Historien omkring Vrensted Aktivitets Center som etableres i 1992 og nedlagt i 2011

 

Præsentation af Vrensted Aktivitet- og Ferie Center

Historien om hvordan Vrensted Aktivitets- og Ferie Center opstod og dens aktiviteter. 

Alderdomshjemmet i Vrensted lukket

De sidste beboere er flyttet

Kilde VT. 1. APRIL 1990

VRENSTED:Så er det slut med den daglige drift af alderdomshjemmet i Vrensted. Her op til weekenden står hjemmet tomt. De sidste portioner mad er blevet lavet i køkkenet, og de sidste, få beboere er udflyttet.

Dermed er et kapitel i Vrensteds historie sluttet. Beslutningen om lukningen af alderdomshjemmet blev i princippet truffet allerede for en del år siden, men i realiteten skete det først efter en langvarig debat i kommunalbestyrelsen i november 1988

Ikke alle i kommunalbestyrelsen var enige i beslutningen, som dog blev gennemført med et massivt flertal. Der blev aftalt en afviklingstid over godt et års tid for hjemmet, men nu er det altså slut. På det seneste, var der kun enkelte beboere, som der blev lavet mad til på selve hjemmet, foruden levering af mad til beboerne i Ane Maries hus samt en enkelt, hjemmeboende pensionist.

Som den officielle beslutning om nedlægningen af hjemmet ikke kom til at foregå uden sværdslag, så har der på det seneste lydt lokale røster for at bevare alderdomshjemmet. Det var lige efter årsskiftet, da den lokale Venstre-vælgerforening med formanden. amtsrådsmedlem Niels Østergaard i spidsen krævede en genvurdering af beslutningen i den nye kommunalbestyrelse.

Men det kom ikke til en ny debat. Beslutningen var uigenkaldelig. hed det, mens en vred Niels Østergaard talte med store bogstaver og fastslog, at »systemet havde taget magten over mennesket«. Vore ældre kan og vil hellere klare sig med mindre flotte installationer og så blive i deres hjemby, hed det blandt andet.

Nedlæggelsen blev i sin tid besluttet, fordi man fandt, at det ville blive for dyrt at foretage en række bygningsmæssige ændringer med nye installationer, bl.a. elevator. Efter luknings-beslutningen nedsattes et udvalg af Vrenstedborgere, som siden har arbejdet med forskellige planer for den fremtidige benyttelse af hjemmet, der blev opfort i den daværende Vrensted-Thise Kommunes tid.

kilde. VT 10.03.1993

 

Vrensted Aktivitets- & Ferie Center afholder reception fredag den 12. marts 1993,

for der igennem at give medlemmerne af de 9 foreninger som danner baggrund for etablering af Vrensted Aktivitet Center Fonden – samt leverandører m.fl. en orientering.

Vrensted Aktivitets- og Ferie Center blev oprettet på baggrund af, at da Løkken-Vrå Kommune havde bygget “Havgaarden” i Løkken, og dermed skabt nye, moderne forhold for kommunens ældre, blev tidligere alderdomshjem lukket, herunder Vrensted Alderdomshjem. Byens borgere (og omegnes) blev enige om, at de meget nødig så bygningen solgt og anvendt fremover på een for borgerne uønsket måde. Der blev derfor nedsat et udvalg som gennem vinteren 1990/91 arbejdede på forskellige “løsnings”-modeller, modeler, med det endelig fremlagte resultat, var ikke acceptabelt for kommunen. Et nyt udvalg blev nedsat med Evald Nielsen som formand og idémand, og en bestyrelse på yderligere 4 valgt.

Evald Nielsen henvendte sig til fhv, erhvervschef Eric Lindstrøm, som efter et forarbejde i sommeren 1991 fremlagde en plan, hvorefter beboerne skulle etablere en fond med det formål, at tilbyde kommunen at købe bygningen, og herefter omdanne samme til Aktivitet- & Ferie Center. Samtlige foreninger i byen (og omegn) blev ved sine bestyrelser indkaldt til et orienteringsmøde, hvor det nedsatte udvalg præsenterede de indbudte for projektet, samt de af Eric Lindstrøm udarbejde forslag til budget og vedtægter. Med megen skepsis – for risikoen, at de enkelte foreninger kunne drages til ansvar økonomisk – var der enighed om at projektet skulle fortsætte for udarbejdelse af endelig projekt til vedtagelse. Med stor støtte fra revisor Tage Kielsgaard, Hjørring og advokatfirmaet Henrik Skaarup, Brønderslev blev det endelige resultat fremlagt på et stiftende møde den 26. september 1990, hvor projektet blev endelig vedtaget med 9 foreninger for endelig stiftelse på et møde 25. oktober 1990 .

