Internet adresser for slægtsforskere

Internetadresser for slægtsforskere.

For at søge på adresserne, log på internettet, tryk Ctrl. og klik på adressen samtidig, så åbnes linket.

www.sa.dk/dda/

Dansk data arkiv. (søg i det gule felt i øverste venstre side)

Giver adgang til Arkivalieronline med de originale kirkebøger og folketællinger for hele landet.

Giver adgang til Dansk Demografisk Database. Her kan søges på følgende.

Indtastede folketællinger fra hele landet.

Indtastede kirkebøger fra en del sogne, ikke landsdækkende.

Det danske Udvandrerarkiv med en database over udvandrede danskere til USA i tiden 1869 til 1908.

Indvandrerdatabase over indvandrede til Danmark.

Database med Dannebrogsmænd.

Nygårds Sedler. En database med 425000 kendte jyder. Her kan være oplysninger og henvisninger som man ikke kan finde andre steder.

Links til Rigsarkivet – Landsarkiverne og Erhvervsarkivet.

Sall-data. Søg på goggle. Mange oplysninger

http://www.familysearch.org/

Mormonernes verdensomspændende database over dåb og vielser. Mormonerne i Utah i USA har gennem årene læst og indført dåb og vielser fra kirkebøgerne i mange lande i en database. Her kan der søges på navn på en person i et årstalsinterval og så kommer der en række navne som er født inden for dette interval med oplysning om dåbsdato og forældrenes navne. Hurtig at bruge til søgning, men også fyldt med en del fejl, så alle oplysninger skal kontrolleres i kirkebogen.

www.slægtogdata.dk/

Foreningen Dis-Danmarks hjemmeside. Forening for slægtsforskere. Foreningen arbejder med digitalisering af data og har mange projekter i gang. På hjemmesiden er der mange gode henvisninger og råd til begyndere i slægtsforskning. Under Forum kan man få hjælp af erfarne slægtsforskere til søgning, læsning og vejledning hvis man er gået i stå med forskningen. Udenlandske forskere som har rødder i Danmark kan også få hjælp. Årlig medlemskontigent, men man behøver ikke at være medlem for at få hjælp.

www.Stegemueller.dk/dki/

Dansk kirkegårdsindex. Forening som arbejder med at affotografere gravsten på landets kirkegårde. Her er der billeder af kirkerne og gravstenene. Register over de affotograferede kirkegårde. Gravsteder som er yngre end 10 år medtages ikke.

http://www.logy.dk/gerda/index.htm

Gerdas hjemmeside har en mængde oplysninger fra Hvetbo Herred og mange gode links. Hun har lavet en database med mange tusinde personer fra Vestvendsyssel (klik på Hvetbo området) hvor man kan søge på navn.

 

http://aurelia-clemons.dk/

Engelsksproget hjemmeside lavet af Aurelia Clemons. Aurelia er mormon og bor i Utah men har rødder i Vendsyssel. Her er en utrolig mængde data, kirkebøger, folketællinger, mormonernes udvandring 1852-1881, Ellis-Island indvandring til USA i tiden 1892 til 1924 og meget andet. Tillige en stor navnedatabase med danske norske og amerikanske navne.

http://www.vendelboarkivet.dk/index.php

Postmester T M Sørensens arkiv over vendelboer. Søgbar database med oplysninger om 130,000 personer. Oplysningerne om personerne er hentet fra aviser og blade, folketællinger og personalhistoriske bøger, forskning og andres forskning.

www.arosleo.dk

Slægtsforskning af Jan Løve Østerbye. Gå til Slægtsforskning – Min far – Slægten i Hvetbo Herred.

Her er der mange oplysninger om Hvetbo Herred samt mange navne og skifter hovedsagelig fra Hune og Rødhus området.

http://bnp.adr.dk/

Hjemmeside for Bjarne Nørgård Pedersen og Kirstin Nørgård Pedersen omhandler deres forskning og slægtsforskning (Nørgård i Alstrup).

http://www.rosekamp.dk/

Mange links. Blandt andet.

