Historien om Vrensted Kirkes Orgel

 der blev indviet i 1939.

Med indlæg af Poul Stevns nedenfor.

Vrensted Kirke fik i 1939 et nyt orgel med 8 stemmer, fordelt på 1 manual og pedal og med 600 piber. Det blev bygget af det kendte orgelbyggerfirma i Aarhus, A.C. Zacahariasen og Søn og indviet 31.05.

Klik på billeder og avisartikler for at forstørre

Det flotte orgel i Vrensted Kirke fra 1939 der i 2017/18 erstattes med et nyt orgel

Her små avisartikler fra Vendsyssels Tidende fra den 10.12.1938

og fra den 20.01.1939

 

Fhv. gårdejer Povl Stevns, Serritslev tidligere Stenum og søn af Vrensteds tidligere præst, provst Aage Stevns, har sendt mig følgende fine historie.

Povl skriver i februar 2017 om sit besøg i Vrensted Kirke:

​Når man på sådan en kølig vinterdag kikker indenfor i ”Sct. Thøger” finder man tårnrummet afspærret og et midlertidigt orgel anbragt i skibets nordvestlige hjørne til erstatning for det hedengangne orgel fra 1939, der nu er fjernet fra pladsen i tårnrummet og spredt for alle vinde. Den plads, hvorpå det i mine drengeår blev placeret, efter at være skænket kirken af ”ukendte” givere, som en meget kærkommen gave til afløsning af det harmonium, der, så vidt jeg husker, var placeret i kirken. – Jeg husker endnu svagt, hvordan orgelbyggeren en dag kom til mit hjem med en træplade for at vise far, hvorledes, man havde tænkt sig, træsorten skulle fremstå. – Jeg mindes de kommende års besøg af orgelstemmeren, Bruno, der gerne ville have os til at hjælpe under arbejdet med at holde de forskellige tangenter nede, mens han gik rundt og ordnede de forskellige orgelpiber, så de atter kom i den rette stemning. – Alt dette er for længst fortid. Meget vand er løbet i stranden siden da, men tankerne går jo det til trods jævnligt tilbage til den tid. – Når man så ind imellem dykker ned i arkiveret materiale fra de år og støder på noget, der måske også kan have andres interesse, er det jo nærliggende at finde det frem og præsentere det. Ud fra det synspunkt har jeg i dag valgt at viderebringe lidt stof vedrørende orglets indvielse den 31. maj 1939.

Som indledning dette referat fra ”Vendsyssel Tidende” den 2. juni 1939:

​”Indvielse af Kirkens nye Orgel blev en smuk og stemningsfuld Højtid. I Kirken, der var smukt pyntet, samledes ved 20-Tiden så mange Mennesker, som der på nogen Måde var Plads til. Højtideligheden begyndte med Salmen ”Giv mig Gud en Salmetunge” som Fællessang, og Pastor Stevns talte derefter smukt om Kirken og Menighedens Lovsang og bragte på Menighedens Vegne en Tak til de anonyme Givere for den smukke og storstilede Gave.
​Organist Allesch, Aalborg, spillede derefter Joh. Seb. Bachs Præludium og Fuga i C-Dur, en krævende Musik, der stillede betydelige Fordringer både til Udøver og Orgelet.
​De sammensluttede Kor fra Aalborg under Domkantor Støvring Nielsens Ledelse sang forskellige Salmer med middelalderlige Melodier. Den fint afstemte Korsang var af betydelig Virkning.
​Fru Ellen Astrup og Kantor Ancher Pedersen, Aalborg, sang solo.
​Musiklærer Kjeldsen og Organist Allesch afspillede Kompositioner af Stradello og Jærnfeldt for Violin og Orgel.
​Den smukke Højtidelighed skuttede med ”Aleneste Gud i Himmerig” som Fællessalme.
​Efter Festen i Kirken var Menighedsrådet Vært ved en lille Festlighed i Forsamlingshuset. Her talte Pastor Stevns og takkede især Orgelbygger Zakariasen, Aarhus, for det smukke og veludførte Arbejde, som Firmaet havde udført ved Bygningen af Orgelet. Desuden talte Domkantor Støvring Nielsen, Lærer Jensen, Organist Allesch og Kirkens Graver, Skomager Niels Chr. Gade.”

​​​——————-
NB:: Træpiberne var udført af Oregon Pine. – Orgelfacaden af Oregon Pine.
​​​———————
Tale holdt i Vrensted Kirke ved Indvielsen af Kirkens nye Orgel 1939 d.31. Maj.

​”Vi beder dig, Gud Fader i Himlen, at du vil give os en god og festlig Time!
​Velsign til Velsignelse!

​Lovsynger Herren min Mund og mit Indre!
​Sjungende, Hjerte, tag Ånden i Favn!
​Tonerne spille, som Stjernerne tindre,
​trindt om Jehovas højhellige Navn.

