Vrensted Alderdomshjem

Alderdomshjemmet i Vrensted lukket:
Vrensted fik nyt alderdomshjem i 1959.
Det var et godt sted for gamle mennesker.
Det blev utidssvarende og blev nedlagt i 1990, men den flotte bygning står endnu.
Har været anvendt til vandrerhjem i en periode, men står nu desværre tom.

 

De sidste beboere er flyttet

Den oficielle beslutning omkring nedlukning følger herunder:

Kilde VT. 1. APRIL 1990

Så er det slut med den daglige drift af alderdomshjemmet i Vrensted. Her op til weekenden står hjemmet tomt. De sidste portioner mad er blevet lavet i køkkenet, og de sidste, få beboere er udflyttet.

Dermed er et kapitel i Vrensteds historie sluttet. Beslutningen om lukningen af alderdomshjemmet blev i princippet truffet allerede for en del år siden, men i realiteten skete det først efter en langvarig debat i kommunalbestyrelsen i november 1988

Ikke alle i kommunalbestyrelsen var enige i beslutningen, som dog blev gennemført med et massivt flertal. Der blev aftalt en afviklingstid over godt et års tid for hjemmet, men nu er det altså slut. På det seneste, var der kun enkelte beboere, som der blev lavet mad til på selve hjemmet, foruden levering af mad til beboerne i Ane Maries hus samt en enkelt, hjemmeboende pensionist.

Som den officielle beslutning om nedlægningen af hjemmet ikke kom til at foregå uden sværdslag, så har der på det seneste lydt lokale røster for at bevare alderdomshjemmet. Det var lige efter årsskiftet, da den lokale Venstre-vælgerforening med formanden. amtsrådsmedlem Niels Østergaard i spidsen krævede en genvurdering af beslutningen i den nye kommunalbestyrelse.

Men det kom ikke til en ny debat. Beslutningen var uigenkaldelig. hed det, mens en vred Niels Østergaard talte med store bogstaver og fastslog, at »systemet havde taget magten over mennesket«. Vore ældre kan og vil hellere klare sig med mindre flotte installationer og så blive i deres hjemby, hed det blandt andet.

Nedlæggelsen blev i sin tid besluttet, fordi man fandt, at det ville blive for dyrt at foretage en række bygningsmæssige ændringer med nye installationer, bl.a. elevator. Efter luknings-beslutningen nedsattes et udvalg af Vrenstedborgere, som siden har arbejdet med forskellige planer for den fremtidige benyttelse af hjemmet, der blev opfort i den daværende Vrensted-Thise Kommunes tid.

kilde. VT 10.03.1993

Klik på billeder og artikler for at forstørre

Det gamle Alderdomshjem blevi 1992 solgt  af Kommunen til 10 Vrensted Foreninger der etablerede Vrensted Aktivitets og FritidsCenter med vandrerhjem m.m., men blev senere solgt og der er her i 2018 ingen aktiviteter i huset

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.