Hulbakvej 107, Vrensted

 

matr. nr. 9-g Åsendrup by

Opført i 1938 som en statsejendom

opr. på 20 tdr. land, areal i 2018 er 8.580m2, så jorden er solgt fra

ejere fra

2004 Kim Geisler Kristensen

2001 salg

2000 salg

1950 Peter Andersen

Foto 1946
foto 2019