Tømrer, snedker, karetmager og møbelsnedker i Vrensted

Chr. Roden, 90 år. gl. i 1976

Chr. Roden, der er født på gården Roden i Åsendrup uddannede sig i tømrerfaget og allerede i 1913 etablerede han sig i Vrensted som tømrermester, hvor han havde virksomhed helt til 1947, da en søn overtog virksomheden. Chr. Roden var en dygtig håndværker, der sjældent manglede arbejde. Han har været med til at bygge adskillig af de huse der er opført i Vrensted og omegn. Men ud over håndværket fik han overdraget adskillige tillidsposter. Han var formand for Vrensted Sogns sygekasse og fra 1937 til 1967 var han formand for Almindelig Brand landbrugsforsikringer og fra 1937 til 1971 for Hjørring Amts Kær Herreders Brandforsikring. Chr. Roden opførte ved overdragelsen til sønnen Morten Roden et nyt hus på den modsatte side af vejen og havde der Apoteksudsalg fra Løkken Apotek i mange år.

Her tømrersvendene Marius Ejersted tv. og Christian Østergård på Chr. Rodens værksted

Morten Roden drev herefter virksomheden dygtigt indtil 1980 og havde i den periode mange arbejder i Vrensted og omegn. Han overtog efter faderens død dennes hus på modsat side af vejen.

Men i 1979 overtog hans svend, Bjarne Svenningsen, virksomheden. Bjarne havde stået i lære hos Morten Roden. Fremgangen for virksomheden fortsatte med Bjarne ved roret. I 1988 blev der pladsmangel og virksomheden måtte udvides med et nyt værksted således at der kunne rådes over 220 m2 værksted incl. Kontor, lager og mandskabsrum. Bjarne drev virksomheden indtil 2015.

Beboelse og værksted ved siden af Brugsen
Bjarne Svenningsen i sit nye værksted i 1987

 

 

 

 

 

Tidligere havde Vrensted yderligere 2 tømrermestre Marius Ejersted på Ingstrupvej og Ejnar Miller på Gl. Byvej. Begge lukkede ned ved deres pensionering for mange år siden.

Desuden var der i Vrensted midt i byen, en karetmager og snedkermester Villy Christensen, der også drev forretning i mange år. Her overtog sønnen Elmer Christensen efter faderen. Denne virksomhed er nu også lukket ned.

Karetmager Villy Christensens værksted på Vrenstedvej midt i byen.Foruden før omtalte virksomheder var der også i Vrensted en møbelsnedker Oluf Jensen, som hovedsagelig fremstillede, reparerede og restaurerede møbler. Oluf Jensen er omtalt i en anden Vrensted Historie.

Oluf Jensens beboelse og forretning med værksted bagved
Oluf Jensens værksted