“Mellegaard” A C Andersens vej 16 – en stor slægtsgård

Mellegaard ejes i 2020 af 6. generation -gårdejer Kristian Justesen
Mellegaard er en af de gamle slægtsgårde i Vrensted, der kan føres langt tilbage i tiden, helt tilbage til 1762. Den er nu en bland de fire største gårde i Vrensted,  hvis man går efter antal ha der drives, p.t 422 ha,  heraf ejes 339 ha og  83 ha er lejet.
Der er tilkøbt megen jord fra nedlagte og overtage ejendomme.
Ejendommen drives nu som en ren planteavlsejendom.
Mellegaard 2019
Mellegaard fra 1950erne
Gårdmaleri fra 1930erne
Gårdmaleri fra 1940erne
Mellegaard fra 1940erne

Herunder nogle fine billeder af nogle af ejerne.

Kristian Justesen ejer af Mellegaard fra 2010
De forskellige ejere af “Mellegaard” se nedenfor

Matr. nr. 31-a Vrensted by

Genopført 1884 efter brand

Areal opr. 37 ha

Areal 2018 107,6 ha

ejere fra: 

2010 Kristian Justesens, hans aner som var ejere er

1973 Poul Justesen – far

1943 Richard Justesen – bedstefar (se nedenfor)

1909 Erik Justesen – oldefar

1877 Just Pedersen – tipoldefar

1877 solgt fra Børglum Kloster, C M Rottbøll

1833 Peder Justesen – fik fæste efter sin farbror Søren — Peder er søn af Just Erichsen og Ane Pedersdatter fra Tilsiggaard. Søren og Just er brødre.
Søren Erichsen og Mette Jensdatter fæster gården 1790 efter sin stedfader Niels Madsen
Niels Madsen gift med enken Kirstine Justdatter, efter Erik Sørensen
Erik Sørensen og Kirstine Justdatter fæster gården i 1760 — han dør 1767
Søren Erichsen dør 1762 og Maren Knudsdatter

JUSTESEN, RICHARDT, Gaardejer, Mellegaard, ejer fra 1943 til 1973.

Vrensted, AC Andersens vej, er født samme sted 13. S. 1909. Forældre: Erik Justesen og Hustru Kirstine f. Larsen. Slægten har i over 100 Aar været bosat i Sognet. Richardt Justesen er gift med Gudrun f. Jensen i Tolstrup 18. 1. 1920. Forældre: Carl Chr. Jensen og Hustru Marie 1. Nielsen. I Ægteskabet er 4 Børn: Erik 30. 8. 1943, Carl Ole 29. 1. 1946, Poul 15. 4. 1948 og Kirstine 14. 10. 1950. Richardt Justesen overtog i 1943 Gaarden Matr. Nr. 31a m. fl. efter sin Far som 3. eller 4. Generationsejer. Arealet er 37 ha og normal Besætning 21 Køer, ca. 30 Ungkreaturer, 6–7 Søer, ca. 50 Svin og 3 Heste. Stuehuset er opført 1884, men siden restaureret og paalagt fast Tag, Laden 1946, Kostald og Svinestald 1951-52 og Maskinhuset 1954. Ejdsk. 22 500 K

Gården drives i 2020 som planteavlsbedrift.
far og søn tv. Poul og th. Kristian Justesen
Det er store traktorer og maskiner man bruger på markerne
Egen mejertærsker høster kornet
Der drives 422 ha. heraf ejes 339 ha og 83 ha er lejet.
Jorden til følgende gårde der er lagt under eller drives sammen med Mellegaard er:

Stadsvold (Thise)

Kirkemarken, A.C. Andersens Vej 33

Bækgaard, Vrenstedvej 415

Bagterp, Vrenstedvej 287

Søndergaard, Vrenstedvej 253

Kræmmergaard, Åsendrupvej 57

Nørgaard, Åsendrupvej 41

Roden, Hulbakvej 84

del af Toppen, Hulbakvej 47

Lyngbygaard, Lyngby (ejer Poul Justesen)