Billeder Vrensted by – Gamle billeder

Billeder er fra det Kongelige Biblioteks luftfoto

Ældre billeder fra Vrensted by:

 

 

 

 

 

 

: Bådstedhedevej 35, Vrensted Præstegård
Præstegården, Bådstedhedevej 35
Bådstedhedevej 60. Her boede engang Gerhard og Marie Nielsen med deres familie
Bådstedhedevej 34. Her boede engang Helene og Harry Christoffersen med familie
Bådstedhedevej 23, Her har engang været slagterforretning
Bådatedhedevej 25. Her boede engang Johanne og Frode Nielsen. Johnne gjorde rent i Byskolen.
Bådstedhedevej 27,  her boede krogDagmar
Nederst tv. lån i sin tid Ørnholms Tårnurfabrik, nu grønt område, derefter var der kom købmandsforretningen Den Søndre Købmand overfor Kirkedammen i nr. 21
Bådstedhedevej 6 har været købmandsforretning gennem mange år og er det stadig her i 2020
Bådstedhedevej 6, købmandsforretning i i 2020.
Stationsvej 1, Kommunekontor for Vrensted-Thise Kommune nedlagt i 1970.. Siden har bygningenen været indrettet som lægehus
Sct. Thøgersvej 2, nu indrettet som beboelse. Det lille hus her er fjernet

Sct. Thøgersvej 1, Vrensted Byskole nu indrettet som beboelse

Den gamle Vrensted Byskole set fra syd nu indrettet som privat beboelse.
Sct. Thøgersvej ved Byskolen set fra Kirkerårnet
Sct. Thøgersvej 10, Ane Maries Hus opført ca. 1914 af sagfører Olessn, Vodskov med 5 lejligheder til enlige kvinder med tilknytning til Vrensted . Gratis husleje.
Ane Maries Hus nabo til Kirken og Byskolen set fra syd. Ejes af Hjørring Kommune men forsøges overtaget til et oplevelseshus for Landsbykulturarv. Det arbejdes det på i 2020.
Stationsvej 22. Huset opført i sin tid af Jensigne og Peter Ledet som tidligere havde en naboejendom i 2020 bor her Rita og Ole Hyldgaard Nielsen
Sct. Thøgers Plads 2, Vrensted Alderdomshjem, opført ca. 1958 og nu nedlagt
Sct. Thøgers Plads 1, Vrensted Alderdomshjem nu nedlagt
Stationsvej 12, Vrensted skole indviet i 1959 nedlagt i 2011 og nu Indrettet som Byens Hus for byens borgere og foreninger  i 2018.
Stationsvej 12 – BYENS HUS –
Stationsvej 7, Bolig til Skoleinspektøren, huset er senere fjernet

Stationsvej 5 – hus opført af gdr. Adolf Westergaard ca. 1958

Her Stationsvej 1  som nu er et stort lægehus i det gamle Kommunekontor, og nr. 3 gulstens villa
Vrensted Kirke “Sct. Thøger”
Scr. Thøgersvej 13 – privat beboelse
Sct. Thøgersvej  th. nr. 16  vognmand Dagny og Mathias Vestergaard og tv. nr. 18 her boede fam. Henry Tgomssn og familien Stinne ig Harald Kragh
Sct. Thøgersvej 18 her boede 2 fam, Stinne og Harald Kragh og fam. Henry Thomsen.
Sct. Thøgersvej 21
Ingstrupvej – De forreste huse og ejendom billedet er med udsigt til Sct. Thøgers Vej
Sct. Thøgersvej 20 nederst tv. Her boede Jakob Olesen som havde haft ejendom på Kongsengene. Øverst de fine huse på Stationsvej tæt ved Vrensted Station
De to huse nederst, er i dag fjernet og området ligger nu som grønt område ved Kirkedammen og Ingstrupvej
Vrensted Station indviet i 1913 og nedlagt i 1963 den opr. Hjørring – Aabybro bane.
Vrensted Station 1913 til 1963
Stationsvej 32, Vrensted Station nu indrettet som privat beboelse
Sttionsvej 32 – indrettet som privat beboelse
Huset her lå mellem Byskolen og Kirkedammen lige ved Kirkediget øst for kirken. I dag går her Stien fra -Sct. Thøgersvej til Ingstrupvej og Kirkedammen.

nederst huse på Ingstrupvej er tv. skomager Gade og th. tømrermester Marius Ejersted

Tårnurfabrikken er i dag fjernet og erstattet af grønt område
Ørnholms Tårnurfabrik var landskendt for sine Kirke- og Banegårds ure – ejendom er fjernet
Ingstrupvej 3 – Villa Holmen, Her Kirkedammen og Villa Holmen som tidligere var indrettet med Gitte og P.M. Sørensens lægeklinik og beboelse. Lægeklinik flyttede i 1970. I 2020 beboes villaen af  Elin og Jørgen Schierup
Kirkedammen tilfrosset i 1950erne hvor børnene stod på skøjter på issn.
Ingstrupvej 7 – tidliger værksted og beboelse for skomager Niels Chr. Gade
Ingstrupvej 5 tidligere tømrermester Marius Ejersted
Ingstrupvej 5 og 7 set fra syd
Gl. Byvej i Nyhavn
Gl Byvej – huset er nu fjernet her boede familien Marie og Henry Kragh her kom 15. børn hvoraf 12 levede.
Søren Nielsensvej 1 / Gl. Byvej i Nyhavn i dette hus boede bl.a. Elvine og Jens Andersen med familie
Her boede Elvine og Jens Andersen
Her boede fam. Svenningsen, i 2020 bor her sønnen Bent Svenningsen