Med megen stor velvilje fra Løkken-Vrå Kommune var det muligt for fonden at købe bygningen på meget fordelagtige vilkår, og med Løkken Sparekasse som en uundværlig støtte, at sikre den økonomiske baggrund, dels for køb af bygningen, dels fondsbeløbet og endelig økonomisk støtte til investering for ombygning og inventar m.v. Ud fra de udarbejdede budgetter blev det planlagt, at etablere endelig drift fra vinteren 1992/93, idet bestyrelsen havde vedtaget, at Centeret skulle have tid til markedsførings-arbejdet.

Den 22. maj 1992 meddelte Evald Nielsen på et betyrelsesmøde, at han af private årsager blev nød til at trække sig som formand, hvorefter bestyrelsen konstituerede sig med Svend Åge Andersen som formand, mens Evald Nielsen accepterede at fortsætte i bestyrelsen, da Løkken Turistforening i slutningen af maj 1992 opfordrede bestyrelsen til at indrette centret til ferieophold i juni-juli-august, trådte Povl Søndergaard Nielsen til, og under stort arbejdspres fik han – ikke alene centret gjort modtager klar for gæster, men gennem sommeren tog han også arbejdet med at betjene de mange gæster. Centret er nu endelig klar, og markedsføringen har medført reservationer for 1993.

Kilde VT. 20.09.1992

Vrensted Aktivitetscenter

10 foreninger køber plejehjem i Vrensted

Ny aktivitet i de gamles hjem – Vrensted Alderdomshjem

VRENSTED: Turister kan lide at opholde sig på Vrensteds tidligere plejehjem, der nu hedder Vrensted Aktivitets Center.

Tallet for sommerens overnatninger siger 1000 på en måned. I januar 1990 var det slut med beboere på hjemmet, og den store bygning stod derefter tom som et hult spøgelse.

10 foreninger fra Vrensted dannede en fond for et år siden med det formål at bringe livet tilbage til huset fra 1957. Idræts-, Husmands-, Pensionist og Jagtforeningen i Vrensted står bag, sammen med Vrensted 4H, idrættens støtteforening, Vendsyssel Husholdningsforening, Vrensted Ungdomsklub, Lege-ringen og Vrensted Husholdningsudvalg.

– Efter at vi havde besluttet at købe af kommunen, stod kreditforeningen af. Heldigvis fandt vi midler hos Løkken Sparekasse og EFs fiskerifond. Vi købte bygningen for 300.000 kr., og midt i juni rumsterede håndværkerne rundt, fortæller Povl Søndergaard Nielsen, der bestyrer byens aktive center.
Turistbureau har uddelt reklamer om stedet, og Povl Søndergaard Nielsen har været ude med sedler.

– Alt gik så stærkt, og sæsonen var godt i gang, da vi kom til. Derfor nåede vi ikke at gøre tilstrækkelig opmærksom på os selv. Næste år satser vi mere på reklame og plads i guider, siger Povl Søndergaard Nielsen.

De første bekymringer gik på, om turisterne kunne lokkes de fem kilometer fra Løkken ind i landet til den lille landsby med købmand, bager, skole, fodboldbaner, rideskole og 350 beboere. Familier med mindre børn vil godt dreje fra i Løkken og køre mod fred og ro i Vrensted.

Prisen for en nat i centrets nyindkøbte køjesenge lyder på 250 kr. for en familie på fire. Maden skal de selv sørge for, og stedets køkken er flot

udstyret. Alt fra æggebægre til pander og gryder er nye. 300.000 kr. er brugt på at købe nyt og lave om.

Senge og stole i lyst træ fylder værelserne. Møblerne i opholdsstuen er også nye, men lysekronerne fra de gamles tid hænger der stadig sammen med Skovsøen på væggen.

– En nat sov 58 gæster her. Normalt er stedet beregnet til 50. Værelserne ovenpå er vi først ved at få sat i stand nu, men de blev også brugt, når der var mange gæster, forklarer Povl Søndergaard Nielsen, der har haft en arbejdsuge på mere end 37 timer og siger, at det hører med, når de skal have det til at køre.

Nu er det igen hverdag og turist-sæsonen forbi. En lokal håndværker arbejder ovenpå i det ene badeværelse. Bestyreren har været i gang med hvid maling og dækkende strøg ovenpå. Men nu er der ikke mere at lave.

Hvad han nu skal rive i afhænger helt af aktiviterne på centret, der indtil videre passer sig selv.

– Jeg går hjemme ved lillemor, men er ansat igen, når der forhåbentlig sker noget til vinter, siger han, der har har lært en del svensk i løbet af sommeren.

Uden for sommertiden er det meningen, at centret skal fyldes af sportsklubber på træningsophold, lejrskoler og de lokale foreninger.

– I kælderen vil vi gerne have værksteder til foreningerne og omklædningsrum til sporten.

Holdene kan bruge fodboldbanerne ved skolen, lyder det fra centerlederen, indfødt og med flere kasketter på. 57 Han er kasserer i idrætsforeningen og i gang med er sin tredje periode i kommunalbestyrelsen. I den forbindelse er han også formand for kulturudvalget.

