Morgengave

MORGENGAVE
Digteren Halfdan Rasmussen udgav en række “Tosserier” med et sandt guldkorn som “Livet er en morgengave” (udgivet i 1955), en sang som indeholder halvt skjulte hentydninger til salmen “Dejlig er jorden” af B.S. Ingemann.
Halfdan Rasmussens sang er optaget i Højskolesangbogen.
Digtet blev skrevet under “den kolde krig”, rettet mod dem, “som går og sysler med at sprænge kloden væk”.
Med Halfdan Rasmussens ord: “Mens de andre går og sveder for at gi hinanden lak, vil jeg pusle med rødbeder, selleri og pastinak”.
Halfdan Rasmussens “Livet er en morgengave” er en pacifistisk protest mod dem, som tror, at krig kan være en løsning.
Det er en skik, at en brudgom skænker sin brud en MORGENGAVE som tak for hendes hengivne kærlighed.
Siden de ældste tider har ordet “morgengave” været et meningsfuldt ord for de germansktalende folk.
Fyrsteægteskaber blev tidligere indgået som en besegling af en politisk alliance.
Et fyrsteægteskab, der byggede på gensidig hengivenhed, blev kaldt et “morganatisk ægteskab til venstre hånd” efter latin “matrimonium morganaticum”.
Dette juridiske udtryk lyder teknisk og fremmedartet i vore ører, men ordet er ganske enkelt og jordnært afledt af ordet “morgengave”!
Efter indgåelsen af et – supplerende – morganatisk ægteskab med en kvinde, som ikke havde “blåt blod i årerne”, gav kongen bruden en morgengave som kompensation for, at en eventuel kommende søn af dette ægteskab ikke har arveret til tronen.
Det sidste morganatiske ægteskab, som blev indgået i Danmark, var Kong Frederik den Syvendes ægteskab med Louise Rasmussen, som fik titlen “Grevinde Danner”.
Højborgerlige kredse i Danmark var skammelig nok lidt for “fine” til at tage Grevinde Danner til deres hjerte.
Grevinde Danner oprettede nogle år efter sin mands død “Frederik den Syvendes Stiftelse” med boliger for “fattige fruentimmer af arbejderklassen”.
Senere blev huset kaldt Grevinde Danners Stiftelse, nu blot Dannerhuset, som er et landskendt krisecenter for voldsramte kvinder.
Dannerhusets hjælp må føles som en kærkommen morgengave for disse hårdtprøvede kvinder.