 

Her Søren Nielsens vej 4 og 6. boede i nr. 4 Else og Emil Jensen nr. 6. Chr. Jensen Mørch
Søren Nielsensvej, Nyhavn  forrest nr. 4 og bagerst nr. 6

Huse på Søren Nielsensvej, Nyhavn

Gl. Byvej 30 – Her boede Asger Hansen med familie
Bystien 6, Nyhavn nu kun privat beboelse her boede Kristian Nielsen
Bystien 2, her boede Sigrid  og Thyge Nielsen
Kig fra Trehjørnet mod nord og Mejeribyen
Kig fra Trehjørnet mod Vingevej
Ved Trehjørnet med forrest Barber Romedahl med det lille Ishus og stuehuset bagved  Store Knudsgaard

 

Trehjørnet ved Vrenstedvej, Stationsvej, Brønderslevvej og Bådstedhedevej
Vingevej 3 det gamle Vandværk som blev indrettet til beboelse og nu fjernet, Vingevej 5 var smedemester Søren Nielsen og senest Oluf B. Nielssn
Vingevej 9 – her boede murermester Chr. Nielsen
Den østre ende af Vingevej med en gård og en lille landejendom på nordsiden af vejen og små huse på sydsiden af vejen

Herunder huse på Vrenstedvej fra Trehjørnet til den gamle Vrensted Foderstof som slut på byen mod nord.
I forgrunden barber Villy Romedahl med fru Kirstens lille Ishus – samlingssted for Vrensteds ungdom i 1950 og 60erne. Der er et kig mod nord henover Vrensteds “Hovedgade” til Mejeribyen

 

Vrenstedvej 502 tidligere slagter, blomsterforretning, brødforretning og så kom Sparekassen og nu i 2020  alene en lille børnetøjsforretning. Der er flere boliger i ejendomme
Vrenstedvej 500 opført i 1950erne af smedemester Søren Nielsen
Vrenstedvej 500 opført af smedemester Søren Nielsen
Vrenstedvej 394, vognmand Mary og Reinholdt Nielsen

Vrenstedvej 494

Vrenstedvej 492, malermester Poul Jensen

Vrenstedvej 493, frisørforretning dame- og herrefrisør, senere blomster og sidst brød. 2020 alene beboelse

Huse i Mejeribyen med øverst tømrermester Morten Roden og derefter Brugsen med Pakhuset bagerst.

Huse tæt ved mejeri og brugs

Vrenstedvej 470 her boede vores gode post Hedemann
Vrenstedvej 478 huset opført af lærer Jensen tidligere Vrensted Byskole i 1944

Vrenstedvej 497 det hvide hus i midten, her boede Asta Pedersen Libak

Vrenstedvej 494 – her boede møbelsnedker og kunstner Oluf Jensen og Maren med familie – værksted i baghaven

Her en række huse på østsiden af Vrenstedvej tæt på Trehjørnet og kig mod Vrensted Fælled og Kongsengene

Huse midt i byen
Vrenstedvej 480 og 482 nr. 480 er Vrensted Frysehus nu indrettet som bolig.
Vrenstedvej 494 Maler Poul yv og th. 492 og 490
Vrenstedvej 482

Det hvide, Vrenstedvej 485

Vrenstedvej 475 det lange hvide hus tidligere smedeforretning th. værksted/smedie.

Vrenstedvej 477, her boede skrædder Møller senere elektrikervirksomheden Marie og Knud Erik Jensen

Huse i midtbyen
Huse i Mejeribyen og Mejeriet Lykkens Prøve

Et kig fra Mejeribyen mod syd over Vrensted

Mejeribyen med brugs, købmand og forsamlingshus th.

Mejeriet “Lykkens Prøve”

 

Vrenstedvej 466 tømrerværksted

Mejeribyen med brugs, købmand og Mejeri

Vrenstedvej 462, købmand Martin Jensen

Vrensted ej 465 – Vrensted Forsamlingshus som nu er solgt til Imgstrup Antik og er nu antikvitetsforretning. Forsamlingshuset er flyttet til Byens Hus den gamle skole.

 

Vrenstedvej 463 – her boede murermester Charles Andersen – huset er nu revet ned
Vrenstedvej 460 det første hus i Vrensted når man kommer fra nord
Vrenstedvej 461 – Den gamle Vrensted Foderstofforretning i 2020 reservedelslager og ejet af mekaniker Svend Andersen, Stationsvej –  kaldet Volvo Svend

 

Forfatter: Jens Otto Madsen

Født og opvokset i Vrensted