En 50 års fødselsdag og et sølvbryllup – gæster er næsten hele sognet

Det var helt almindeligt i sognet, at når der var noget der skulle fejres, så indbød man næsten hele sognet med til fest, det var også tilfældet hos Lilly og Anker Nielsen,  “Koldbrolund”, Kongsengene, Vrensted. år 1959 eller 60.

Koldbrolund efter brand i 1959

Lilly og Anker Nielsen var kendte personligheder. Anker Nielsen havde sæde i mange bestyrelse, var vurderingsmand for Kreditforeningen og sad i det daværende sogneråd for Vrensted-Thise Kommune. Lilly var hjemme for at passe de mange børn, der kom 12, og hun tog stor del i arbejdet på gården, ligesom børnene måtte hjælpe til med forefaldende arbejde.

Med tilladelse fra børnene vises her en kavalkade af skønne billeder af mange af sognets beboere. Jeg har kun påført billederne navne på de personer jeg kender og kan huske. Modtager gerne tilføjelser.

Dog startende med et skønt billede af mor Lilly med alle sine 12 børn

Her står mor Lilly med alle sine 12 børn f.v. Ingrid, Lis, Børge, Ella, Ole, Grethe, Henning, Gitte, Karen, Svend, Aksel, forrest Bruden Bodil og mor Lilly

Anker E. Nielsen’s 50 års fødselsdag i 1959 som blev holdt hjemme i laden

Lilly og Anker Nielsen ved Ankers 50 års fødselsdag 1959 .

 

f.v. kæmner Laursen, herefter Ulrik Jørgensen og kone,
Kirsten Jægerum stående, f.v. gdr. Harald Mørk, gdr. Poul Hansen, ??, Petra Nielsen, Boline og Johan Nielsen, der skåles i snaps
f.v. Ida og lærer Elith Madsen
f.v. nr.1 Rosa Pedersen 2 Ida og Ejnar Andersen, Bådstedhede herefter nr. 4. og 5 gdr. Kristian og Anna Jægerum
f.h. nr. 1 Niels Sloth, Bådstedhede, 2 gdr. Aage Aaris, Bådstedhede, 3, Anton Nielsen, Libak, 4 og 5 Karl Pedersen og frue Kongsengene 6. fru Åris
f.v. nr. 2 gdr. Frants Jensen, Filholm, Herdis Laursen, gdr. Chresten Rendbeck, “Holmen”, kæmner Laursen serveringsdame, Kirsten Madsen, Libak
sønnen Ole Hyldgaard stående nr. 2 f.v. Niels Sloth, Bådstedhede
f.v. nr. 4 Elin Nielsen ved sin far vognmand Reinholdt Nielsen bror til Anker Nielsen
f,v, nr. 2 gdr. Aage og Emma Jensen, Søengene, 4. Anna Frederiksen, 5. Karen Pedersen, 6 Harald Frederiksen, alle Bådstedhede
nr. 2 fv. syerske Ragnhild Westergaard
f.h. 1 Poul Jensen, 2 Kristian Poulsen, 3og4 Marie og Niels Andreas Nielsen, Ankers forældre og Sidst Børge Hyldgaard
der manglede ikke noget på bordene, her Chresten Rendbeck, Holmen, som kunne være en bestemt herre, men også spasmager. fv. sognerådsformand Frants Jensen, Filholm, Herdis Laursen, Chr. Rendbeck og kæmner Laursen
f.v. kæmner Laursen, Ulrik Jørgensen og frue
Så godt som altid var fru Frandsen i køkkenet omgivet af serveringspersonale : f.v.nr 1 Ellen Wittrup, 2 Marie christensen, 3 Jytte Jensen, Udflytterne 4 Marie Frandsen, Kirsten Jægerum, 7 Kirsten Madsen, 8 arne Pedersen, 9 Niels svenningsen, 10 Kirsten Hyldgaard, 11 Ole Hyldgaard Nielsen

 

Herunder billeder fra Lilly og Ankers sølvbryllup i 1960 i Vrensted Forsamlingshus hvortil endnu engang det meste af sognet var indbudt. Det var meget almindeligt at man dengang holdt så store komsammen, det var familien, naboerne, forretningsforbindelser og andet godtfolk fra Vrensted

Lilly og Anker med børnene
Lilly og Anker med børnene
fra højre  Chresten Rykind, Poul Hansen og frue, Lærer Madsen og  Ida Madsen og sidst Åse Mikkelssn
f.v. Hans Juhl Hansen nr. 2 barber Villy Romedahl, slagter  Knud Haugaard Mortensen og frue, Kirsten Romedahl

 

f.h. uddeler Kjeldsen og frue, kæmner Laursen og frue
f.v. ?, nr. 2 Emma og Aage Jensen, Søengene
f.h. pastor Mikkelssn, gdr. Niels Østergaard, gdr. Peter Stadsvold
f.v. Søren Sørensen,  “Kærgaard”, Kresten og Anna Jægerum
f.h. nr. 3 Augusta Westergaard
Klavs Johanne, datteren Thea, Valdemar og Rosa Pedersen, Marie og Gerhard, Gunnar Gade
f.v. Elna Mørk, gdr. Ulrik Jørgensen og frue
f.v. murermester Svend Nielsen, smedemester Per Hvarregaard, Erna Nielsen, fru Hvarregaar
f.v. ?, nr. 2 ringer og graver Chr. Gade og Anine Gade
Yderst til højre, brodereren Reinholdt Nielsen, herefter Vagn fra Alderdomshjemmet
I midten, gdr. Marius Christiansen

f.h. Else Sørensen, Cecilie Christensen stationsforstander, sognefoged Christensen,Søren Sørensen, Kristian Jægerum
længst th. gdr. Madsen, Libak med front mod fotogfrafen
fv. nr. 3, stations Christensen, frode, Johanne, Thea, Valdemar, Rosa

 

f.v. Axel Nielsen, Edith Nielsen, fru Roden,?, Morten Roden
I midten traktor Charles og frue tv,
I midten gdr. Aage Aaris yderst tv. fru Aaris

Her i forsamlingshuset hele serveringsholdet sammen med fru Frandsen f.v. Kirsten Tilsig, Ninna Lifland Kjær, fru Frandsen, Anna Nielsen, Nelly, Kirsten Jægerum, midten f.v. Ellen Wittrup., Lis Westergaard, Birthe Romedahl, Margit Nielsen, Kirsten Madsen, bagerst f.v. Kirsten Hyldgaard, Birgit Stadsvold, kontrollen, Poul og Arne Pedersen

 

Medhjælpere  om morgenen Yderst th. Martha og Vagn bestyrer på Alderdomshjemmet.