Borgernes bydreng og vagthund – gårdejer Niels Østergaard, Vrensted

 

img_1043
Foto fra 1993

Borgernes bydreng og Borgernes vagthund – gårdejer Niels Østergaard, Vrensted, Kommunal- og Amtsrådspolitiker

“Nederst i dette indlæg er der et par avisartikler om Niels Østergaards far,  Christian N. Østergaard, Vrensted, der ligesom Niels, var en meget aktiv og dygtig person i organisationsarbejder.”

Gårdejer Niels Østergaard, (f. 1922, d. 2001), Vrensted,  fik ofte betegnelsen, Borgernes bydreng og Borgernes vagthund, i forbindelse med sin karriere som Kommunalpolitiker og Amtsrådspolitiker.

Han var en meget farverig person med en grundholdning i højskolen og højskolesangbogen  var ofte fremme i hjemmet.

Niels Østergaard var gårdmandssøn fra Vrensted og født på gården “Østergaard”. Han gik i Vrensted Østre Skole, hvor hans senere hustru, Else Drivsholm, født på “Toftegården” i Vrensted, også gik.

Allerede som ganske ung, som 15 årig, kom han ind i foreningsarbejde. Han blev formand for Vrensted Ungdomsforening som han formåede at gøre kendt viden om. Senere blev han formand for Landbo Ungdommen i Brønderslev og Omegn, og i Hjørring Amt, så for hele Jylland og tilsidst for hele Danmark.

Niels Østergaard var bl.a. elev på Halvorsminde Ungdomsskole, på Ladelund Landbrugsskole og på Askov Højskole.

I 1947 forpagtede han sit hjem “Østergaard”, som forældrene ejede og i 1958 købte han gården. Han kom i bestyrelsen for Vrensted Mejeri, “Lykkens Prøve”, Brugsen, Vrensted Vandværk og Vrensted Venstre vælgerforening, en lang periode som formand. . I 14 år var han formand for Brønderslev og Omegns Landboforening, hvor også faderen havde været formand. I den periode blev der bl.a. opført et nyt Landbocenter i Valdemarsgade i Brønderslev i samarbejde med Brønderslev og Oplands Familiebrug. Det indeholdt kontorer til konsulenter, revisorer m.v. som rådgav landmændene. Det var første gang i Danmark,  at et sådant samarbejde kom op at stå. Han blev udnævnt til æresmedlem af Brønderslev og Oplands Landboforening for sit store arbejde der.

i 1962 startede han sin politiske karriere, hvor han blev indvalgt i Vrensted-Thise Sogneråd på en upolitisk liste og han fortsatte efter kommune sammenlægningen i 1970 i Løkken-Vraa Kommunalbestyrelse, indtil 1978, hvor han bl.a. var viceborgmester. Senere repræsenterede han partiet Venstre.

img_0996

1966 til 1970 sad han i Hjørring Amtsråd og fra 1970 til 31-12-1993 i Nordjyllands Amtsråd, hvor han i perioden fra 1978 til 1986 var formand for udvalget for  Teknik og Miljø. Ialt var det hans tumleplads i alle 28 år. Han har dog også siddet i Kulturudvalget og det Sociale Ankenævn.

Borgernes bydreng og Vælgernes vagthund er der mange gange sagt om Niels Østergaard fra Vrensted. Hans stue har mange gange været omdannet til socialkontor, når borgerne er kommet til ham med deres problemer. Han har altid sat en ære i at kunne hjælpe så godt som muligt. Han fik i sin tid overtalt tidligere trafikminister Arne Melchior CD til at udlægge en bredere hovedvej mellem Hjørring og Aalborg og ved et utal af ekspropriationer har han været med til at sikre jord til veje og cykelstier m.m. i hele Amtet.

Niels Østergaard var i fem-seks år opstillet som folketingskandidat for Venstre i Fjerritslev Kredsen, men det blev aldrig til, at han blev valgt. En enkelt gang var han dog allerede i TV blevet udråbt som vinder, men der manglede alligevel stemmer nok.

Samarbejde har altid været Niels Østergaards arbejdsmetode. Han var kendt som en forhandlingens og forligets mand.  Hans motto var altid, “at det er bedre at tale med hinanden end til hinanden”. Han førte altid sin mening frem på saglig vis uden at nedgøre sin modpart personligt.

Niels Østergaard fortæller på et tidspunkt til Aalborg Stiftstidende, at hans farfar, også ved navn Niels Østergaard, der havde været sognerådsformand i Vrensted, i 1906 havde modtaget et brev fra Amtmand Linnemann i Hjørring, hvor amtmanden beder farfaderen om at kigge ind, næste gang han er i Hjørring. Det viste sig, at det var vedrørende oprettelsen af Hjørring-Løkken-Aabybro banen som blev indviet den 04.07.1913 Selvsamme banestrækning, var barnebarnet Niels Østergaard med til at nedlægge den 28.09.1963, 50 år efter dens etablering og Vrensted var dermed ikke længere stationsby.

I 1966 overtog Niels Østergaard gården “Holmen” i Vrensted som han ejede indtil 1972 og drev sammen med “Østergaard” og forældrenes gård “Slotsgården”. I perioden som folkevalgt politiker, var han nødsaget til at have dygtige og interesserede medhjælpere på gårdene, så han kunne overkomme alt det, han blev betroet uden for sin bedrift.

Niels Østergaard var Ridder af Dannebrog.

Efter salg af “Østergaard” og “Holmen” købte han ejendommen “Lindegården” på Pilgårdsvej i Vrensted.

Klik på billeder og artikler for at forstørre:

img_1006
Bekræftelse på valg til Amtsrådet i 1978
img_0999
Niels Østergaard var i mange år formand for Venstre i Vrensted

img_0998

img_0995
Avisartikel fra 100 års jubilæet hos Venstre i Vrensted
img_1009
Avisartikel da Niels Østergaard blev 60 år
img_0982
Landmandens Maskinstation
img_0986
Der har også været Dyrskue i Brønderslev i Niels Østergaards formandsperiode
img_0368
Else og Niels Østergaard ligger begravet på Vrensted Kirkegaard

 

Her omtale af Niels Østergaards far, gårdejer Christian N. Østergaard,  Vrensted,  som blev medlem af bestyrelsen  i Brønderslev og Omegns Landboforening i 1933. Han blev næstformand i 1939 og var formand fra 1940-1964. Hvor Niels Østergaard, sønnen, kom i bestyrelsen. De 2 var således medlemmer af bestyrelsen i 45 år, hvoraf de var formænd i 37 år. Christian N. Østergaard tog initiativ  til at bygge hele den gamle Landbogård lige overfor Peder Nielsen Beslagfabrik i Brønderslev, (vist på nedenstående 50 års jubilæums folder) indeholdende Landboauktion for kreaturer og grise. Der blev bygget Brønderslev Andelsmaskinstation, hvor der var værksted for landbrugsmaskiner og salg af nye landbrugsmaskiner.

img_0987

img_0979

img_0980

img_1069img_1071img_1072
img_1187

 

Her tænker du på “Borgernes bydreng og vagthund – gårdejer Niels Østergaard, Vrensted”

  1. Jeg har tjent ved Niels Østergaard i 2 år, fra 1. november 1960 til 1. november 1962.
    Det var en meget spændende og lærerig tid, hvor vi lavede alt markarbejdet på Slotsgården, Østergård og Holmen.
    Niels Østergaard var meget optaget udenfor bedriften, foruden hans foreningsarbejde og politik, holdt han en del foredrag fra hans besøg i Rusland.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.