Brønderslev Kro på Aalborgvej – Historien om

Lidt om Brønderslev Kro.

avisartikel Nordjyske 03.04.2007
BRØNDERSLEV KRO:
Så er kroen igen i søgelyset. En af de få gamle bygninger i Brønderslev. Det kan ligesom ikke lykkes at få bygningen renoveret, så den kan fremstå som en smuk, gammel ejendom med en vigtig del af Brønderslevs historie.
Den nuværende bygning er fra 1860, men der har været kro dér siden 1836. Kroen blev i forbindelse med anlæggelsen af landevejen fra Hjørring til Nørresundby flyttet fra området ved Vrangbæk, hvor dem havde navnet ”Bækkens Kro”,
til den nuværende plads i 1836. Det blev efterhånden en skik at samles hver onsdag fra september til jul ved Brønderslev Kro, for at drive kreaturhandel.
Der kom ofte flere gæster end der kom til de autoriserede markeder. I 1869 vedtoges det i amtsrådet, at ”de selvgjorte markeder” skulle autoriseres.
Onsdagsmarkederne blev autoriserede. Kroejeren Niels Bjørnstrup Christensen måtte opkræve stadepenge på betingelse af, at han forpligtigede sig til at ombygge kroen efter en godkendt tegning. Den nuværende kro stod færdig i 1860. Septembermarkedet -”Store Brønderslev Marked” – der ligeledes var autoriseret, blev prisgivende for kreaturhandelen i landsdelen.
Omkring kroen opstod der en ret stor aktivitet. Der var brevsamlingssted, købmand, bager, smed, uldspinderi, jernstøberi, teglværk, vognfabrik med mere.
Men da Brønderslev fik sin egen jernbanestation i 1871, stoppede udviklingen omkring kroen.
Der var jo også det med ”Gendarmslaget” ved Brønderslev Kro på en markedsdag i 1886, hvor Brønderslev blev landskendt for markedsgæsternes kamp mod gendarmerne. Samtidig afslørede de kæmpende vendelboer en del af “deres sindelag.
Hermed en lille del af Brønderslev Kros historie. Hvis det overhovedet er muligt, ønsker jeg meget, at historien må fortsætte. Kilde: C. Klitgaard.