Vrensted mejeri “Lykkens Prøve”   

Lykkens Prøve – Vrensted Andelsmejeri – foto 1946-52

Vrensted Andelsmejeri “Lykkens Prøve”                                                      Mejeribyen, Vrenstedvej 467, opført 1915                                                                             

Bestyrer: Hansen og Chr. Baand som de 2 eneste.
Mejeriet var aktivt i 50 år inden det lukkede.
Der drives nu en Erhversvirksomhed fra ejendommen.

Mejeriet ”Lykkens Prøve” Vrensted

De små landbrug med køer eksisterer her i 2019 ikke længere, idet der i dag skal være stordrift for at det kan blive rentabelt for landmanden.
.
Vrensted Mejeri, ”Lykkens Prøve” har en lang historie bag sig, idet det blev etableret allerede i 1890 og blev ombygget i 1915 til et stort flot mejeri.
.
Det udmærkede sig med fine resultater på smør og var et meget anerkendt mejeri, som i mange år var dygtigt ledet af Mejeribestyrer Chr. Baand.
.
I mange år gik hovedparten af mejeriets smørproduktion til eksport til England. Smørret kom dengang i store dritler, bl.a. lavet af tidl. smedemester Søren Nielsen og karetmager Villy Christensen, Vrensted. Transporten til Aalborg hvor det blev udskibet til England blev kørt af Vrensted vognmænd.
.
I 1932 var der 154 leverandører med 1350 køer og heraf 13 leverandører med mere end 20 køer.
Der var 70 leverandøer med mere end 4 køer eller mindre.
.
I 1963 var der 134 leverandører, der leverede 5,25 mio. kg mælk.
.
Mejeriet har da følgende ansatte: en mejeribestyrer, 2 mejerister og 1 ufaglært.
.
I 1970  blev Vrensted andelsmejeri ”Lykkens Prøve”  nedlagt og solgt til andet formål.
.
I 2019 – er der i Vrensted sogn kun to store landbrug tilbage med kvægdrift.
De to kvæggårde er:
Vestergaard I/S På Ingstrupvej, med ca. 750 køer
og
Kærgård på Vrenstedvej,  med ca. 500 køer.
.
.
Her en lille ordveksling                                                                                        mellem 2 landmænd
der var faldet i snak:
Den ene siger til den anden:
Hvorfor leverer du ikke så meget mælk som jeg gør ?
Hvortil den anden svarer:
Hvorfor betaler du ikke så meget i skat som jeg gør?
.
Og hvad kan man udlede af det?
.
I dag ejes de gamle mejeribygninger af Jørgen Michaelsen. De inderholder også bolig, som benyttes af ejer. Der har tidligere været drevet et autoværksted og senere en  vinduesfabrik fra de ombyggede lokaler.