“Voldstedet” ved Rørbæk på Bådstedhede i Vrensted

 

Voldstedet “Slottets fortid”, ved  Rørbæk på Bådstedhede

Et voldsted eller borgbanke er rester af en borg eller et forsvarsværk fra oldtiden, middelalderen eller de tilstødende perioder. Der er fundet over 1.000 voldsteder i Danmark. De ligger som regel, hvor landskabet gav en naturlig hjælp til opbygningen, for eksempel ved en bakke og ofte i tilknytning til en sø eller et vandløb.

Mange voldsteder ligger ved en vandgrav eller opdæmmet sø, som samtidig kunne fungere som mølledam ved en vandmølle. Voldstederne og de tilknyttede borganlæg blev kontrolleret af kongen og hans allierede samt velstillede private, og vandmøllerne indgik i de produktionsanlæg, der var tilknyttet borgen og dens landbrugsdrift, kvægavl, småproduktion, m.m. De fleste voldsteder er anlagt på naturlige højdepunkter, og vandgrav eller opstemmede søer er anlagt senere.

Anlæggelsen af voldsteder på højdedrag er kendt fra oldtiden og den danske vikingetid. I den kongeløse tid (1332-40) foregik en stærk privat bygningsaktivitet i adelige magtfulde grupper. Som et modtræk iværksatte Margrete 1. i 1392 et forbud mod bygning af private borganlæg, som med enkelte undtagelser (af især kirkelige borganlæg) blev opretholdt til Kong Hans ophævede det omkring 100 år senere.

Claus Krogh Madsen skriver:

Mht. “Slottet”, så er det et voldsted. Dvs. en mindre borg opført i træ, jordvolde og voldgrav. De fleste er opført i 1300 tallet af stormænd/riddere med jordbesiddelser i området. Formålet var dels stormandens personlige sikkerhed, men også at holde bønderne i skak. På den tid var kongemagten svag og pantsatte landet til Holstenske grever som indrev deres tilgodehavende ved at beskatte bønderne. Derfor var tiden præget store spændinger mellem bønderne og disse fremmede herremænd. Slottet kan nogle år ses på luftfotos. Det er de to firkantede aftegninger inden i hinanden tv. for midten af billedet.

Klik på artiklerne  og billeder for at læse mere

Der har været udgravninger foretaget af Vendsyssels historiske museum

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.