“Mellegaard” A C Andersens vej 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejere af Mellegaard se nedenfor

Mellegaard nederst til venstre
gårdmaleri fra 1930erne
gårdmaleri fra 1940erne
Mellegaard, foto fra 1940 erne
foto 1946-52

Matr. nr. 31-a Vrensted by

Genopført 1884 efter brand

Areal opr. 37 ha

Areal 2018 107,6 ha

ejere

2010 Kristian Justesens, hans aner som var ejere

1973 Poul Justesen – far

1943 Richard Justesen – bedstefar (se nedenfor)

1909 Erik Justesen – oldefar

1877 Just Pedersen – tipoldefar

1877 solgt fra Børglum Kloster, C M Rottbøll

1833 Peder Justesen – fik fæste efter sin farbror Søren — er ok –Peder er søn af Just Erichsen og Ane Pedersdatter fra Tilsiggaard. Søren og Just er brødre.
Søren Erichsen og Mette Jensdatter fæster gården 1790 efter sin stedfader Niels Madsen
Niels Madsen gift med enken Kirstine Justdatter, efter Erik Sørensen
Erik Sørensen og Kirstine Justdatter fæster gården i 1760 — han dør 1767
Søren Erichsen dør 1762 og Maren Knudsdatter

JUSTESEN, RICHARDT, Gaardejer, Mellegaard,

Vrensted, AC Andersens vej, er født samme sted 13. S. 1909. Forældre: Erik Justesen og Hustru Kirstine f. Larsen. Slægten har i over 100 Aar været bosat i Sognet. Richardt Justesen er gift med Gudrun f. Jensen i Tolstrup 18. 1. 1920. Forældre: Carl Chr. Jensen og Hustru Marie 1. Nielsen. I Ægteskabet er 4 Børn: Erik 30. 8. 1943, Carl Ole 29. 1. 1946, Poul 15. 4. 1948 og Kirsten 14. 10. 1950. Richardt Justesen overtog i 1943 Gaarden Matr. Nr. 31a m. fl. efter sin Far som 3. eller 4. Generationsejer. Arealet er 37 ha og normal Besætning 21 Køer, ca. 30 Ungkreaturer, 6–7 Søer, ca. 50 Svin og 3 Heste. Stuehuset er opført 1884, men siden restaureret og paalagt fast Tag, Laden 1946, Kostald og Svinestald 1951-52 og Maskinhuset 1954. Ejdsk. 22 500 K

Gården drives i 2018 som planteavlsbedrift.

Der drives 390 ha  i 2018

Jorden til følgende gårde der er lagt under eller drives sammen med Mellegaard er:

Stadsvold (Thise)

Kirkemarken, A.C. Andersens Vej 33

Bækgaard, Vrenstedvej 415

Bagterp, Vrenstedvej 287

Søndergaard, Vrenstedvej 253

Kræmmergaard, Åsendrupvej 57

Nørgaard, Åsendrupvej 41

Roden, Hulbakvej 84

del af Toppen, Hulbakvej 47

Lyngbygaard, Lyngby (ejer Poul Justesen)

634total visits,1visits today