En børnerig familie – Familien Hyldgaard Nielsen, Kongsengene, Vrensted

Familien Lilly Hyldgaard Nielsen og Anker E. Nielsen, ”Koldbrolund”, Kongsengene, Vrensted, der fik 12 børn

Koldbrolund foto fra ca. 1946

Lilly Hyldgaard, født i 1913 i Horsens Hammer sogn, er opvokset på gården ”Søndergaard”

Lillys hjem, Søndergaard i Åsendrup

i Åsendrup, sammen med sine 11 andre søskende.  Hendes mor og far flyttede til “Søndergaard” i 1916, da de købte denne ejendom, efter at de havde solgt deres ejendom i Langholt som faderen havde overtaget efter sine forældre.
Faderen døde i 1923 kun 59 år gammel og efterlod sig kone og 12 børn. Moderen døde i 1951 i Vrensted.

Anker Elmer Nielsen, født i 1909 i Vrensted sogn, er opvokset på Åsendrup Kær, Vrensted

Ankers hjem på Åsendrup kær

i en søskendeflok på 4
Faderen drev en mindre ejendom og havde lidt arbejde ved siden af om sommeren med kreaturpasning.
Anker E. Nielsen døde i 1970 blot 61 år gammel.

Lilly og Anker blev gift i Vrensted Kirke i 1935 og etablerede sig på Kongsengene på ”Koldbrolund” som de købte også i 1935.

“Koldbrolund” -Gårdmaleri fra ca. 1950
Fra bogen Vort sogn med landbrug ca. 1955, alle børn er ikke født ved bogens udgivelse.

Ejendommen var på 12 ha, som de efter købet, ved flid og dygtighed formåede at udvide flere gange.

Gennem de næste mange år kom der en stor børneflok. Ikke mindre end 12 børn kom der til på 22 år alle er nævnt herunder:

Her familien fotograferet før de tre yngste blev født

Lilly og Anker E. Nielsens fik 12 børn som alle er nævnt nedenfor:

Her står mor Lilly med alle sine 12 børn f.v. Ingrid, Lis, Børge, Ella, Ole, Grethe, Henning, Gitte, Karen, Svend, Aksel forrest bruden Bodil og mor Lilly

 

Ingrid Hyldgaard Nielsen f. 1934 d. 2003 var bosat i Hirtshals. Hun blev tidligt gift og bosatte sig i Hirtshals med sin mand.
Her er 5 børn

Ella Hyldgaard Nielsen f. 1935 d.2018. Hun blev gift og bosatte sig i Gunsølille, hvor de havde et landbrug.
Her er 3 børn

Henning Hyldgaard Nielsen f. 1937. Han blev gift og er bosat i Vrensted. Han bestyrede en stor minkfarm i Løkken.
Her 4 børn

Ole Hyldgaard Nielsen f. 1938. Han blev gift og er bosat i Vrensted. Han var chauffør og kørte gennem mange år med minkfoder.
Her er 2 børn

Grethe Hyldgaard Nielsen f. 1939 er bosat i Vrensted. Hun blev gift med en landmand. De etablerede sig med en ejendom på Kongsengene.
Her er 4 børn

Lis Hyldgaard Nielsen f. 1944. Hun blev gift og de bosatte sig i Skøttrup.
Her er 3 børn

Karen Hyldgaard Nielsen f. 1972. Hun blev gift og de bosatte sig i Hirtshals.
Her er 3 børn

Aksel Hyldgaard Nielsen f. 1948. Han blev gift og var bestyrer af en minkfarm i Hørby.
Her er 2 børn

Bodil Hyldgaard Nielsen f. 1951. Hun blev gift og er bosat i Nr. Halne.
Her er 4 børn

Svend Hyldgaard Nielsen f. 1953. Han blev gift og er tømrer og er bosat i Løkken.
Her er 2 børn

Børge Hyldgaard Nielsen f. 1954. Han er gift og nu bosat i Løkken. Han har tidligere drevet et landbrug i Åsendrup.
Her er 3 børn

Birgit Hyldgaard Nielsen f. 1956 . Hun er gift og bosat i Hjørring. Hun er uddannet pædagog.
Her er 2 børn.

