Vestergaard, Ingstrupvej 10 og 40

 

Ingstrupvej 40 til venstre og den gamle ejendom Ingstrupvej 10 til højre

oto ca. 1875 da Vestergaard var beliggende syd for Ingstrupvej
foto fra år 1900

Matr. nr. 37-a Vrensted by, Vrensted

Areal 2018, 75 ha

Opr. opført 1905

ejes af

2017 Rasmus Jensen

1987  Jens Jensen

1972 Carl-Ole Jensen

1928 Hans Chr. Jensen

1924 Lars S. Larsen

1918 Albrecht Albrechtsen

1911 Rasmussen Jensen Kinnerup

1906 Jens Chr. Christensen

1886 solgt fra Børglum Kloster af C.M. Rottbøll

1716 Frede Kjær, Børglum Kloster

Der drives i 2018, som et I/S, et moderne landbrug med ca 700 malkekøer og 620 ha planteavl. (grovfoder og salgsafgrøder). Foruden Ingstrupvej 10 og Ingstrupvej 40 drives og ejes jorden fra gårdene Helledi i Vrensted, Vestergaard, Fattiggården og Skøttrupgaard i Skøttrup. Desuden er der jord i forpagtning.

Gårdene drives af Anne-Marie og Jens Jensen og Helene og Rasmus Jensen. Der er 8 ansatte.