Stiftelsen Ane Maries Hus, Vrensted

Ved donation fra sagfører Anders Olesen, Nørresundby
dødsbo, oprettes en fundats for stiftelsen “Ane Maries Hus”.

Anders Olesen ønskede før sin død i 1929, at oprette den, til taknemlig erindring om sin moder, Ane Marie Christophersdatter, Vrensted.
Hans 3 arvinger:
Frøken Johanne Olesen, Fru Petrea Pilgaard og
Tscherning Olesen
opretter den 27. november 1935 fundats til stiftelsen “Ane Maries Hus”
Indtægter fra 4 ejendomme går til drift af Stiftelsen..

Høkerstedet
Thøgerstedet
Garderstedet
Lille Knudsgaard
Tre gravsten ved Vrensted kirkes sydmur. Længst til venstre anders Olesens forældre, Ole Andersen og Ane Marie Cristophersdatter. I midten bror Christopher og til højre Anders Olesen. De to sidste gravstene skabt af Hansen Jacobsen.

Klik på link:

Ane Maries Hus-historier om