“Søndergaard” Vrenstedvej 253

 

foto ca. 1950
foto1946-52

Matr. nr. 47-æ m.fl. Vrensted by

areal 102 ha

Senest Opført 1901 o.s.

Søndergaard har været den “fornemste” af Åsendrup gårdene

Ejere

2015 Kristian Justesen  (sammen med andre ejendomme)

1996 Per Christensen

1992 Olav Christensen

19?? Niels Rykind Eriksen

1949 Gunnar Brusgaard

1944 Holger Clausen

1917 Birgitte Hyldgaard Pedersen

1856 skibsfører Jens Jensen Christensen

1803 skudehandler Chr. Jensen

 

11.12.2020 Omtalt på FB nedenfor:

Så er vi kommet til Søndergaard i Åsendrup – som før i tiden var en af de store gårde i Vrensted.
Søndergaard har i tidernes morgen været den “fornemste” og en af de største af Åsendrup gårdene og har gennem tiden haft forskellige ejere. En af dem er Hyldgaard familien.
Birgitte Kirstine Mathilde Pedersen var blevet gift med Jens Hyldgaard Pedersen. De kom til “Søndergaard” i Åsendrup ved Vrensted i 1916, fra en gård i Langholdt som Jens Hyldgaard Pedersen havde overtaget efter sin far. De fik sammen 13 børn, hvoraf 1 barn døde et halvt år gammel. Jens Hyldgaard Pedersen døde i 1923 kun 59 år gammel. Herefter drev Birgitte Pedersen gården videre bl.a. ved børnenes hjælp indtil 1944 hvor den blev solgt. Hun flyttede i hus i Vrensted. Den store familie Hyldgaard, en nu et kendt navn i Vrensted og omegn.
I 1949 blev ejendommen overtaget af Gunnar Brusgaard der stammede fra gården Brusgaard på Rykindvej. I 1955 var Søndergaard på 105 tdr. land, men den har tidligere været dobbelt så stor, men der er flere gange blevet frasolgt jord. Læs omtalen fra 1955 af familien jvf. foto nedenfor.
Ejendommen har i tidernes morgen været ejet af en skudehandler fra Løkken.
I dag er ejendommen ejet af Kristian Justesen, Vrensted der har købt flere ejendomme tæt herpå og driver dem sammen, med planteavl