Anker Nielsen var en udadvendt person og som ung landmand vandt han snart stor respekt på egnen og han fik gennem årene adskillige tillidsposter. I mange år var han medlem af Vrensted-Thise Sogneråd,

Her tv. Anker Nielsen og Chresten Rykind i sognerådssalen på Kommunekontoret

vurderingsmand i Jysk Husmandskreditforening, havde forskellige formands- og bestyrelsesposter indenfor husmandsforeningen, mejeri og- andelsforetagender.

Den store børneflok voksede op i et trykt og varmt hjem og de fleste af børnene har været vant til, at skulle give en hånd med i det daglige arbejde på gården. Der kørtes en mælketur til Vrensted Mejeri og den fik de ældste af drengene lov til at køre.

Ved Ankers 60 års fødselsdag i 1969

Efter Anker Nielsens død i 1970 drev Lilly gården videre indtil 1976 hvor den blev den overdraget til en søn. Ejendommen er i dag solgt og lagt sammen med en anden ejendom.

De sidste mange år boede Lilly i hus i Vrensted, indtil sin død i 1999.

Hun oplevede at se alle sine børn komme godt i vej. Desuden oplevede hun at se sine 38 børnebørn og 45 oldebørn.

Lilly var en gæstfri og afholdt kvinde, som havde mange besøg af venner og familie genne årene, samtidig deltog hun i aktiviteter i Vrensted.

Lilly Hyldgård Nielsen, blev enke i 1970.

I Vendsyssel Tidende kunne man læse:

Min kære mand, vor gode far, svigerfar og bedstefar, Anker Elmer Nielsen er stille sovet ind.
Vrensted d. 12 november 1970.
Lilly Hyldgård Nielsen,
Børn, Svigerbørn og børnebørn.

Begravelsen foregår i stilhed fra Vrensted kirke lørdag d. 14 november 1970 kl. 14.

Senere kunne man læse:

Vurderingsformand Anker Elmer Mielsen er død, 61 år. Allerede som ung landmand, vandt han sig hurtigt en position på egnen, var bl. a. i mange år medlem af Vrensted- Thise sogneråd, formand for Husmandsforeningen og havde bestyrelsesposter i mejeri-og andre andelsforetagender. I mange år var han vurderingsformand i Jydsk Husmands Kreditforening.

Om sin barndoms minder har Lilly nedskrevet følgende og fortæller :

