Povl Søndergaard Nielsen, en meget aktiv mand i Vrensted

Povl, en “Ildsjæl” i Vrensted

img_1255
Povl Søndergaard Nielsen, f. 1939, d. 2013

Om meget få kan man sige, at de virkelig har rod i deres hjemsogn. Det kan man om Povl. Han er født og opvokset i Vrensted ligesom sine forældre. Han har boet i Vrensted hele sit liv – som forældrene –  og han fulgte også den kommunalpolitiske arv op efter bedstefaderen, afdøde Søren Nielsen, der i en lang årrække var byens Sognefoged og i 29 år var medlem af daværende Vrensted-Thise Sogneråd. Havde Poul og ægtefællen Anna boet på den vej, som i Vrensted er opkaldt efter bedstefaderen, havde tingene været 110 procent Vrensted’sk. Men Anna og Povl byggede nyt hus på Anders Olesensvej 10, Vrensted, hvor de tre børn voksede op.

Voksenlivet startede med et landmands-liv efterfulgt af et landbrugsskoleophold, men det blev nu til et job hos en murer undervejs til et arbejde hos Vraa Andels afdeling i Vrensted, hvor han iøvrigt arbejde mere en 25 år.

img_1496

Jobbet blev trapper ned til halv tid, da han  i 1981 blev valgt ind i Løkken-Vraa Kommunalbestyrelse valgt på en borgerliste hvor han sad i tolv år, heraf otte år som Kulturudvalgsformand. Det var han selvfølgelig for hele kommunen, men der ud over var det først og fremmest Vrensted og dens borgere, han varetog interesserne for. Politiske venner og modstandere accepterede det og indrømmede samtidig, at Poul fra Vrensted, gør det godt og entusiastisk for sin hjemby.

img_1508img_1509

Povl har haft et utal af tillidsposter, hvor meget af fritiden er gået til. Formand for Vrensted Møllelaug,

img_1497

næstformand i forsamlingshuset, mangeårig formand og kasserer i Vrensted Idrætsforening. Han blev valgt ind i repræsentantskabet for Løkken Sparekasse, Vendsyssel Historiske Musem, og fik sæde i repræsentantskab og bestyrelse for Brønderslev og Oplands Elforsyning i Brønderslev.

Vrensted Alderdomshjem var blevet nedlagt og en række foreninger i Vrensted var gået sammen om at købe det og oprettede en fond med det formål at skaffe aktiviteter i bygningen, som  blev renoveret og moderniseret og fik navnet Vrensted Ferie Center.  Først i 1992 blev Povl så ansat som Centerleder og daglig leder. Der kom igen liv i bygningen med udlejning til turister og udlejning til fodbold-og håndboldspillere der kunne benytte boldbanerne i Vrensted.

img_1285
Vrensted Ferie Center, som Povl blev daglig leder af

img_1483

img_1495

img_1280
Boldbanerne som lejerne kunne benytte ved side af skolen og centret

Povl’s hjerte bankede for Vrensted Idrætsforening V.I. Han lavede et utroligt stort stykke arbejde. Han var med i alt, spillede selv i ungdomsårene på Vrensteds førstehold i fodbold og håndbold. Var medinitivtaver til opførelse af det nye klubhus, de nye boldbaner og lysanlæg, så man kunne træne hele året. Han var med i årene hvor man holdt de månedlige “baller” i forsamlingshuset, arrangeret af Idrætsforeningen. Han var med overalt og var det man i dag kalder en “Ildsjæl”, alt sammen bakket op af familien som også aktivt tog del i livet i Idrætsforeningen.

img_1510
Vrensted Idrætsforening, indvielse af det nye klubhus, Formand Povl Søndergaard og borgmesteren
img_1511
img_1512
Det nye klubhus i Vrensted Idrætsforening en realitet
img_1515
Så skal der laves penge til Vrensted Idrætsforening
img_1498
Povl skifter formandskasketten i Vrensted Idrætsforening ud med en post som alm. bestyrelsesmedlem

Povl var en Vrensted dreng om en hals.

 

Jens Otto Madsen 2016

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.