100 års dødsfald i Danmark 1791-1890.

Mange årgange af Kraks Blå Bog.

Dansk Biografisk Leksikon, 27 bind.

Danske sagførere 1869 – 1919.

Dansk præstehistorie 1869 – 1911.

Danske jurister 1736 – 1936.

Danmarks ældste Forretninger 1100 til 1911.

http://pilot.familysearch.org/recordsearch/start.html#start

En anden af mormonernes søgesider.

På Google skriv: Denmark Estate Records 1436-1964 Giver adgang til originale skifter.

http://stass.dk/historiebogen/

Her finder man blandt andet.

2000 biografier af dannebrogsmænd med portrætter 1883 til 1903.

Folk der blev ridder af dannebrog 1883 til 1903.

Under Geneablog. Øresundstoldregistret. Skibe der 1787 til 1799 passerede Øresund og betalte

Told.

  • – København Politis registerblade. 1,2 mil. Personer registreret i København i

Tiden 1890 til 1923, digitaliseret.

www.fogsgaard.org/ Database til Københavnske gader.

Database til Københavns Politis dødeblade. 104000 dødsfald i tiden 1893 til

1923

Enkekassen, fra 1775 til 1845.

http://www.hejq-anerne.home.webname.dk/

Nogle slægtstavler fra Alstrup og Ingstrup sogne.

http://www.krabsen.dk/ Database med 58000 stednavne og deres tilknytning til sogn, kommune

og amt.

www.vortsognshistorie.dk Database med indskanning af de 13 bind af ”Vort Sogns Historie” som blev udgivet i årene 1950 til 58. Indholdet består af billeder af gårde og husmandssteder med en beskrivelse af ejendommen og avl og besætning. Ejernes navne oplyses og ofte deres forældres og bedsteforældres navne. Indholdet dækker kun dele af Jylland og kun dem som købte bøgerne kom med i bindet. Der er mange med fra Hvetbo Herred.

http://www.wadschier.dk/ Klik på kilder – Søg Arkivaler. En mængde søgelinks. Blandt andet Viborg tugthus fangeprotokol 1763 til 1874.

Alimentationsbidrag i Hjørring Amt 1868 til 1954. Åbn Daisy – Arkivskaber er Hjørring Amt – Abn Hjørring Amt – Abn 1793 – 1970 Hjørring Amt – Åbn Alimentationsjournal 1868 – 1954.

Godsskifter, hovedsagelig fra Vendsyssel.

http://rigmornoergaard.tripod.com/

Personregister til nordjyske godsers skifte og fæstearkivalier med alle navnene som er nævnt i samtlige skifte og fæstesager. Udarbejdet af Rigmor Nørgård, Frederikshavn og Else Jørgensen, Arden.

http://www.krabsen.dk/ Godsskifter fra Vendsyssel indtastet af Asger Bruun fra Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn. Her kan man i en database søge efter et navn eller alle navnene i et gods.

http://www.minjyskeslaegt.dk/Personer/Fars%20aner/Gotisk/Registre%20til%20skifter.htm

Skifte og fæsteprotokoller fra hele landet.

http://www.brejl.dk/hjorringgejst.htm Hjørring amt gejstlige skifteuddrag udarbejdet af Erik Brejl Ringkøbbing. Skifter efter præster og degne i.

Horns herred 1716 til 1813.

Hvetbo Herred 1713 til 1806.

Øster Han Herred 1713 til 1815.

www.brejl.dk/index.html Skifte og fæsteprotokoller. Hovedsaglig fra midt, vest og nordjylland..

http://www.jens-ejgild.dk/gods.htm Registre til godsskifter ved Jens Ejgild Caspersen Frederikshavn. Godser i Vendsyssel og enkelte i Ålborg amt.

www.byholmvej3.dk/index.htm Bornholmske skifteprotokoller 1641 til 1845.

www.bornholm-stamtavle.dk/index.html Slægtsforskningshjemmeside med ca. 60000 navne.