Ja, jeg vil prøve om jeg kan drage lidt frem fra jeg var barn, måske I kan have glæde af det engang, jeg har kun gode og lyse minder. Vi blev ikke overvældet med nogen ting, men med kærlighed. Jeg husker bedst fra den gang jeg skulle begynde i skolen jeg tror det var i 1920, og det var jo d. 1. april dengang, og vi skulle helst kunne de små bogstaver, og også skrive tal og det havde jeg også fået lært. Jeg havde fået ny taske, så jeg var stolt, og mor havde syet nyt livstykke til mig, og det var jeg også meget glad for, vi var jo i lange strømper og skulle have noget at holde dem oppe med. Min kjole kan jeg ikke rigtig huske hvordan så ud, Jeg tror ikke far eller mor var med mig, jeg skulle følges med de store der gik i skole dengang, og vi skulle møde kl. 9 om morgenen, men jeg har aldrig været glad for at gå i skole, for jeg var meget optaget af hvad som skete derhjemme, særlig til julen, det var en meget lykkelig tid, der slagtedes gris og næste dag skulle vi jo lave blodpølser og så ville jeg jo helst være med, jeg ville så gerne holde tarmene. Mor lavede en blodpandekage, og vi skulle også bage småkager, det var virkelig skønt, det var jo ved petroliums lampens skær, eller tælle lys, for vi lavede også lys dengang og bryggede øl, og der skulle også bages rugbrød og sigtebrød i den store ovn, og til sidst kom pebernødderne ind, så stod de natten over, Den 22 december skulle vi helst slagte gæs og ænder, der var altid en 20 til 25 af hver slags, det var et meget stort arbejde, men der kom jo altid naboer og hjalp til, så det gjorde ikke så meget vi var sent færdig, alle var glade og tilfreds, Anine og Niels Jensen, Bagterp kom også d. 22 december, det var jo fars fødselsdag og de blev de også ved med efter far var død. Juleaften oprandt, og det var altid de store der skulle pynte juletræet, vi små måtte ikke se det inden det blev tiden, men vi kunne jo se ind ad nøglehullet i døren, Julemiddagen var jo mest gås eller and, ja vi fik jo også risengrød med hjemmebrygget øl til.
Ja, jeg er vist gået helt i stå med at skrive, så i dag har jeg tid, jer sidder helt alene, så kommer minderne frem, jeg har siddet og læst en god bog, det var også om gamle dage, og det er som jeg har oplevet det fra jeg var barn, så derfor elsker jeg at læse sådan en bog, nå nok med det, jeg blev ikke færdig med at fortælle om min juleaften, da jeg var barn. Vi havde altid et stort jule træ, det skulle helst nå loftet. Vi lavede selv vores julepynt, det bestod af roser, kurve, kræmmerhuse, enle og mange lys, det var meget smukt, men som sagt vi måtte ikke se det før vi var færdig med at spise og vaske op, men så kom det store øjeblik at døren blev lukket op, et væld af lys og stjernekaster kom os imod. Men den højtid der var over juleaften dengang får vi aldrig igen der er ingen der har tid til det, det er bare noget derskal overståes. Vi fik dengang en pakke hver, der bestod af et par strømper og et par bukser, der ud over har jeg engang fået et lille vaskekar og vaskebræt med tøjsnor og klemmer . I dag får de så mange gaver at de slet ikke er glade, nej da jeg var barn, da var det jul, jul er ikke som den har været og bliver det heller aldrig. Ja det var det, men der er jo meget mere jeg kan skrive om fra jeg var barn. Vinteren var virkelig dejlig selv om der var mere vinter dengang end nu om dage, ja vi måtte hjælpe til, både store og små, og det både inde og ude i stald og lade, da skulle vi jo tærske, så da skulle vi jo hjælpe til alle sammen, dem der kunne, Det var det værste vi piger vidste, for vi skulle træde i halmen, vi tænkte tit, bare det kunne gå i stykker, det var jo store grebfulde drengene kunne tage, og der var langt til det inderste af et gulv, og der skulle vi gå od træde det sammen for at der kunne være noget, så vi blev hurtigt træt i benene, men ellers havde vi det hyggeligt om vinteren. Vi sad altid en time i tus mørke, for der skulle spares på petroliumen, det var lykkelige timer. Kl. 5 skulle der laves aftensmad, vi spiste kl. 6 og det var stuede kartofler og flæsk, kogt mælk og rullepølsemad og hvad der ellers var af pålæg, et godt fårelår, vi fik også meget rugbrød med puddersukker og kærnemælk. 

Her Lilly stående på trappen th. ved sit hus på stationsvej 2, Vrensted

Lilly Hyldgaard Nielsen døde i 1999, der blev skrevet følgende nekrolog i avisen:

Lilly Hyldgaard Nielsen, Sct. Thøgersvej 2,Vrensted, 86 år.
Lilly Hyldgaard Nielsen var født i Langholt, men som barn flyttede hun til Åsendrup, hvor hendes forældre købte ”Søndergaard”. På egnen mødte hun også sin senere mand, Anker Nielsen.
Da parret blev gift i 1935, købte de et husmandssted på Kongsengene. Her hjalp Lilly Nielsen i mark og stald, og hun sørgede for, at de 12 børn, der efterhånden kom til, fik en tryg og god opvækst. Da Anker Nielsen kom i sognerådet og tillige blev vurderingsmand, fik Lilly Nielsen endnu mere at se til derhjemme.
I 1970, da Lilly Nielsen mistede sin mand, blev hun boende på ejendommen, og ved sønners hjælp drev hun den videre. I 1978 afhændede hun gården og købte hus i Vrensted. Også her faldt hun godt til og tog del i mange lokale aktiviteter. Hun var en flittig gæst i pensionistforeningen, og hun lærte at male på porcelæn.
Allerbedst befandt Lilly Nielsen sig dog, når hun kunne samle den store familie.
Hun var familiens samlingspunkt
Hun efterlader 12 børn, hvoraf de 11 bor i Nordjylland og én boede på Sjælland, samt 38 børnebørn og 45 oldebørn.

Gravsted på Vrensted Kirkegaard

juni 2019-jens otto madsen