Vrensted Idrætsforening, VI af 1937 – Historien om

Her følger en fin beskrivelse af  Vrensted Idrætsforening, VI af 1937.

Pokalskabet med diverse pokaler fra fodbold og håndbold, vundet i Vrensted og omegnsbyerne  af børn og voksne

Omtalen går fra starten i 1937 og så frem til 1950.

Jeg håber at kunne fremskaffe yderligere materiale om VI samt billeder.

Der må ligge billeder hos nogen, dem er jeg meget interesseret i.

Der er vigtigt at få samlet materiale sammen om dem der har løftet opgaven og fået unge mennesker igang med en sund sportsgren, enten det er gymnastik, håndbold eller fodbold.

Ved klik på linket nederst kommer du til  billeder.

Kilde: Jydsk Fodbold i Fortid og nutid

Det hører til sjældenhederne, at en idrætsforening af VIF’s størrelse har kunnet klare sig med kun fire formænd, selv om den er af relativ ny dato. Det normale er jo, at foreningerne skifter formand lige så regelmæssigt, som den årlige generalforsamling giver mulighed for det, og det kan da heller ikke nægtes, at dette stort set må betegnes som en svaghed i foreningernes organisation. Heldigvis kan man runde dette lille sidespring af med en glædelig kommentar, idet vi gang på gang har stødt på den kendsgerning, at de nuværende formænd tilsyneladende er kommet for at blive i en længere periode, hvilket er ensbetydende med en roligere udvikling og ensartet ledelse, som kun kan være til gavn for idrætten.

Men i Vrensted Idrætsforening var man altså så heldig, at man fra starten fik fat i den rigtige mand. Det skete, da VIF den 4. oktober 1937 blev en kendsgerning, efter at man på et møde havde besluttet at trække samme vej, hvor før i tiden Vrensted Boldklub og Vrensted Gymnastikforening havde optrådt som konkurrenter på det lokale marked. E. Sloth blev den første formand, og Ludvig Jensen, Harald Nielsen, Chr. Steffensen, Kaj Munck Nielsen, Astrid Vittrup og Agnes Petersen fik sæde i den øv. rige bestyrelse.

Med Sloth havde man fået den rigtige leder som i 12 år prægede idrættens udvikling i Vrensted på den allerbedste måde. Han er så ubetinget foreningens dominerende skikkelse. og hans fortjeneste består først og fremmest i at den sportslige udvikling i VIF har kunnet foregå i stille og rolige baner, selv om man stadig har den eftertragtede oprykning til A-rækken til gode. Foreningen blev iøvrigt tilsluttet JBU i 1944 og har været aktiv lige siden. Også i sin turneringstilværelse i B-kredsen har Vrensted Idrætsforenings kurve været støt stigende, I de senere år har kampholdet hørt til mellem rækkens bedste og mest lovende, men det ville være synd at påstå, at heldet har tilsmilet foreningen. Holdet spiller til tider godt, og mandskabets dominerende folk er de fire brødre: Vilhelm, Tage, Verner og Ejner Andersen. E. Sloth nedlagde for første gang sit formandshverv i 1947, da Gunnar Brusgaard afløste ham, men Sloth kom til igen i 1948, og da fulgte en to-årig periode, hvorefter Poul E. Christoffersen blev leder. Den nuværende formand, Haakon Kragh Jensen, blev indvalgt i efteråret 1951, og han har hidtil bestridt hvervet på bedste måde.

 

Bestyrelsen ved 25 års jubilæet i 1962 fra venstre Kirsten Kristensen, Kaj Svenningsen, Kaj Andersen, Karl Clausen, Per Bønding og formand Børge Svenningsen.

Omtalen af 25 års jubilæet i 1962

 

 

Den 04.10.1977 fejrer Vrensted Idrætsforening 40 års jubilæum
Kilde: VT/Nordjyske

40 års jubilæum i Vrensted Idrætsforening.

Den 4. oktober 1937 stiftedes Vrensted Idrætsforening. Allerede tidligere havde der været dyrket idræt i Vrensted. Bl. a. eksisterede der gennem en lang årrække en gymnastikforening, senere kom en boldklub til, da fodboldspillet begyndte at vinde indpas. Det var disse to foreninger der gik sammen og stiftede idrætsforeningen.

I gamle protokoller får man et godt indtryk af, hvordan arbejdsforholdene var. Gymnastikken var så nogenlunde stillet med forsamlingshusets sal som samlingssted, men fodboldspillet havde trange kår. Der blev først i nogle år spillet på en ujævn åbning i »Præstens Plantage«. Senere blev der lejet en græsmark øst for forsamlingshuset.