Museer, arkiver og hjemmesider.

www.danpa.dk Danmarks Nationale Privat Arkiv Database. Her kan søges oplysninger om arkivalier og billeder som opbevares i Lokal og Stadsarkiver.

http://www.danskearkiver.dk/vejviser/index.htm SLA. Sammenslutningen af Lokalarkiver. Vejviser til lokalarkiver i hele landet.

http://www.thistedmuseum.dk/ Thisted Museums hjemmeside. Ved klik på Historisk Årbog kan man læse alle årgange af Årbog for Thy og V Han Herred fra 1906 til 2004.

http://www.vhm.dk/ Vendsyssel Historiske Museum og Arkiv.

http://www.nordmus.dk/ Nordjyllands Historiske Museum i Ålborg.

http://www.natmus.dk/ Nationalmuseet.

http://www.jammerbugt-historie.dk/ Indgangsportal til alle lokalhistoriske foreninger, museer og arkiver i Jammerbugt kommune.

http://www.sundsholmeren.dk/ Nørresundby og Sundby Hvorup Lokalhistoriske Forening.

http://moellearkivet.dk/index.php Database med beskrivelse og billeder af mange gamle vind og vandmøller.

http://www.orlogsbasen.dk/ Om 250 års skibsbyggeri. Oplysninger om 2400 orlogsskibe.

http://www.historie-online.dk/ Et væld af informationen om gamle dage og en mængde links.

http://www.aalborgkommune.dk/borgerportal/applikationer//https/tonnies/sogning.asp Ålborg fotografen Tønnies billedarkiv. Har man gamle fotografier fra Tønnies med negativ nr. skrevet på bagsiden eller kender bestillers navn kan man se og bestille nye billeder.

http://www.hum.au.dk/jysk/publikationer/HvetboTingbog1631.pdf

Hvetbo Herreds tingbog 1631-32-33 transkriberet af I C Højensgård. I tingbogen er der mange oplysninger og navne og ofte kan man her hente oplysninger som kan føre slægten en generation længere tilbage end i kirkebøgerne som jo først begynder i 1646-48.

http://www.hum.au.dk/jysk/publikationer/HvetboTingbog1634.pdf

Hvetbo herreds tingbog 1634 transkriberet af I C Højensgård. Med link til navneregister for tingbogen 1631 til 1634. Se ovenstående.

http://www.middelalderinfo.dk/ Giver adgang til et væld af oplysninger fra Middelalderen.

http://www.skippere.dk/index.php Database med examinerede skippere og styrmænd i perioden 1707 til 1839. Ligeledes en database over prisonfanger 1807 til 1814 (fanger son sad i engelsk fangenskab under Englandskrigen 1807-14)

www.dkconline.dk/ Fund og Fortidsminder. Et nationalt register over arkæologiske fund og fortidsminder. Dysser, gravhøje, borge og voldsteder. Her kan søges på såvel kort som i database.

Niels Jensen Hirtshals Fortællinger og billeder af både og fiskere på vestkysten.

Kort, nye og gamle.

http://nordjylland.flyfotoarkivet.dk/ Flyfotoarkivet. Nordjylland fotograferet fra luften med 4 års mellemrum af luftvåbnet i tiden 1944 til 1993.

http://www.kms.dk/ Kort og Matrikkelstyrelsen. Her kan man se landkort, historiske kort og gamle matrikkelkort helt tilbage til 1812 med navne påført af datidens ejere.

www.krabsen.dk/stednavnebase/ Database med 59000 stednavne og deres tilknytning til sogn kommune og amt.

