“Søndergaard” Gl. Byvej 6

2017
foto fra 1913

 

 

 

 

Søndergaard 2018

matr. nr. 46-a Vrensted by

Ingen kendskab til opr. areal

2018 er arealet 13.167 m2 ( jord er frasolgt)

opr. opført 1891

ejere fra

2004 Charlotte Bentzon og Benny Lille Mørk

mellemliggende ejere er ukendt

ca. 1965 solgt til ?

sidst i 1950 overtog Jens Peter Stadsvold og Kirsten

1950 erne Harald Møller (søn af stine Møller)

1868 –  1955    Else Kirstine (kaldet Stine Møller) og Jens Peter Møller (f.1865d.1909)

 

 

(Forfatteren Knud Holst har i en periode beboet stuehuset sidst i 1990 erne)

Inger Brusgaard :Søndergård var ejet af min oldemor Stine Møller(1868-1955), som var enke i ca 45 år efter sognefoged Jens Peter Møller (1865-1909). De blev gift i 1891 og købte herefter gården.
I 1953 eller 1954 nedbrændte gården ved en dramatisk pyromanbrand. Hun var da en meget gammel dame, som boede på gården sammen med sin søn Harald Møller. Hun døde kort tid efter og efterlod gården til sønnen, som senere drev den sammen med Kirsten og Jens Peter Stadsvold.
Derefter blev den solgt omkring 1965. Til hvem ved jeg ikke.

 

Povl Stevns fortæller:

Jeg tror ikke, at ”Søndergaard” på noget tidspunkt har hørt ind under præstegården. Derimod kunne jeg godt tænke mig, at den tidligere har været en fæstegård under Børglum Kloster.
Da, jeg var barn, var det en firlænget gård med et fritliggende stuehus. Jeg mener at kunne huske, at laden og kostalden dengang var stråtækte, hvorimod den vestlige længe havde tegltag ligesom også stuehuset havde det – (måske cementsten). Gårdens energiforsyning dengang kom fra en vindmølle på laden og var af typen med en vindrose. Den gik sig en tur i et stormvejr og blev herefter nedtaget, hvorefter der blev indlagt kraft i laden. – En gang i 50erne nedbrændte gårdens udhuse på grund af ildspåsættelse. (pyroman).
Gårdens jorder var dengang spredt over det meste af sognet. Således kan nævnes følgende:
Hjemmelodden sydøst for gården, en mindre ager lidt henne af ”Den Gamle Byvej”,
en eng i ”Nørrekæret”, en ret stor mark vester i kæret (vest for banen), samt marker på begge sider af vejen ude på Bådstedhede.

Om ejerforholdene kan jeg ikke udtale mig. Dog kan jeg oplyse, at læge P.M. Sørensen i ”Barn af Vendsyssel” nr. 8 side 80 skriver, at hans moster Stine blev gift med Jens Peter Møller fra Østrup og at de fik ”Søndergård” i Vrensted. Jens Peter Møller blev sognefoged, men døde tidligt.
Enken, Else Kirstine Møller (Stine), der også kom fra Saltum, drev i nogle år gården med Mads Sørensen som bestyrer. Senere overtog sønnen, Harald, tøjlerne. Efter Stines død sidst i 50erne kom Stines barnebarn, Jens Peter Stadsvold, og dennes hustru, Kirsten, ind i billedet. Hvornår, gården herefter igen skiftede ejer, er jeg uvidende om.
​​​​​​​Povl Stevns, febr. 2018