærliggende at finde det frem og præsentere det. Ud fra det synspunkt har jeg i dag valgt at viderebringe lidt stof vedrørende orglets indvielse den 31. maj 1939.

Som indledning dette referat fra ”Vendsyssel Tidende” den 2. juni 1939:

​”Indvielse af Kirkens nye Orgel blev en smuk og stemningsfuld Højtid. I Kirken, der var smukt pyntet, samledes ved 20-Tiden så mange Mennesker, som der på nogen Måde var Plads til. Højtideligheden begyndte med Salmen ”Giv mig Gud en Salmetunge” som Fællessang, og Pastor Stevns talte derefter smukt om Kirken og Menighedens Lovsang og bragte på Menighedens Vegne en Tak til de anonyme Givere for den smukke og storstilede Gave.
​Organist Allesch, Aalborg, spillede derefter Joh. Seb. Bachs Præludium og Fuga i C-Dur, en krævende Musik, der stillede betydelige Fordringer både til Udøver og Orgelet.
​De sammensluttede Kor fra Aalborg under Domkantor Støvring Nielsens Ledelse sang forskellige Salmer med middelalderlige Melodier. Den fint afstemte Korsang var af betydelig Virkning.
​Fru Ellen Astrup og Kantor Ancher Pedersen, Aalborg, sang solo.
​Musiklærer Kjeldsen og Organist Allesch afspillede Kompositioner af Stradello og Jærnfeldt for Violin og Orgel.
​Den smukke Højtidelighed skuttede med ”Aleneste Gud i Himmerig” som Fællessalme.
​Efter Festen i Kirken var Menighedsrådet Vært ved en lille Festlighed i Forsamlingshuset. Her talte Pastor Stevns og takkede især Orgelbygger Zakariasen, Aarhus, for det smukke og veludførte Arbejde, som Firmaet havde udført ved Bygningen af Orgelet. Desuden talte Domkantor Støvring Nielsen, Lærer Jensen, Organist Allesch og Kirkens Graver, Skomager Niels Chr. Gade.”

​​​——————-
NB:: Træpiberne var udført af Oregon Pine. – Orgelfacaden af Oregon Pine.
​​​———————
Tale holdt i Vrensted Kirke ved Indvielsen af Kirkens nye Orgel 1939 d.31. Maj.

​”Vi beder dig, Gud Fader i Himlen, at du vil give os en god og festlig Time!
​Velsign til Velsignelse!

​Lovsynger Herren min Mund og mit Indre!
​Sjungende, Hjerte, tag Ånden i Favn!
​Tonerne spille, som Stjernerne tindre,
​trindt om Jehovas højhellige Navn.

​Sjæl! kom i Hu, at Guds Pris du forkynder
​tidlig og sent, for han evig er god,
​han, som forlader i Skok dine Synder,
​råder på al din Elendighed Bod!

​Lovsynger Herren, hans Værker i Klynge,
​Verdener alle! thi Riget er hans!
​Glæd dig, min Sjæl! til, for evigt at synge
​Skaberens Pris, hvor han troner i Glans!

Det er Støvets og Dødens Lov, at vi Mennesker, som er bundne til Støvet i dette skønne og tunge Menneskeliv, ældes og arres, som Årene går. Livet trækker den ene Streg efter den anden i vore Ansigter, – skriver her Årenes tal, – taler om Gråd og om Smil.
​Vore Ansigter skifter og ældes.
​Noget andet med Kirkerummets Ansigt.
​Også det skifter fra Slægtled til Slægtled, men det ældes aldrig.
Slægt efter Slægt har Tid efter anden skrevet sin Tro, sit Smil og sin Gråd her i vor gamle, skønne Kirke. Snart føjede man et nyt Træk ind, – snart ændrede man et gammelt. Med et Smil fortæller Kirkerummet selv sin Historie. Fortæller om Døbefonden, der i sin Tid stod dernede ved Indgangsdøren, som et Billede på, at her var Indgangen til Menigheden, – Døbefonden, som senere blev skubbet op i en Krog, men som nu står således, at den fanger Hvermands Øje. – Bjælkestumperne, der højt oppe fortæller om, at Kirken i sin Tid havde romansk Bjælkeloft, indtil man til Guds Ære indbyggede disse smukke Hvælvinger. – En overskåren Bjælke derhenne under Lampetten fortæller, at her stod engang Kirkens dejlige gamle, romanske Krucifiks, stod rigtigt, således at Kristus løftede sine Hænder velsignende mod Menigheden, hver Gang den var samlet i Kirkehuset. – Ja, sådan kunne vi blive ved og blive ved at nævne og påvise nye eller ændrede Træk i Kirkerummets Ansigt. Overalt ser vi Slægternes Spor. Kirkerummets Ansigt ældedes vel, men det forblev dog lige ungt, lige smukt.
​Og nu denne lyse, dejlige Sommeraften er vi samlet her til Fest og Højtid for at føje et nyt, smukt Træk ind i vort gamle Kirkerums unge og smukke Ansigt.
​Et stort nyt, smukt Orgel betyder ikke, at nu behøver vi ikke at synge så meget mere.
​Et stort nyt Orgel betyder, at vor Lovsang til Gud fra nu af skal bæres af bredere Vinger, – af stærkere Vinger.
​Gud velsigne Menigheden til, at disse brede Vinger får meget at bære!
​Vi siger her i Menighedens Forsamling Hjertens Tak til de Mennesker, der har givet os denne store og smukke Gave. – Vi er i Aften mange, der gerne ville have trykket deres Hænder med en inderlig Tak.
​Vi ønsker Guds Fred med dem, – hvem de er og hvor de er!
​Vi ønsker og lyser i Jesu Navn: Guds Fred med os alle!
​​​​​​Amen. Aage Stevns.
​​​————————