​Sjæl! kom i Hu, at Guds Pris du forkynder
​tidlig og sent, for han evig er god,
​han, som forlader i Skok dine Synder,
​råder på al din Elendighed Bod!

​Lovsynger Herren, hans Værker i Klynge,
​Verdener alle! thi Riget er hans!
​Glæd dig, min Sjæl! til, for evigt at synge
​Skaberens Pris, hvor han troner i Glans!

Det er Støvets og Dødens Lov, at vi Mennesker, som er bundne til Støvet i dette skønne og tunge Menneskeliv, ældes og arres, som Årene går. Livet trækker den ene Streg efter den anden i vore Ansigter, – skriver her Årenes tal, – taler om Gråd og om Smil.
​Vore Ansigter skifter og ældes.
​Noget andet med Kirkerummets Ansigt.
​Også det skifter fra Slægtled til Slægtled, men det ældes aldrig.
Slægt efter Slægt har Tid efter anden skrevet sin Tro, sit Smil og sin Gråd her i vor gamle, skønne Kirke. Snart føjede man et nyt Træk ind, – snart ændrede man et gammelt. Med et Smil fortæller Kirkerummet selv sin Historie. Fortæller om Døbefonden, der i sin Tid stod dernede ved Indgangsdøren, som et Billede på, at her var Indgangen til Menigheden, – Døbefonden, som senere blev skubbet op i en Krog, men som nu står således, at den fanger Hvermands Øje. – Bjælkestumperne, der højt oppe fortæller om, at Kirken i sin Tid havde romansk Bjælkeloft, indtil man til Guds Ære indbyggede disse smukke Hvælvinger. – En overskåren Bjælke derhenne under Lampetten fortæller, at her stod engang Kirkens dejlige gamle, romanske Krucifiks, stod rigtigt, således at Kristus løftede sine Hænder velsignende mod Menigheden, hver Gang den var samlet i Kirkehuset. – Ja, sådan kunne vi blive ved og blive ved at nævne og påvise nye eller ændrede Træk i Kirkerummets Ansigt. Overalt ser vi Slægternes Spor. Kirkerummets Ansigt ældedes vel, men det forblev dog lige ungt, lige smukt.
​Og nu denne lyse, dejlige Sommeraften er vi samlet her til Fest og Højtid for at føje et nyt, smukt Træk ind i vort gamle Kirkerums unge og smukke Ansigt.
​Et stort nyt, smukt Orgel betyder ikke, at nu behøver vi ikke at synge så meget mere.
​Et stort nyt Orgel betyder, at vor Lovsang til Gud fra nu af skal bæres af bredere Vinger, – af stærkere Vinger.
​Gud velsigne Menigheden til, at disse brede Vinger får meget at bære!
​Vi siger her i Menighedens Forsamling Hjertens Tak til de Mennesker, der har givet os denne store og smukke Gave. – Vi er i Aften mange, der gerne ville have trykket deres Hænder med en inderlig Tak.
​Vi ønsker Guds Fred med dem, – hvem de er og hvor de er!
​Vi ønsker og lyser i Jesu Navn: Guds Fred med os alle!
​​​​​​Amen. Aage Stevns.
​​​————————

​I anledning af orglets indvielse d. 31. maj 1939 skrev pastor Stevns følgende digt:

​​Når Menighedssangen mod Himlen svinger
​​fra os, der må bygge i Mørke og Slud,​
​​skal Orglet den bære på bredere Vinger
​​til højere, friere Flugt imod Gud.

​​Og Lovsangens Toner fra Jorderigs Våde
​​skal binde Gud Herren uvisnelig Krans
​​af Tro og af Tak for usigelig Nåde,
​​for Æren, der altid og ene er HANS.

​​På Lovsangens bredere, stærkere Vinger
​​vor Tillid og Tro skal for Gud bæres frem,
​​til Døden har talt, og Guds Engel os bringer
​​til Himlen, og Gud smiler: Velkommen hjem!

​​​​​1939 31/5. Aage Stevns.

​​​————————–

​​​​​ Serritslev i februar 2017. Povl Stevns.

​​I stedet for det gamle og udtjente orgel blev der i marts 2013 af Provstiudvalget bevilget lån til køb af nyt orgel til Vrensted Kirke.

Løkken Folkeblad 30.12.2016:

– Noget af det, som det nye menighedsråd i Vrensted skal i gang med er, at få installeret et nyt orgel i Vrensted kirke. Det nye orgel forventes at kunne tages i brug i efteråret 2017, fortæller Jens Juhl i forbindelse med konstitueringen efter valget i efteråret.

Tegning af det nye orgel
Det nymalede skellet til det nye orgel opsat på nyt gulv
Model af det nye orgel

Det forventes at det nye orgel vil være klar til indvielse i 2017/18.

Februar 2017: Jens Otto Madsen

361total visits,6visits today

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.