En Vittrup drengs barndom-arbejdsliv og fritid  

LEVNEDSBESKRIVELSE            

Mit navn er Søren Bak. Jeg er født den 24/11 1945 og er døbt Søren Bak Sørensen. Født på et lille husmandsbrug (Granly) i Vittrup på ca. 17 tdr. land. Udover mig var der min mor og far og storesøster. Foruden min søster havde jeg 3 voksne halvbrødre, idet min far havde været gift før, hvor moderen døde efter fødsel af den sidste. Min mor, der var alene med en dreng, efter at hun var blevet svigtet af sin kæreste, kom op til min far som husbestyrerinde. De blev så senere gift og fik min storesøster og mig. På ”gården” havde vi køer, grise, høns og 2 heste. Min far var meget involveret i Husmandsforeningen, hvorfor vi blev opdraget til at sige, at vi kom fra et husmandsbrug og ikke en gård. Vi leverede mælk til Vittrup Andelsmejeri og vi havde søer med små grise, der solgtes til slagteriet i Hjørring. Hestene blev brugt i marken til pløjning og andet markarbejde. Jeg hjalp til i marken med udtynding af roer, optagning af roer samt topning af roer samt med høsten af korn, ensilering m.m.

Om sommeren avlede min mor og far tidlige kartofler, jordbær og gulerødder, som far cyklede til Løkken og solgte i forretningerne. Det var meget populært og en en god forretning for familien. I højsæsonen havde vi mange af byens kvinder ansat i marken til jordbærplukning. Min mor og far gik rigtig meget op i haven, hvilket bevirkede at folk kom lang vejs fra for at se vores have, der også blev tildelt flere præmier.

Jeg startede min skolegang i Vittrup Skole ved lærer Christensen og frue. Senere kom jeg på Løkken Private Realskole, hvor jeg tog min realeksamen i 1962. Realskolens leder var Michael Sindbæk. Mens jeg var elev, blev jeg blandt andet undervist af Knud Holst i Engelsk og tegning. Jeg kunne rigtig godt lide Knud Holst. Jeg blev også i en periode undervist af en vikar ved navn Kirsten Højbye (politimesterens datter fra Hjørring). Hun blev senere gift med Knud Holst. Jeg husker en episode fra en af hendes timer, hvor der var en elev, der havde været for urolig og skulle have en lussing. Her var det nødvendigt med en skammel til hende for at hun kunne nå op og give lussingen. Vi var ikke altid lige søde og jeg husker, vi kunne finde på at spise et stykke kridt, hvorved vores stemmer blev lidt pibede, eller vi kunne lugte til nysepulver, hvorved alle drengene pludselig nøs på en gang.

Jeg gik på den tid meget op i idræt og var rimelig god til 100 meter løb og længdespring og deltog i de årlige idrætsstævner og vandt en del medaljer. Vi konkurrerede med blandt andet Pandrup og Aabybro Realskoler.

I de sidste 2 skoleår havde jeg job som bydreng i Løkken hos købmand Aksel Damgård. Det var jeg meget glad for. Jeg spillede også en del fodbold i Vittrup, hvor jeg også kom i bestyrelsen. Jeg var senere med til at etablere GVL ved en sammenlægning af Løkken, Vittrup og Gølstrup idrætsforeninger, og spillede herefter nogle år i GVL.

Jeg havde en faster og onkel samt 3 fætre i Vrensted (murermester Charles Andersen og hustru samt Kaj, Finn og Keld Martin). Derfor kom jeg meget til Vrensted specielt for at besøge Finn og han boede i en periode hos os, mens hans mor var indlagt på Hjørring Sygehus. Vi fulgtes så selvfølgelig ad til Løkken Realskole hver dag, indtil moren kom hjem igen. Noget før min konfirmation blev min far desværre alvorligt syg og fik tilkendt invalidepension, hvilket bevirkede, at ejendommen skulle sælges, Vi fik udstykket en grund fra vores jord og byggede et nyt hus i udkanten af Vittrup By.

Jeg blev gift med Tove i 1968. Hun kom fra en gård i Vennebjerg og jeg mødte hende i Bakholm Forsamlingshus, hvor vi så blev kærester. Ved giftemålet smed jeg Sørensen væk.

