“Høngaard”, Pilgårdsvej 71

 

Den kendte sagfører Anders Olesen, Vodskov er født på Høngaard som var i slægtens eje i mange år. Han byggede flere ejendomme i Vrensted bl.a. Ane Maries Hus og gården Kirkemarken, som han havde tænkt skulle være landbrugsskole, hvilket ikke blev til noget.

Høngaard: se historien nederst

Matr. nr. 26-a Vrensted by

opr. Areal 35 tdr. land, jord frasolgt til Tilsiggaard

ejendom opført i 1900

ejer i:

 

1943 Jens Chr. Jensen (Pilgaard)

 

1899 Jens Chr. Pilgaard – fæste frikøbes

1853 Ole Andersen (søn) – fæste

1852 Enken efter Anders Chr. Jensen – fæste 

1835 ejet af Børglum Kloster.

nedenstående fra Povl Stevns.

Høngaard”

Pilgaardsvej 71

”Høngaard” blev opført i 1852 på en jordlod, der sammen med flere andre lodder udgjorde en fæstegård under Børglum Kloster, der i 1835 var blevet overtaget af cand. jur. Chr. Michael Rottbøll.

Den oprindelige fæstegård lå oppe blandt de øvrige gårde i Vrensted by og havde, ligesom de andre, markerne spredt over store dele af sognet. For omtalte gårdfæste drejede det sig således om: Bylodden, Kærlodden, engen ved Ingstrup Sø samt den største af lodderne, som var i Nørre Kæret.

I 1852 besluttede man at opføre en ny gård og valgte derfor af praktiske grunde at placere den i Nørre Kæret. Man byggede gården på hjørnet af marken, – på Høn´t (hjørnet), som man sagde, og derfor fik den navnet ”Høngaard”.

Den 24. februar 1853 overgik fæstet fra moderen, der var enke, til sønnen Ole Andersen.- I fæstedokumentet fra den dag står således at læse følgende: ”Christian Michael Rottbøll, ejer af Børglum Kloster med Underliggende gør vitterligt: At jeg herved stæder og fæster til Ole Andersen af Vrensted den Gård sammensteds som hans Moder, Anders Nielsens Enke, hidtil har besiddet, men nu godvilligt afstået til ham”.

Den 18. november samme år blev Ole Andersen og Ane Marie Christoffersdatter Drivsholm viet i Vrensted kirke og den 5. september året efter nedkom Ane Marie med sønnen Anders, der blev uddannet som jurist og etablerede sig som sagfører med kontor i Nørresundby. – Sagfører Anders Olesen blev en meget kendt mand, der i vide kredse blot blev kaldt ”Sagføreren”. Så vidste man, hvem der var tale om.

Ole Andersen dør i 1893, men gårdfæstet under Børglum Kloster fortsatte indtil den 18. dec. 1899, hvor gårdfæstet frikøbtes af Jens Chr. Pilgaard, der samme år blev gift med Ole Andersens datter Petrea.

Hvorledes ejerforholdene har været efter Jens Chr. Pilgaards død i 1943 er mig ubekendt, blot ved jeg, at fru Petrea Pilgaard blev boende på ”Høngaard” , indtil hun i 50erne flyttede op til byen.

.