I politiker-rollen siger han om centret: De mindre samfund har brug for borgernes engagement og sammenhold. Det kræveer en indsats, og den er blevet ydet her i Vrensted. Jeg håber inderligt, at stedet kommer til at køre økonomisk fornuftigt.

Repræsentanter fra de 10 foreninger udgør Fondens Venner, der mødes for at drøfte mulighederne med stedet og deres ønsker. Vennerne kan give råd videre til bestyrelsen.

Vrensted AktivitetsCenter 2

Kilde: VT/Nordjyske juli 1992

Vrensted Aktivitets Center indvies juli 1992

VRENSTED:

Det nye Vrensted Aktivitets Center, som er indrettet i byens tidligere Alderdomshjem, og som officielt blev meldt klar midt på ugen, har fået en forrygende start.

Her op til weekenden dukkede 32 børn og voksne fra Aalborg-området op i centret for at holde ferie den kommende uge. De besatte hele under-etagen i den moderniserede bygning. hvor der på vandrerhjems-lignende betingelser kan holdes ferie til omkring halvdelen af den overnatnings-pris, som der ellers taget på egnen i højsæsonen.

Ud over de 32 havde et mindre selskab i forvejen lejet sig ind i centret, der har fået de mange ekstra gæster ved en tilfældighed. De 32 havde bestilt plads på en i Sønderjylland, men måtte forleden se sig om efter et andet ferie-sted, fordi der var opstået bygningsmæssige skader i lejren sydpå.

løvrigt kan kommunalbestyrelsesmedlem og kulturudvalgsformand Povl Søndergaard Nielsen, Vrensted,

nu smykke sig med endnu en titel. Nemlig center-leder. Han er blevet udpeget til at være daglig leder af det nye center i Vrensted.

Fonden, der er oprettet af en række lokale foreninger, med det formål at skabe aktiviteter i bygningen har nu indrettet den med 8 store, lyse værelser i stueetagen, 7 på første sal, et stort køkken og 4 tekøkkener. Desuden er der fortrinlige toilet- og badeforhold, en stor spisestue, opholdsstue, åben/overdækket terrasse samt dejlige udenoms anlæg.

Det er tanken, centret skal drives som udlejning for turister i sommerperioden, desuden træningsophold for fodbold-og håndboldspillere. Man har allerede nu aftaler med idrætsanlæg, ridecenter, svømmehal m.v.

Ejendommen som er et moderne vel indrettet feriecenter drives under navnet ”Vrensted Ferie Center”

 

Kilde. VT 28.02.1994

 

VRENSTED: Vandrerhjems-funktionen blev i 1993 den største aktivitet hos Vrensted Aktivitets Center, det forenings-ejede center, som er indrettet i det tidligere alderdomshjem i Vrensted. Men ikke alle intentionerne for drifts-året er blevet opfyldt.

Det fremgik klart af den beretning, som centrets formand Svend Aage Andersen afgav på den årlige generalforsamling. Trænings-ophold for sportsfolk har kun delvist opfyldt forventningerne. Belægningen har kun været halvdelen af den forventede, men der arbejdes på at forbedre den kommende sæson. Det har også knebet med at få fyldt op ved lejrskole-opholdene, men de besøgende har været yderst tilfredse, hed det videre i beretningen.

Svend Aage Andersen understregede, at centret opfylder et stort lokalt behov. Dels som hjemsted for de fester, som ikke har kunnet være i forsamlingshuset, dels som overnatningssted for gæster til Vrensted-familier. Desuden er centret i vinterhalvåret hjemsted for legestue, ungdomsklub og 4H, og der har været åbent husarrangementer med en række aktiviteter, bl.a. for pensionister.

Der har i årets løb været 2600 overnatninger foruden de nævnte aktiviteter. Men der har været stilstand i lange perioder, og der har været store etableringsudgifter med deraf følgende rentebyrde.

Formanden slog fast, at indtjeningen i år skal øges med 25 procent – og desuden skal der spares. Budgettet viser, at dette er muligt, hed det i beretningen Der blev udtalt tro på og håb om videreførelsen af centret, og dertil også et håb om fortsat opbakning fra foreningerne og beboerne. I modsat fald kan vi jo godt se alternativet. Og det er ganske klart, nemlig at vi ikke selv vil få indflydelse på centrets anvendelse, hed det alvorligt i afslutningen af beretningen.

AktivitetsCentret sælges

Centret har fungeret indtil 2011, hvor det var blevet besluttet at sælge det.

Centret Solgt pr. 01.01.2011. og aktiviteter ophørt.

 

Fonden ændrer  navn pr. 16.10.1999 til Vrensted Aktivitets Center Fonden, som støtter aktiviteter i Vrensted.

Fonden yder støtte til foreninger m.m. i Vrensted.