​I anledning af orglets indvielse d. 31. maj 1939 skrev pastor Stevns følgende digt:

​​Når Menighedssangen mod Himlen svinger
​​fra os, der må bygge i Mørke og Slud,​
​​skal Orglet den bære på bredere Vinger
​​til højere, friere Flugt imod Gud.

​​Og Lovsangens Toner fra Jorderigs Våde
​​skal binde Gud Herren uvisnelig Krans
​​af Tro og af Tak for usigelig Nåde,
​​for Æren, der altid og ene er HANS.

​​På Lovsangens bredere, stærkere Vinger
​​vor Tillid og Tro skal for Gud bæres frem,
​​til Døden har talt, og Guds Engel os bringer
​​til Himlen, og Gud smiler: Velkommen hjem!

​​​​​1939 31/5. Aage Stevns.

​​​————————–

​​​​​ Serritslev i februar 2017. Povl Stevns.

​​I stedet for det gamle og udtjente orgel blev der i marts 2013 af Provstiudvalget bevilget lån til køb af nyt orgel til Vrensted Kirke.

Løkken Folkeblad 30.12.2016:

– Noget af det, som det nye menighedsråd i Vrensted skal i gang med er, at få installeret et nyt orgel i Vrensted kirke. Det nye orgel forventes at kunne tages i brug i efteråret 2017, fortæller Jens Juhl i forbindelse med konstitueringen efter valget i efteråret.

Tegning af det nye orgel
Det nymalede skellet til det nye orgel opsat på nyt gulv
Model af det nye orgel

Det forventes at det nye orgel vil være klar til indvielse i 2017/18.

Februar 2017: Jens Otto Madsen

 

 – Ny  lysner det for Vrensted Kirke  –  sept. 2019

Kilde: Nordjyske 15.09.2019

Kirkeorgel på vej i 10 år

Omkringsiggribende:
Egentlig skulle Vrensted Kirke “kun” have et nyt orgel. Det blev en totalrenovering.

Det har krævet godt 10 års arbejde for Vrensted Menighedsråd at få nyt kirkeorgel og en nyrenoveret Vrensted Kirke på plads fortæller formand Jens Juhl og Byggesagkyndig Jørgen Schierup.

VRENSTED:
Det havde haft det skidt i adskillige år – det gamle orgel, der havde stået i Vrensted Kirke siden 1937 og trofast pustet sig gennem tusinder og atter tusinder af salmer.

– Og nu kan det altså ikke mere. Det spiller falsk og nogle af de gamle piber duer slet ikke mere, havde adskillige organister og andre musikere fortalt menighedsrådet, som for 10 år siden tog kritikken alvorligt og begyndte at tænke tanker. Et nyt kirkeorgel er en stor og dyr sag, som kræver både penge, god tid og stillingtagen til både det ene og det andet.

I 2014 var finansieringen på godt 2,2 mio. kroner til selve orgelet plus godt et par millioner til selve arbejdet i kirken og løn til orgelbyggeren på plads og dermed kunne udskiftningen af det falske orgel tage sin begyndelse. De første par år foregik i orgelbygger Anders Rasmussens værksted i Bramming. Her blev der tegnet skitser og diskuteret lyd med menighedsrådet, før byggeriet gik i gang.

– De ville gerne have en dyb, varm klang, som kræver en kirke med en god akustik – og det har kirken i Vrensted, siger Anders Rasmussen, som nu er tæt på at afslutte fem års arbejde.

 

800 piber og en stærk graver

Det nye orgel er både større og højere end det gamle, og derfor skulle gulvet i tårnrummet, hvor orgelet skal stå, graves op og sænkes, så der blev plads til de højeste piber på over fem meter. Og det gør man ikke uden videre i en kirke fra 1200-tallet.

