Børglum Kloster

Smukt ligger Børglum Kloster på en bakketop  med vidt udsyn over Vendsyssel, mod syd og vest.

Børglum set fra Vrensted, ligger smukt på en bakketop

 

Hovedgårde i Vendsyssel som har været tilhørende Børglum Kloster

Omådet mellem Børglum Kloster og Limfjorden med angivelse af middelalderlige lokaliteter ved Ryå og Ingstrup Sø. Før i tiden var Store Vildmose et næsten ufremkommeligt område, derfor fik Ryå en særdeles stor betydning for varetransport til og fra VestVendsyssel og Vrensted området ved Ingstrup Sø.

Børglum Kloster, Børglum Sogn, Hjørring Kommune) er en tidligere kongsgård, kloster og hovedgård, der stammer fra begyndelsen af det 12. århundrede. Bygningen i sin nuværende form er fra ca. 1220.

Fra Vrensted By, når man kigger mod nord, har man altid kunnet se Børglum Kloster, der ligger så flot på Børglum Bakke hvorfra der er en fantastisk udsigt ud over landskabet mod alle fire verdenshjørner.

Mange af gårdene i Vrensted har i tidernes morgen hørt under Børglum Kloster.

Nogle ejendomme i Vrensted blev omkring 1850erne solgt til selveje. Senere blev mange ejendomme i Vrensted omkring år 1900 frastykket Børglum Kloster og solgt til forpagterne.

 

Fra møllen en storslået udsigt til Vesterhavet og og området omkring møllen

Børglum Kloster Mølle ligger på en bakke nogle få hundrede meter fra selve klostret og ca. 5 km øst for Løkken og ca. 4 km nord for Vrensted. Den oprindelige mølle blev bygget i 1860. Den brændte i 1890, hvorefter den eksisterende mølle blev opført.

Modsat andre møller, står Børglum Kloster Mølles vinger altid i kors, når møllen ikke arbejder. Det har de gjort siden den 26. september 1942, til minde om faldskærmssoldat og frihedskæmper Christian Michael Rottbøl, fra Børglum Kloster, der blev dræbt af det danske politi.

Møllen blev restaureret i begyndelsen af 2000-tallet og er funktionsdygtig. Der er bevaret en del mølleinventar bl.a. kværn, kageknuser og havrevalse.

Børglumkloster i det flade vestlige Vendsyssel, var oprindelig kongsgård. Klostret blev stiftet i 12.årh. og var katolsk bispesæde frem til reformationen. Den sidste bisp (1519-36) var ‘Stygge Krumpen’, der var berygtet for sin livsførelse og er skildret i Thit Jensens farverige roman med samme titel.

Møllen ejes privat og kan kun ses udefra. (2005)

Børglum Kloster

Børglum Kloster
Først nævnt/oprettet
1200-tallet
Opførelse afsluttet
1754

Areal
Børglum Kloster Gods er på 445 hektar med Rykind
Areal år
2017
Første kendte ejer
Kronen
Første kendte ejer (år)
1086
Nuværende ejer
Hans Henning Rottbøll
Nuværende ejer (år)
1984
Adresse
Børglum Klostervej 255
9760 Vrå

Klostret ligger ca. 5 km øst for Løkken og 4 km nord for Vrensted.

Klostret tilhørte præmonstratenserordenen (de hvide brødre) indtil reformationen i 1536. Ved reformationen blev klostret inddraget af kronen og forlenet til adelsmænd og gejstlige. Den sidste katolske biskop var Stygge Krumpen. Senere blev klostret af Christian 4. henlagt under det nyoprettede ridderakademi i Sorø.

I 1669 blev klostret mageskiftet til kansleren Peder Reedtz.

En væsentlig ejer var justitsråd Frederik Kiærskiold, der ejede Børglum Kloster 1715–38 og var gift med Inger født Pop. Han ombyggede kirken i 1722 og forsynede den med det eksisterende rokokoinventar i 1734. Parret havde kun datteren Christiane Marie Kiær de Kiærskiold (1714-1760), der først ægtede Johan Henrik Rantzau og siden Laurids de Thurah, hvorved Børglum Kloster kom i de to mænds besiddelse. De Thurah blev ejer i 1750 og foretog i årene 1750 til 1754 adskillige ændringer på bygningerne, der blev gjort mere regulære i tråd med barokstilens krav om symmetri. Samtidig lod han opføre et kostbart epitafium over sig selv i klosterkirken. Han kom dog aldrig til at hvile her, men er begravet i København.

Siden 1835 har klostret været i slægten Rottbølls eje. I parken findes en mindesten over modstandsmanden Christian Michael Rottbøll, der blev dræbt 1942. Han ligger begravet i parken.

Sankt Bodils kilde ligger lige nord for møllen ved Børglum.

I dag er klosteret indrettet som museum om stedets historie og med skiftende relevante temaudstillinger. I den permanente udstilling findes den eneste broderede kopi af Bayeuxtapetet i fuld størrelse.

Et område på 65 ha omkring klosteret blev i fredet i 1958.

Børglum Kloster Gods er på 445 hektar med Rykind i Vrensted

Ejere og ansvarlige ved Børglum Kloster

(1086-1135) Kronen
(1135-1185) Børglum Bispestol
(1185-1536) Præmonstratenserordenen
1536 Kronen (prior Niels Lauridsen)
1540 lensmand Albert Andersen Skeel
1557 lensmand Frands Eriksen Banner
1574 lensmand Erik Nielsen Kaas
1579 Lensherre Gotslaf Budde, frit på Livstid som kongelig skænk, død 1622.
1622 Sorø Akademi
1623 Sorø Akademi – Just Høg (Banner)
1640 Sorø Akademi – Henrik Ramel
1649 Sorø Akademi – Falk Henriksen Gøye
1653 Sorø Akademi – Jørgen Rosenkrantz
1665 Jørgen Rosenkrantz
(1669-1689) Peder Reedtz
(1689-1699) Christian Reedtz
(1699-1716) Dronning Charlotte Amalie (Kong Frederik IV)
1715 Prinsesse Sophie Hedevig
1716 Christian Georg von Møsting
1716 Frederik Kjær (senere Kiærskjold)
(1719-1738) Frederik Kiær de Kiærskiold
(1738-1740) Inger Pop gift de Kiærskiold
(1740-1742) Christiane Marie Frederiksdatter Kiærskiold gift (1) Rantzau de Thurah
(1742-1748) Johan Henrik Rantzau
(1748-1750) Christiane Marie Frederiksdatter Kiærskiold gift (1) Rantzau de Thurah
(1750-1756) Lauritz de Thurah
(1756-1770) Jens de Poulson
(1770-1801) Grev Marcus Gerhard Rosencrone
(1801-1802) Jørgen Pedersen Quistgaard
(1802-1804) Niels Friderichsen Hillerup / Arent Hassel Rasmussen
1804 Niels Friderichsen Hillerup
1819 Elisabeth Dyssel Jespersen
(1835-1894) Christian Michael Rottbøll (f. 1805)
(1894-1910) Jens Michael Rottbøll (søn)
(1910-1928) Christian Michael Rottbøll (minister) (bror)
(1928-1953) Henning Rottbøll (søn)
(1953-1984) Henning Nicolay Rottbøll (søn)
(1984-) Hans Henning Rottbøll (søn)

 

Forfatter: Jens Otto Madsen

Født og opvokset i Vrensted

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.