Billeder Vrenstedvej, Åsendrupvej, Hulbakvej, Løkkensvej, Åsendrup Bane Sti – Ejendomme som har haft husdyr

 Billeder er fra Det Kongelige Biblioteks luftfoto.

Vrenstedvej:

Store Knudsgaard, Vrenstedvej 505 har været ejet af Knud Hoven – nedlagt som landbrug udhuse fjernet
Vrenstedvej 415, Bækgaard – nedlagt som landbrug var tidligere ejer af Aksel Bækgaard.
Vrenstedvej 407, Slotsgården nedlagt som landbrug
Vrenstedvej 400, Kærgaard drives stadig som landbrug var tidligere ejer af Kren Pedersen, senest Poul Erik Jenssn og nu dennes enke i 2020.
Vrenstedvej 400, Kærgaard.
Vrenstedvej 380, Kærgård en af de store gårde i Vrensted med stor malkebesætning.Var ejer af Søren Jensen Sørensen, senere sønnen Mogens og nu Malene og Mads Sørensen i 2020
Vrenstedvej 380, Kærgård . Mads Sørensen
Rykindvej/Vrenstedvej; Teglgårdden, som ligger i Vringelby Ejer ?
Vringelby på Vrenstedvej mellem Vrensted og Løkken. Alle de tidligere små landbrugsejendomme er nu nedlagt som landbrug og anvendes alene til privat beboelse 1 til 2 ejendomme er fjernet.
Et kig over Vringelby
Et kig over Vringelby
Vrenstedvej 292 vest for Bagterp ejer:
Nedlagte ejendomme vest for gården Bagterp
Vrensted vej 257, Bagterp var ejet af Ellen og Harald Nielsen nu nedlagt som landbrug. Cirkusgården har nu etableret sig der  og er her i 2020.
Vrenstedvej 257, Bagterp
Vrenstedvej 253, Søndergaard i Åsendrup. drives sammen med andre ejendomme. Var tidligere ejet af Gunnar Brusgaard, Niels Rykind, Olav Kristensen og flere ejere.
Vrenstedvej 253,  Søndergaard som i tidernes morgen har været den fineste og største går i Åsendrup fortæller historien.
Vrenstedvej 254, Åsendrup Et mindre husmandssted er i dag kun beboelse.
Vrenstedvej 290, i kæret nedenfor Bagterp
Vrenstedvej 294, i kæret nedenfor Bagterp

Åsendrupvej:

Åsendrupvej, Grenegården nr. 73 og Blomstergården nr. 71
Åsendrupvej 73, Grenegaarden
Åsendrupvej 71, Blomstergaarden
“Åsendrupvej 99, “Kodahl” på jordemorbakken Åsendrupvej 99
Åsendrupvej 86,
Kræmmergaard, Åsendrupvej 59, var ejet af Anna og Andreas Erikssn og senere svigersønnen Poul Sørensen
Åsendrupvej 42, her boede jordemor Niels, han var vejmand ved Kommunen
Nørregaard, Åsendrupvej var ejer af Bach Eriksen. Kristian Justesen, Mellegaard ejer nu jorden til Nørregaard, Kræmmergaard,, Søndergaard, Bagterp, Bækgaard
Åsendrupvej 30

 

Åsendrupvej 25

 

Åsendrupvej 21

Hulbakvej:

Hulbakvej 4

Toppen, Hulbakvej 47 var ejer af Jens Larsen, kaldet Top Jens

Hulbakvej 84, Roden her boede familien Hyldgaard og senere Børge Hyldgaard Nielsen

 

Hulbakvej 107 her boede familien  Gerda og Peter Andersen og senere en datter og svigersøn

Hulbakvej 132
Hulbakvej 132
Hulbakvej 144, tidligere ejet af Jørgen Peter Nielsen

Løkkensvej:

(fra Løkken til Ingstrup)

Løkkensvej 979, Damgaard, her boede Karen og Even Knudsen
Løkkensvej 979, Damgaard, her boede Karen og Even Knudsen

Datteren Tala Overlade fortæller: mor og far drev en ejendom på 37 tdr. land, men i stormvejr er de ikke hjemme. Sandet føg om ørene på dem og de nysåede afgrøder røg samme vej. Jeg er født i 1953, så det er husket fra fortællinger fra mor, de første år var slidsomme for dem med beplantning, det som stormen ikke tog, det tog vandet, fordi der ikke var drænet.

Løkkensvej 489, Strandfogedgården, her boede strandfoged og minkavler th
Løkkensvej 986, Strandfogedgården, her boede strandfoged og minkavler Andreas og Grethe Thomsen
Løkkensvej 986, Strandfogedgården, her boede  tidligere  møllebygger Christian og Anna Thomsen senere overtog sønnen  ejendommen, strandfoged og minkavler Andreas og Grethe Thomsen, det må være yderst i Vrensted sogn

Åsendrup Bane Sti:

Åsendrup Banesti 84, her boede Louise og Thomas Mogensen

Søndergade 82, Løkken:

Søndergade 82, Løkken – Kallehavegaard hvor der i sin tid blev drevet Landbrug – var tidligere en del af Vrensted sogn foto 1946
Kallehavegaard foto 1950
Kallehavegaard foto 1950

 

Forfatter: Jens Otto Madsen

Født og opvokset i Vrensted