– Vi havde besøg af Nationalmuseet, som siede jorden, da der blev gravet op … men de fandt nu kun nogle glasskår og et par søm, fortæller formanden for menighedsrådet, Jens Juhl.

Da det nye orgelfundament var støbt, begyndte opsætningen af de godt 800 orgelpiber – en ad gangen med en omhyggelighed, som er meget langt fra noget, der ligner akkordarbejde. Et spritnyt kirkeorgel er en lang proces, som kræver omhyggelig og stor tålmodighed.

– Det er vidunderligt at være orgelbygger. Man får lov til at lave et ordentligt stykke arbejde helt fra bunden, slår Anders Rasmussen fast.

Piberne skal sættes op og tages ned flere gange, også de helt store, og her har kirkens graver, Henry Kragh, været en stor hjælp.

– Han er en stor og stærk mand, og han har hjulpet meget, når der skulle løftes, siger Anders Rasmussen.

– Neej, hvor bliver det flot

Vrensted Menighedsråd havde ikke selv pengene til det nye orgel, men måtte via provstiet ud på lånemarkedet. Derfor har provstiet fulgt med i processen, og da der i 2018 var inspektionsbesøg ville begejstringen næsten ingen ende tage.

– Da de så, hvor fint det nye orgel bliver, blev det besluttet, at resten af kirken også skulle have en ordentlig tur … sådan for at passe til det nye, fine orgel, siger Jens Juhl.

Frisk og nyrenoveret kirke

Den beslutning tog menighedsrådet i Vrensted imod med udstrakte arme for kirken var ikke for alvor kigget efter i krogene siden 1917.

Beslutningen kom dog også til at betyde, at kirken skulle lukkes for menigheden i længere tid end planlag – for efter 102 år gemte der sig en del overraskelser, da håndværkerne tog fat.

Især de gamle, kalkede indervægge i selve kirken tog tid, for gammel kalk fjerner man ikke bare og kalker over igen.

– Det skulle undersøges, om der gemte sig gamle kalkmalerier under de øverste lag kalk, så vi havde konsulenter fra Nationalmuseet til at overvåge processen, fortæller menighedsrådets byggesagkyndige, Jørgen Schierup.

Kalkmalerier var der nu ingen af, kun et sortkalket område bag altertavlen, som man undrede sig noget over.

– Konklusionen blev, at det nok har været kalket sort i forbindelse med et kongeligt dødsfald en gang for meget længe siden, siger han.

Da den gamle kalk var fjernet og murværket havde fået lidt tiltrængt opmærksomhed, kunne der kalkes igen, ligesom kirkebænkene er nymalede i farver, der matcher altertavlen fra 1917. Som også er frisket op af en konservator og nu igen fremstår frisk og klar efter 102 års falmen.

Den i 2019 nyrenoverede altertavle i Vrensted Kirke
Flotte nyrenoverede/malede bænke i Vrensted Kirke
Her det smukke nyrenoverede kirkerum i 2019

Den samlede regning for orgel og renovering ender på godt 6,5 mio. kr. , som menighedsrådet har finansieret dels via fordelagtige lån og af egen kasse.

Et kirkeorgel er pengene værd

Selv i en kirke må der gerne drilles lidt, og derfor blev Jens Juhl og Jørgen Schierup spurgt, hvorfor et godt og moderne digitalt orgel med gode højttalere til en samlet pris på under 10.000 ikke kunne klare opgaven med at spille kirken op?

– Jaha, det kan man måske godt tænke – men Vrensted Kirke er en vaskeægte 800 år gammel middelalderkirke, og sådan en skal altså have et rigtigt orgel. Det mente både Nationalmuseet, provstiet og vi … det er jo et stykke dansk kulturarv, som vi både skal værne om og holde liv i, siger Jens Juhl, som samtidig slår fast, at det nye orgel skal bruges flittigt både under gudstjenester og til kirkekoncerter.

Og nu varer det kun et lille øjeblik, før Vrensted igen slår dørene op for menigheden. Søndag 10. november  2019 indvies både orgel og kirke med gudstjeneste, fællesspisning og egentlig koncert.

– Vi har engageret en af landets dygtigste orgelspiller, Bo Grønbeck, der er domorganist i Helsingør, til en koncert søndag eftermiddag, siger Jens Juhl, som glæder sig til både indvielsen og til at kunne afslutte 10 års arbejde i Vrensted Kirke.

 

Vrensted Kirkes nye flotte orgel år 2019 bygget af orgelbygger Anders Havgaard Rasmussen, Bramming.

Læs også om: klik på link

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *