Købmand Asta og Carl Larsen, Øster Heden, Vrensted

Kilde: VT 1969

80 år (i 1969) og er stadig aktiv i sin købmandsforretning, men forretningen lukkede dec.1971.

Købmand Carl Larsen, Vrensted østre hede, fylder fredag 80 og hans hustru fylder i dag 75 år.

Her Asta 75 år og Carl Larsen 80 år ved disken i 1969

For mange mennesker er drømmen om en pensionisttilværelse det drivhjul, der holder det hele igang i et langt, arbejdsomt liv.

Ikke alle har det på den måde. slet ikke købmand Carl Larsen, Vrensted, østre hede, som på fredag fylder 80 år. Han er stadig aktiv, og hans eneste medhjælp i forretningen er hustruen, Asta Larsen, som i dag fylder 75 år. Heller ikke hun kunne tænke sig at bytte tilværelsen med de mange daglige pligter og travlheden i forretningen med pensionistens tilværelse med megen tid til alle mulige gøremål.

Købmandsforretningen med kolonial og foderstoffer

Vi startede forretningen i 1923 ude på det, man kalder Vrensted østre hede, siger Carl Larsen. Ligesom i dag bestod området af en klynge landbrugsejendomme. Da vi startede var et generationsskifte i gang paa ejendommene. Nu er et nyt generationsskifte i gang, hvis da ellers børnene ønsker at overtage ejendommene eller det er muligt at sælge dem. Mange af ejendommene i området drives i dag af folk, som er nogle aar inde i pensionistalderen.

Vi flyttede til Vrenstedegnen fra Hjørring, hvor jeg havde lært i kolonial branchen og senere arbejdet som lagerforvalter hos en grosserer i en del aar, inden der blev raad til at købe selvstændig købmandsforretning.

Vejen et hjulspor

Udviklingen i de mellemliggende år har været helt fantastisk. Brønderslev-Løkkenvejen var stort set kun et hjulspor, som gik forbi forretningen. Det var ikke hver dag. der passerede folk forbi. Senere blev vejen gruslagt og endelig asfalteret. Samtidig begyndte specielt sommergesterne at komme. I de varme sommertider kunne det ske, at folk ligefrem stod i kø ved forretningen for at købe læskedrikke. Det var folk, som paa deres cykel var på vej fra Brønderslev til Løkken for at tilbringe en dag eller to som strandliggere.

I dag er trafikken til havet endnu kraftigere, men samtidig motoriseret. Nu gaar det stærkt forbi, og kun de færreste lægger mærke til forretningen. Det sker dog stadig at et par unge mennesker tager turen til havet paa cykel, og det falder dem egentlig så naturligt at standse op ved forretningen for at købe en sodavand. Vi bor også omtrent midtvejs mellem Brønderslev og Løkken.

Vi bor i et område, som kun har forandret sig ganske lidt. Nogle er flyttet og andre er kommet til, men det er klart, at vi gennem forretningen faar et meget nøje kendskab til de mennesker, der bor omkring os.

Ejendomme nedlægges

Desværre ser det ud til, at en del af de ejendomme, der ligger her omkring, bliver nedlagt som landbrugsejendomme. Det er mærkeligt at se den forskellige udvikling, som sker i to saa nære områder, som Vrensted østre hede og Vrensted enge. I Vrensted enge er et generationsskifte omtrent tilendebragt, og der er i de senere aar kommet en masse nye mennesker, mens området lige omkring hovedlandevejen ingen udvikling eller næsten ingen har haft.

Ogsaa i forretningen har vi mærket udviklingen. Da vi startede, vejede vi grøn sæbe og margarine af fra store tønder. I dag kommer det hele færdigpakket, og vi har næsten ikke brug for en vægt i forretningen. Prisudviklingen har samtidig været fantastisk. Det er ikke saa mange aar siden, at tre pægle snaps kostede 21 øre.

Tidligere blev forretningen drevet med en grovvare afdeling, men efterhånden som vi er blevet ældre, er grovvare afdelingen forsvundet. Forretningen er i dag en ganske almindelig blandet landhandel med kolonial og isenkram. Naar engang vi falder fra, bliver det formentlig svært at faa andre til at overtage forretningen. Der er fire-fem kilometer til de nærmeste forretninger, saa der er absolut et behov for en fortsat drift af forretningen. Nu bliver vi foreløbig ved saa længe vore ben kan blive ved med at bære os.

Den daglige kontakt med områadets beboere har betydet, at vi helt naturligt sørger for rutebilernes ekspedition, sørger for at sende pakker med, tager imod medicin og lægger penge ud. Det er alt sammen noget, som vi finder naturligt, men som vist ikke kan indpasses i en moderne, rationel købmands bedrift. Det er det, som i dag er den lille landkøbmands styrke, og derfor fortsætter vi det bedste, vi har lært, siger Carl Larsen.

 Købmandsforretning lukker og slukker på Øster Hede, Vrensted, december 1971.

Kilde: VT dec. 1971

Siden 1923 har Carl Larsen og hustru haft købmandsforretning på Vrensted østre hede, men nu er dette led i landsbysamfundet ude af billedet, for Carl Larsen, der er 81 aar, mener, at det er tid at gå på pension. Da det ikke er muligt at sælge selv en gammel, stabil købmandsforretning i dag, har købmandsparret holdt udsalg, bl. a. ved at sælge massevis af lykkepakker, hvorefter de lukkede butikken.

Nogle poser med buddingpulver,enkelte flasker kulør, bagepulver og andre småting står tilbage og råber til hinanden åa de ellers så velassorterede hylder, og i bagbutikken hænger det gamle petroleumsapparat med håndpumpe og vidner om en tid, som var engang.

Nøglen til købmandsforretningen er drejet om i handelsmæssig forstand..

oktober 2019- jens otto madsen