Omkring 1960 fik foreningen tidssvarende forhold på den nye skoles stadion og i dens gymnastiksal.

Udviklingen gik hurtigt videre. I 1968 blev der bygget klubhus ved skolen, hvilket var et stort fremskridt efter brugen af små rum i kældre og udhuse. I dag er pladsforholdene både i klubhuset og på banerne allerede for små og utilstrækkelige. Medlemstilslutningen er så stor som aldrig før. I ungdomsafdelingen er der ca. 160, og hertil kommer en ret stor seniorafdeling.

Der dyrkes fodbold, gymnastik, håndbold, badminton og terrænsport. Det betyder, at de eksisterende få baneanlæg er udsat for meget hård belastning, og klubhusets rammer er forlængst sprængt. Heldigvis har kommunen nu stillet nye og flere baner i udsigt, og der arbejdes seriøst med planer om et helt nyt, rummeligt klubhus. Denne gode udvikling i foreningen skyldes ikke mindst, at der altid har været et stort antal frivillige ledere, som har brugt deres fritid på de unge. Der er også opnået gode resultater, her skal blot nævnes, at pigehåndboldholdet i år opnåede en tredieplads ved DDGUs landsmesterskaber i Fuglsø.

For nogle år siden stiftedes støtteforeningen, som har vist sig at være en uvurdelig hjælp. En stor kreds af forældre støtter dels økonomisk, dels ved at medvirke på forskellig vis, bl.a. med kørsel af ungdoms- og børneholdene.

Idrætsforeningens skiftende formænd har været følgende landbrugsmedhjælper Eigo Sloth, Hundelev, Håkon Krag Jensen, malermester i Skallerup, købmand Poul E. Christoffersen, Hasseris, maskinarbejder Knud Svenningsen, Fyn. landmand Poul Hansen, Løkken, fængselsbetjent Svend E. Mørk, Vrensted, købmand Erik Jensen, Frederikshavn, vognmand Kaj Andersen. Vrensted, tømrer Kaj Svenningsen, Vrensted, maskinabejder Børge Svenningsen, Ingstrup, elektriker Aarle Nielsen Vrensted, administrationschef Kristian Andersen, Skive, sparekasseassistent Ole Bækgård, Fyn, murersvend Kjeld Pedersen, Brønderslev, og den nuværende formand, lagerarbejder Poul Søndergård Nielsen, der har været formand i fire år, men endvidere har haft formandsposten i syv år tidligere.

Selve jubilæumsfesten er arrangeret til lørdag aften i for samlingshuset med middag og dans.

De to VIer Vilhelm Andersen og Børge Svenningsen ved 40 års jubilæumsfest
Bestyrelsen ved 40 års jubilæet f.v. Leif Jensen, Ole Nielsen (murerens Ole) Hanne Helledie, Henning Madsen, Birthe Sørensen, Poul Søndergaard Nielsen, Poul Larsen
Her de gamle formænd for  Vrensted Idrætsforening, bagerst f.v. Eigod Sloth, Gunnar Brusgaard, Poul Hansen, Kaj Svenningsen, Svend Mørk og Børge Svenningsen, forrest f.v. Kaj Andersen, Aarle Nielsen, Kristian Andersen (Kesse) Poul Søndergaard Nielsen.

Juli 2019: Jens Otto Madsen skriver:

Bl.a. Vilhelm Andersen, Børge Svenningsen og Poul Søndergaard Nielsen, har sammen med mange andre ledere i VI, været med til, i Vrensted Idrætsforening, gennem en menneskealder, at sætte deres præg på ungdommen i Vrensted på en god og sund måde.

Juli 2019: Orla Jensen tilføjer:

Det er grunden til, at mange Vrensted folk er kommet godt fra land. Uden store uddannelser har de i den grad præget os, der har været i berøring med dem. Sund og god “opdragelse” gennem naturlig opførsel! Kæmpe cadeau til dem!

De første hold VI stillede med

 

 

Vrensted Idrætsforening har  her fra 2019 nu adgang til gymnastiksal, omklædningsfaciliteter, mødelokaler med indgang her fra nordsiden og indefra med fin udsigt til idrætsbanerne . Det nye klubhus
Et meget flot idrætsanlæg 2019
Byens Hus 2019, med klubfaciliteter til Vrensted Idrætsforening fremover