“Kirkemarken” A C Andersens Vej 33

foto2017

l

Ejendom opført i 1917/1918  af Sagfører Anders Olesen, Vodskov (barnefødt på Høngaard i Vrensted)

matr. nr. 1-ø Vrensted by

som var et afbygge fra Præstegården.

Den var tænkt som en ny Landbrugsskole, som dog aldrig  blev til noget og blev siden drevet som et almindeligt landbrug.

2017 Rene Nielsen – jorden er solgt fra

1970 Poul Justesen

1955 Ejnar Koldkjær

1918 sagfører Anders Olesen

Foto va. 1950