Vi boede flere forskellige steder og boede ved vores giftemål i en lejlighed på Sæbyvej i Hjørring, senere købte vi et hus på Skydebanevej og her blev vores ældste datter født i 1972. Hun kom med storken, idet den dagen før spankulerede rundt på jorden ved siden af vores hus. Herefter boede vi ca 3 år i lejlighed oven på Vendelbobanken i Bindslev, hvor vores yngste datter blev født i 1976.

Begge vores døtre er i dag lærere på Gøl og i Aalborg og er begge gift. Den ældste bor i Vraa og den yngste bor i Højene. Den ældste datter har en søn, som så er blevet far til en datter (oldebarn) Den yngste har fået 3 drenge (Den ældste studerer på universitet i Melbourne). Efter Bindslev flyttede vi til Højene (Skagensvej) og senere til Skovstjernevej i Højene. I 1995 flyttede vi til Lønstrup og har boet der siden.

Det var mit ønske efter endt skolegang at komme ud at sejle, men min far og mor ønskede jeg skulle have en læreplads i en bank eller ved kommunen, da man så var sikker på arbejde resten af livet.

Jeg søgte derfor elevpladser i alle banker i Hjørring og omegn, og var så heldig at blive valgt til en elevplads i Løkken Bank, der var en filial af Hjørring Discontobank. Senere Vendelbobanken og senere igen Jyske Bank, Løkken Bank lå der hvor Restaurant Søborg ligger i dag. Jeg startede der den 15/7 1962 lige midt i den mest travle tid i turistsæsonen. Det var på den tid, vi havde middagslukning og åben om lørdagen. Noget af det første man som elev kom til at lave, var at få udleveret 1 sæk med enører, der skulle tuttes (det var ikke det nemmeste at lave, det kunne nemt ende med, at alle mønterne endte på gulvet)

Jeg blev udlært sommeren 1965, og blev derefter valgt til soldatertjeneste. Jeg startede den 2. januar 1966 hos Dronningens Livregiment i Nr. Uttrup og skulle efter planen være soldat i 16. måneder. Tjenesten blev dog i løbet af sommeren nedsat til 14 måneder. Det bedste ved soldatertiden syntes jeg dog var, at vi fik ½ løn af banken i vores tjenestetid, hvoraf dog ¼ blev indsat til vi havde været ansat 1 år efter soldatertiden. Jeg var ikke den sødeste soldat, idet jeg havde flere 3 x 3-ere, hvilket var det samme som 3 gange vagt og 1 dages fri og så videre, Den sidste jeg havde af den slags, var for at få en af mine yngre soldaterkammerater til at ligge i min seng, når vagten havde stuesyn, hvor jeg så var på tur i Aalborg. Det blev opdaget og vi fik hver en 3 x3 er, men jeg nåede ikke at afsone min, da det var lige før min hjemsendelse.

Efter soldatertiden var jeg i forskellige afdelinger af Vendelbobanken, (Sindal, Taars, Østergade i Hjørring og Vraa. Jeg var i 3 år filialbestyrer i Bindslev og efterfølgende souschef 1 år i Vraa. Herefter blev jeg leder af en intern afdeling i Sindal i nogle år. Jeg nåede at fejre 25års jubilæum i 1987. Jeg var i en stor del af min banktid valgt som tillidsrepræsentant og var blandt andet med i de store forhandlinger vi havde med ledelsen i forbindelse med massefyringerne inden fusionen med Jyske Bank. Jeg var ligeledes i mange år valgt til bestyrelsen for vores fagforening Nordjysk Kreds.

Primo 1990 blev jeg ansat hos Advokaterne i Bryggergade, hvor jeg skulle være leder af en nyoprettet incassoafdeling for BRF kredit. De havde fået incassoen for det meste af Nordjylland med undtagelse af Aalborg Retskreds.  Området gik således fra Skagen i Nord over Sæby til Brønderslev til Fjerritslev. Arbejdet foregik både på kontoret og ude i retskredsene og besigtigelse af huse, der var truet af tvangsauktioner, Dette arbejde varede i ca 4 år, da der så kun var meget lidt incasso tilbage.

