Vrensted drengen der blev Sønderjyde – Helge Mariager Jensen

 

Helge Mariager Jensen, en Vrensted dreng der blev lærer, kommunalpolitiker, amtsrådspolitiker og udvalgsformand for forskellige udvalg gennem 23 år og 1. viceamtsborgmester i Sønderjyllands Amt og desuden Ridder af Dannebrogsordenen.

Helge døde den 12.10.2011

Helge Mariager Jensen var et særdeles aktivt foreningsmenneske og politiker med dybe rødder i det gamle landbosamfund. Han blev født 14. juli 1933 i Vrensted, en lille landsby sydøst for Løkken. Forældrene, Aage Jensen og Emma Jensen, var blevet gift to år forinden, og Helge blev den ældste af en børneflok på ti.

Som for mange andre var det meningen, at han skulle blive hjemme og hjælpe til med landbruget. Det kom imidlertid til at gå anderledes. Efter konfirmationen i 1948 blev han alvorligt syg. Han kom gennem sygdommen, men oplevelserne under sygdommen kom til at præge ham livet igennem og blev drivkraften i hans organisatoriske og politiske arbejde. Det gav ham en tro på sit Fadervor, og at man kan, hvad man vil. 1950 kom han på højskolen i Vrå, og i 1951 begyndte han på seminariet i Skaarup på Sydfyn. 14. juni 1956 fik han sit eksamensbevis, og allerede 31. juli tog han til Døstrup (mellem Ribe og Tønder) for at starte på skolen. Her blev det til 44 år som lærer. Allerede i seminarietiden lærte han Birthe at kende, som han blev gift med i 1958.

På seminariet begyndte han at dyrke fodbold, men det blev som aktiv træner og leder, at man kom til at lære Helge Jensen at kende i Døstrup. Udgangspunktet var en meget klar holdning til, at han gennem idrætten kunne give børn og unge en oplevelse af at være vindere, og at man som menneske kunne føle sig som vinder. Og så var han fascineret af det organisatoriske arbejde. I 1957 blev han formand for foreningen Sparta i Døstrup. Arbejdet her førte ham ind i Sønderjysk Idrætsforening, hvor han i 1968 blev foreningens forretningsfører, en post han bestred frem til 1973, hvor han blev formand for foreningen. I 1982 forlod han posten for at undgå en deling af foreningen mellem gymnaster og skytter i kølvandet på SI-Centrets økonomiske problemer.

Uden for Døstrup var Helge Jensen dog mest kendt som politiker. Men for Helge Jensen var det politiske arbejde ikke en given sag. Var det kommet til et valg mellem idrætten og det politiske arbejde, var han selv afklaret om, at valget ville falde på idrætten. Han havde sin base i Døstrup og kunne i mere uformelle stunder drille sin partifælle Kresten Philipsen med, at han fik flere stemmer i sit valgsted end amtsborgmesteren i sit.

I 1970 blev han opfordret til at deltage i kommunalbestyrelsen i Skærbæk. Først i 1974 blev han indvalgt i byrådet for Venstre, og allerede ved konstitueringen stiftede han bekendtskab med den hårde side af det politiske arbejde, da man skulle finde en ny borgmester. Men det blev til 27 år, inden han forlod byrådet i 2001. I 1978 blev han indvalgt for Venstre i Sønderjyllands Amtsråd, hvor han også sad frem til 2001. Her kom han hurtigt til at indtage en central position lige efter amtsborgmester Kresten Philipsen. Han var fmd. for teknisk udvalg 1982-1993, fmd. for socialudvalget 1994-2001, 2. viceamtsborgmester 1986-1990 og 1. viceamtsborgmester 1990-2001. I 1995 blev han ridder af Dannebrogsordenen. Det blev til 55 aktive år i Sønderjylland, og han tog Sønderjylland til sig. Da han i 2004 skulle se tilbage på sit liv, konstaterede han, at Sønderjylland var blevet hans hjemstavn.

 

Helge Mariager Jensen

Fra Povl Stevns den 23.10.2019 født og opvokset i Vrensted Præstegaard:

Kære Jens Otto

Det har glædet mig at læse omtalen af “Søaages” Helge. Vi var jo lige gamle og startede derfor samtidig i Byskolen. Helge var en begavet dreng, men ofte blev hånet af sine omgivelser. Jeg kunne godt sammen med Helge og besøgte ham mange gange. Vi gik på krebsejagt i Rørbækken og fangede skaller i Søgråben. Mine første mågeæg samlede jeg også sammen med Helge. Vi havde ikke andet at have æggene i end vore gummistøvler og det havde de altså ikke godt af.

Det var godt, han som voksen kom væk fra Vrensted. Det gav ham muligheder for udfoldelse, han ellers ikke ville have haft.  Du kender godt bemærkningen om “Profeten og Fædrelandet”.

Markus 6:4, Og Jesus sagde til dem: »En Profet er ikke foragtet uden i sit eget Fædreland «

Herunder et dejligt billede:

Her er Helge fotograferet i 1998 sammen med sin mor og sine 9 søskende ved sin mors 90 års fødselsdag i Vrensted Forsamlingshus.