Vrensted’s Præst gennem 40 år, Otto Mikkelsen

sognepræst Otto Mikkelsen, var ansat ved Vrensted og Thise Kirker og bosiddende i Vrensted Præstegård

Pastor Otto Mikkelsen blev i 1953 ansat som præst ved Vrensted og Thise kirker. Otto Mikkelsen stammede fra Virring ved Randers hvor faderen var sognepræst. Han blev teologisk kandidat i 1949 og efter at have været lærer på Bording Friskole og kaldskapelan ved Grundtvigskirken kom han så til Vrensted med bopæl i Vrensted Præstegård. Her var han i 40 år. Otto Mikkelsen var en meget positiv og livsglad person. Hans virke i de to menigheder og kirker har været til stor glæde for de personer som mødte ham der. Han fandt altid fornyelse i sine bibelske tekster, som han formåede at give videre til de menigheder han betjente.

Otto Mikkelsen var meget engageret i Ungdomsarbejde. Han gjorde en stor indsats inden for Vendsyssels Gymnastik- og Ungdomsforeninger og var dens formand i ca. 20 år.

Han var i en årrække medlem af hovedbestyrelsen for Den Danske Præsteforening ligesom han på lokalt plan i 2 perioder var medlem af Løkken-Vraa Kommunalbestyrelse for Venstre, og medlem af Skolekommissionen og Skolenævnet.

Otto Mikkelsen havde evnen til altid at finde en positiv løsning på problemerne og altid så han et lyspunkt forude.

Gunnar Gade søn af tidligere graver og ringer Chr. Gade overdrager herved skulpturen af munken “Sct. Thøger” han har skåret og snittet, til pastor Mikkelsen. Vrensted kirke hed tidligere Sct. Thøgers kirke

Efter at Otto Mikkelsen og hustruen Aase Q. Mikkelsen flyttede fra præstegården i Vrensted bosatte de sig i Hjørring.

img_0371
Otto og Aase Mikkelsen ligger begravet på Vrensted Kirkegård

Forfatter: Jens Otto Madsen

Født og opvokset i Vrensted

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.