Toftegaard, Pilgårdsvej 195

 

foto 1946
2017

matr. nr. 33-c Vrensted by

opr. areal 105 tdr. land

nuværende areal 2 ha, jord er solgt fra og ejendom sammenlagt med anden ejendom

Opført 1880

ejer

2006 Lizzi og Bo Christensen

19?? Jens Drivsholm

1918 Thomas Drivsholm

 

19?  Andreas Drivsholm

19?  Alfred Runeck

19?  Chr. Andersen

18? ? Laurits Olesen

1880 Laurits Toft

Toftegaard ca. 1940

Indlæg på Facebook:

Her lidt billeder fra en af de større gårde i Vrensted, Toftegaard, på Pilgaardsvej tæt ved den gamle Østre Skole. Var i sin tid ejet af Thomas Drivsholm og senere overtaget af sønnen Jens Drivsholm. I dag jord solgt fra og sammenlagt med anden ejendom. Farvefoto som ejendom ca. ser ud i dag. Der var i tidernes morgen stort folkehold med heste som arbejdsredskab senere kom der bl.a. traktor. Personer er Maren og Thomas og sønnen Jens Drivsholm.