Herefter var jeg i kort tid ansat i Jelstrup Lyngby Sparekasse, nu Sparekassen Danmark. På dette tidspunkt søgte Realkredit Danmark 50 årige medarbejdere og jeg var så heldig at blive ansat sammen med 2 øvrige medarbejdere. Jeg skulle igen stå for incassoafdelingen. Her var jeg ansat i 3 år indtil afdelingen skulle flyttes til Midtjylland og dette flyt var jeg ikke interesseret i og blev derfor afskediget. Efter 1/2 åe som ledig fik jeg job som bogholder på Nordsøhøjskolen i Hirtshals indtil dennes konkurs nogle få år senere. Konkursen skyldtes mangel på elever og derfor manglende statstilskud.

Efter ca ½ år som ledig fik jeg ansættelse under Hjørring Kommune i hjemmeplejen på kontor, først  i Bispecentret og Fynsgade, senere i Sindal under Distrikt Øst. Juli 2008 gik jeg på efterløn og senere i 2010 på pension.

Herefter var jeg i nogle år seniorguide på Nordsøen Ocenarium. Jeg har i ca 10 år været ledsager for en handicappet, der havde fået sclerose i en tidlig alder og sidder i kørestol. Ham kører jeg til ridning, svømning, fysioterapi og andre ærinder. Jeg kører ham i hans handicapbus indrettet med lift, og han er for øvrigt tidligere bankmand, så vi kan få en hyggelig snak sammen. Dette job er jeg meget glad for.

Jeg har i løbet af årene været medlem af forskellige grupper, blandt andet var vi 4 par, der løb en gang om ugen i Tornby Klitplantage, og vi deltog sammen i Grundlovsløbet og nogle gange og Marselisborgløbet. Samtidig mødtes vi også en gang om året til socialt samvær i forbindelse med deltagelse i ø ture sammen. Ø turene foregår stadig, men ikke løb, kun gåture.

Vi er også medlem af en kortklub, hvor herrerne spiller whist og damerne hygger sig. Denne klub har eksisteret i rigtig mange år. Vi er alle 4 gamle bestyrelsesmedlemmer i Hjørring Fodbolddommerklub. Vi lægger penge i en kasse, hver gang vi spiller, og pengene bruges til ture og ophold. Vi har blandt andet været i Prag, Budapest og Krakow.

I 1970 tog jeg fodbolddommereksamen og har lige siden været aktiv dommer, og er det stadig. Jeg nåede at dømme i Jyllandsserien i nogle år, men i dag dømmer jeg alene 7 og 8 mands fodbold, men

er stadig glad for det. Jeg blev tidligt valgt ind som kasserer i klubben, da de mente, at det lige var et job for en bankmand. Af samme årsag blev jeg også meget ung valgt til kasserer i Vittrup Idrætsforening. Jeg har senere haft flere forskellige tillidsposter i dommerklubben bland andet kampfordeler og sekretær. Jeg blev i 2001 udnævnt til æresmedlem af klubben i Hjørring. Det startede med Hjørring Fodbolddommerklub. Vi blev for flere år siden slået sammen med Frederikshavn Fodbolddommerklub og hedder i dag Vendsyssel Fodbolddommerklub

Jeg har ligeledes også i mange år haft noget med Dana Cup at gøre. Næsten fra dens start var jeg medhjælp for den daværende kampfordeler og senere blev jeg chef for dommerpåsætningen og var det indtil for få år siden. Det var et meget stort men spændende arbejde, der startede med manuel påsætning og senere EDB. Der var på det højeste tale om chef for ca. 300 dommere, der kom fra det meste af verden, rigtig mange fra Tyskland, England, Norge, Finland og Holland, men også dommere fra fjernere lande. Det har givet mig en masse gode venner, som jeg stadig har kontakt med. For en del år siden var jeg sammen med en af mine hjælpere nede og besøge gode venner i Køln og Düsseldorf, som vi var blevet inviteret af. Jeg har deltaget i rigtig mange ture sammen med kollegaer fra Dana Cup til blandt andet VM i Frankrig, Florida og mange gange til London.

Det var vist nogenlunde, det jeg har at fortælle.

Lønstrup, den 4. februar 2024

Søren Bak