Thorhauge Møbler i Algade

Fhv. møbelhandler Thorvald Thorhauge, Algade 38, Brønderslev, er død på Brønderslev sygehus, 90 år.

Thorvald Thorhauge var oprindeligt snedker og han lærte faget i Aggersund. Som ung mand var han opsat på at se andre forhold, og efter udstået læretid rejste han hjemmefra, og det skulle vise sig, at hans rejselyst skulle føre ham vidt omkring. De første år havde han forskellige pladser i Danmark, især i Sønderjylland, men herfra rejste han til Norge og Sverige, hvor han samtidig med, at han arbejdede, gjorde studier på forskellige arbejdspladser.

På turen nord på nåede han helt til Nordkap og Riga, og da han vendte tilbage, valgte han Brønderslev som blivende sted. Han lejede lokaler i Algade hos General Motors, og her åbnede han den møbelforretning, der senere skulle blive en af Brønderslevs mest kendte i branchen.

Senere købte han ejendom i Algade, som han byggede om flere gange og omdannede til et moderne møbelmagasin med tilhørende snedkerværksted, og i mere end 50 år drev han denne forretning.

Th. Thorhauge var en kendt skikkelse i Brønderslev. Han var meget principfast og bevarede det solide købmandskab, han startede forretningen på, indtil han for nogle år siden afstod møbelmagasinet.

Han overleves af hustru og to døtre.

Født i Aggersund den 26. juni 1889, død i Brønderslev i 1979.

Th. Thorhauge er nævnt som møbelhandler i Brønderslev, i Kraks vejviser allerede fra 1922.

NB: Hanne-Marie Marlo har vist en skuffe, hvor man kan se en fugl tegnet i skuffen. (vist her)