Kirker og kirkegårde.

http://www.dk-gravsten.dk Affotograferede gravsten på danske kirkegårde med index. Gravsten yngre end 10 år er ikke medtaget.

http://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/KongenshusM.php Kongenshus Mindepark for Hedens opdyrkere. Her kan ses mindestenene over hedeopdyrkerne i Hvetbo Herred.

http://www.kalkmalerier.dk/index.php Her kan man se kalkmalerier fra danske kirker og læse deres historie.

http://www.aalborg.stift.dk/ Ålborg Stifts hjemmeside. Link til alle kirkerne i stiftet. Kirkebilleder og oplysning om kirkerne.

http://corpo.dk/hvorup Lokalhistorisk Arkiv på Hvorup gamle skole har gennem en årrække samlet dødsannoncer, takkeannoncer og mindeord i arkivets dækningsområde (Nørresundby, Ålborg, Hvorup mm.) Materialet er overført til edb og kan søges i en database.

www.tom.brondsted.dk/mosaiskebegravelser/ Mosaiske begravelser og gravsten indtil 1886 i Danmark.

Kongehuset.

http://www.kongehuset.dk/ Gå til ”Samlinger” og til ”Ordenskapitlet” Hvis man har aner der er blevet tildelt en orden ligger der muligvis deres levnedsbeskrivelse i Ordenskapitlet. Denne levnedsbeskrivelse er det muligt at få en kopi af.

Besættelsen og Militære arkiver.

http://modstand.natmus.dk/ Frihedsmuseets modstandsdatabase. Information om modstandsbevægelsen og dens medlemmer under anden verdenskrig.

http://www.milhist.dk/ Dansk Militærhistorie gennem tiderne.

http://www.kasler-journal.dk/privatkrigNQ.htm De private krige under besættelsen. Besættelsestidens terror. Sapotager, drab, likvideringer, snigmord, rovmord, vådeskud under besættelsen.

Udenlandske links.

USA.

http://www.dkmuseum.org/ Det danske immigrantmuseum i Iowa i USA. Mange oplysninger om emigrerede til USA. Mange links til websider (Useful websides for Genealogical Research)

http://ssdi.genealogy.rootsweb.com/cgi-bin/ssdi.cgi Database over dødsfald i USA.

Sverige.

http://www.dis.se Dis Sverige. Tilsvarende den danske Dis Danmark.

http://www.genealogi.se Rødder udgivet af Svensk slægtforskningsforbund.

http://www.genline.se Svenske kirkebøger på nettet.

Norge.

http://www.disnorge.no Dis Norge. Tilsvarende den danske Dis Danmark.

http://digitalarkivet.uib.no Norske folketællinger, kirkebøger, skifter og andet.

Blandet.

www.tom-stryhn.com/ Database med materiale fra hovedsagelig Lolland Falster. Log In.

www.hammerum-herred.dk/news.php Slægtsforskning og lokalhistorie i midt og vestjylland.

www.esbjergbyhistoriskearkiv.dk/Borgerdatabasen.htm Borgerdatabase 1899 – 1919 med Esbjerg

bys indbyggere indtastet.

http://www.illustrerettidende.dk Illustreret Tidende udkom fra 1859 til 1924. Bladet var unik for sin tid og er i dag en vigtig historisk kilde. Alle årgange kan læses her og der er også en søgefunktion.

http://www.slaegtsgaardsforeningen.dk/ Forening som virker for at kendskabet til og historien om de danske slægtsgåde. Database over gårde.

http://www.tidsskrift.dk/bladring.jsp Her er der adgang til flere forskellige tidsskrifter, blandt andet Historisk Tidsskrift fra 1840 til 2002 og Jydske Samlinger fra 1911 til 2002.

http://www.kulturarv.dk/ Kulturarvstyrelsen. Vore fortidsminder. Fredede bygninger. Museer. Kommune og turisme. Flere databaser.

Sall-data Søg på Google. Mange sider for slægtsforskere.